Caesar Organiseert

Beoordeling 7.4
Foto van Joren
  • Vertaling door Joren
  • 4e klas aso | 179 woorden
  • 8 december 2019
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Caesar organiseert

Alles moest door Caesar op één moment gedaan worden. De vlag, wat het signaal was, moest gehezen worden, toen moest er samen naar de wapens gelopen worden; Het trompet signaal moest gegeven worden om de soldaten van het werk terug te roepen; Degene die een beetje langer vooropgingen om materiaal te zoeken moesten teruggeroepen worden; De slagorde moest opgesteld worden; De soldaten moesten aangespoord worden; Het signaal moest gegeven worden. Van deze zaken werd een groot deel verhinderd door de kortheid van de tijd en de toeloop van de vijand. Aan deze moeilijkheden waren twee zaken tot hulp, enerzijds de kennis en de ervaring van het leger, omdat ze door vroegere gevechten getraind waren, konden ze even gepast aan zichzelf voorschrijven wat er moest gebeuren dan door anderen geleerd worden en het feit dat Caesar verboden had dat afzonderlijke bevelhebbers weggaan van het werk en de afzonderlijke legioenen tenzij het kamp gebouwd is. Deze verwachtten wegens nabijheid en snelheid van de vijand helemaal niet een bevel van Caesar, maar regelden wat voor zichzelf goed scheen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Joren