Onderweg bemerkte Jason plots een oude vrouw die op de oever zat een woeste rivier en ze klaagde: ‘De rivier is zeer diep en zeer breed. Zeg mij waarlangs ik de andere oever bereik.’ Door medelijden bewogen antwoordde Jason: ‘Klim op mijn rug, oudje, met hulp van de goden zal ik jou ongedeerd naar de andere oever overbrengen. En hoewel hij zijn schoen, die in het slijk bleef vastzitten, verloor en zijn naakte voet verwond werd door scherpe stenen, toch kon hij de oude vrouw veilig op de andere oever neerzetten . Die bedankte Jason en zij beloofde dat ze hem ooit hulp zou brengen. Jason lachte, maar hij wist niet dat hij Juno zelf overgebracht had.

Nadat hij een lange en moeilijke reis gemaakt had bereikte Jason eindelijk het paleis van Pelias. Daar offerde de koning toevallig aan de goden en toen hij plots een man met één sandaal zag, verbleekte hij. Want het orakel had aan Pelias voorspeld: ‘Als jij ooit een man met één sandaal ziet, zal de dood jou bedreigen.’ Denkend aan het orakel en doodsbang door de aanblik van de man meende Pelias dat het einde van het leven voor hem dreigde. Maar Jason sprak door woede opgehitst zo tegen Pelias. ‘Ik ben de zoon van Aeson en ik weet helemaal niet wat jij gedaan hebt. Jij weet toch wel dat jij het koninkrijk al gedurende een te lange tijd ten onrechte hebt verkregen. Nu is de zoon teruggekeerd en hij eist de heerschappij die aan zijn vader ontrukt is terug.’ Pelias antwoordde: ‘Op een voorwaarde zal ik het koninkrijk van jouw vader aan jou teruggeven. Als jij dat gulden vlies van de ram bemachtigt, dat de koning van Colchis nu bezit in een uithoek van de aarde, zal jij de heerschappij verkrijgen.

Aeëtes, de koning van Colchis, had een mooie dochter, Medea, en een kleine zoon, Absyrtus. Eens had het orakel aan hem voorspeld: ‘Zolang als jij het koninkrijk zal bezitten, zal het gulden vlies in de tempel van Mars blijven. Maar als het gulden vlies weggenomen wordt, zal je je zoon verliezen. Daarom had Aeëtes een draak die nooit sliep bevolen om het gulden vlies te bewaken. Nadat Jason en zijn kameraden Colchis bereikt hadden, werden ze door Aeëtes uitgenodigd bij het avondmaal. Want de koning verlangde te weten wie die Griekse leider was en waarom hij gekomen was. Hij antwoordde aan Jason, die het gulden vlies zocht: ‘Jij zult het ontvangen, als jij deze vijf taken voltooit. Ik beveel jou twee woeste stieren te temmen, een veld vol van stenen om te ploegen, de giftige tanden van een draak te zaaien. Uit die tanden van de draak zullen gewapende mannen geboren worden, die jij dadelijk zal moeten doden. Wanneer jij deze allemaal voltooid zal hebben, dood dan de draak.’

De volgende dag, nadat de stieren getemd waren, het veld omgeploegd was, de tanden gezaaid waren en de gewapende mannen gedood waren, deed Jason met het gif dat hij van Medea ontvangen had, de draak inslapen en hij nam het gulden vlies weg uit de de tempel van Mars. Nadat hij het gulden vlies wegnam, vluchtte hij door de golven met Medea en Absyrtus naar Griekenland. Omdat koning Aeëtes de vluchtenden volgde, beging Medea een vreselijke misdaad: ze doodde Absyrtus, sneed zijn lichaam in stukken en wierp zijn ledematen in de zee. De koning stopte met hen te achtervolgen omdat hij verlangde de delen van zijn zoon te verzamelen. Zo kon Jason met Medea ontkomen en naar huis varen.

Terwijl de koninklijke dochters erbij stonden, dompelde ze een oude ram onder in kokend water en ze veranderde hem in een mooi lam. ‘Als jullie jullie vader ondegedompeld zullen hebben’, zei ze, ‘zal ik hem op dezelfde manier in een knappe jongeman veranderen.’ Met deze woorden haalde ze de dochters van Pelias over. Ze dompelden hun vader onder in kokend water. En deze stierf dadelijk door de grote pijn, want Medea hield haar belofte niet. Maar Jason kreeg het koninkrijk van zijn vader niet terug, sterker nog, hij werd door de zoon van de koning verdreven en hij vluchtte met Medea naar Corinthe.

Daar leefde hij gedurende enkele jaren in de grootste harmonie met Medea, de hem twee zonen baarde. Maar Creon, de koning van Corinthe, verlangde dat zijn dochter Creusa met Jason, een beroemde jongeman, huwde. Deze was geleidelijk de liefde en weldaden van Medea aan het vergeten. En zo, toen Medea begreep dat ze door Jason verstoten zou worden, smeerde ze een kleed, dat met edelstenen en goud versierd was, in met gif en beval ze haar zonen dat aan Creusa aan te bieden. Toen Creusa het kleed had aangetrokken, schoot ze in brand: samen met haar vader die hulp bood, werd ze door de vlammen vernietigd. Alvorens Medea naar Athene vluchtte, beging ze een misdaad die nog huiveringwekkender was: eigenhandig doodde ze haar zonen om Jason te straffen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Waar er "toen" in de laatste alinea staat zou ik eerder "nadat" zetten maar voor de rest vind ik het echt een goede vertaling!

2 jaar geleden