Verpleegkundige

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 4e klas vwo | 2569 woorden
  • 6 juni 2022
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 10
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 1: De inleiding.
Goede dag lezer,
Het werkstuk dat nu volgt is een opdracht van school. De bedoeling is dat je een werkstuk maakt over een beroep wat je later wil gaan doen of wat je wel interesseert. Ik doe mijn werkstuk dan over: verpleegkundige.
Dan is de vraag van u vast van: waarom dan?
Nou, ik vind het leuk om mensen te helpen. Mensen die het hard nodig hebben. Daarom vind ik verpleegkundige ook mooi werk. Ook vind ik het heel leuk om met kinderen om te gaan. Kinderverpleegkundige lijkt mij dan ook heel leuk werk. Daar komt u ook nog een paar hoofdstukken van te zien.
Ik houd ook veel van actief werk doen. De hele tijd achter een bureau zitten is echt niks voor mij. Nee, geef mij maar iets actiefs. Het beroep dat ik nu heb uitgekozen is altijd actief bezig zijn met mensen. Je maakt nieuwe contacten en je komt verschillende soorten mensen tegen. Dat past bij mij!

 

Mijn persoonlijke vragen zijn:
Wat zijn de dagelijkse dingen die je moet doen?
En welke opleidingen je kunt kiezen om er te komen?
Ik hoop deze vragen te beantwoorden doormiddel van dit werkstuk.
Ik wens u veel leesplezier en suc-6.
Hier krijgt u een vriendelijke groet van
Meike Hovestad.

Hoofdstuk 2: Algemene informatie.


2.1 De middelbare algemene medische beroepen.

Nederland vergrijst. Dat betekent dat er in vergelijking meer ouderen komen dan jongeren. De gezondheid van oudere mensen is zwakker dan die van jongeren. Daardoor is er meer zorg nodig voor ouderen. Het werk in ziekenhuizen, verpleeghuizen en dokterspraktijken neemt dus aardig toe.
Er zijn op dit moment 116.000 mensen die een Middelbar algemeen medisch beroep hebben. Dat is best veel als u het vergelijkt met de overige beroepen. We hebben het dan over 1,8 % mensen van alle werkende.

 

Op dit moment is 87% van werkende in de medische zorg vrouw en 13% van de wekende man. (zie figuur 1)
33% In deze beroepsgroep is jonger dan 30 jaar en 12% van de mensen zijn 50 jaar en ouder. (zie figuur 2)
In vergelijking met andere beroepen zijn dit veel jongeren en weinig ouderen. De mensen hebben weinig verschillende opleidingen gevolgd. Het grootste gedeelte, 62%, heeft een MBO opleiding verpleging gedaan. De andere werkers zijn afkomstig van verschillende andere opleidingen.

2.2 Verpleegkundige A, Verpleegkundige B en Verpleegkundige Z.

- Als verpleegkundige A werk je in een ziekenhuis. Je verzorgt mensen die in het ziekenhuis liggen. Het meest waar je mee bezig bent is het helpen van mensen, door onder anderen de koorts op te meten, het bed schoon te maken, en het geven van medicijnen en injecties. Ook begeleid je leerling-verpleegkundigen en stagiaires tijdens hun opleiding.
Hierover gaat ook het werkstuk.
- Als verpleegkundige B werk je in de psychiatrie. Je begeleid je psychiatrische patiënten en je doet veel actieve dingen met hen. (= activeren.) Dat doe je in een groepje of alleen met een patiënt. Daarmee probeer je te bereiken dat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen redden. De patiënten verblijven meestal in een groepje van 10 mensen. Dat is dan voor een lange opname of voor een kort verblijf. Je komt dan met heel veel verschillende mensen in aanraking. De één denkt alleen aan zichzelf, de ander hoort stemmen en de derde is heel druk. Ieder patiënt heeft een eigen behandelingsplan. Daarin staat waarin je hem moet stimuleren of activeren. Je moet bijvoorbeeld met die gene een eindje te gaan wandelen, of hem overhalen om naar bezigheidstherapie te gaan. Je maakt veel verslagen over hoe eimand reageert. Hij kan onverwachts reageren.
Verder geef je ze injecties, medicijnen of moet je de bloeddruk meten. Je moet goed kijken of ze de medicijnen ook echt innemen.
- Als verpleegkundige Z werk je in de zwak zinnige zorg. Dat houdt in dat je met geestelijk, en lichamelijk gehandicapten, en mensen met een gedragsstoornissen werkt. Je verzorgt ze en je begeleidt ze. Je werkt meestal in een woon/leefgroep in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. In zo’n woonvorm wordt zo veel mogelijk de thuissituatie nagedaan. Ook hier word een behandelingsplan voor iedere bewoner gemaakt. Je gaat samen met ze bij-voorbeeld boodschappen doen, koken, huishoudelijke karwijtjes doen of met ze naar het speciaal onderwijs. Dit voer je samen met je collega’s uit. Je laat ze vooral veel zelf doen.

Hoofdstuk 3: Wat moet je kunnen om dit beroep te willen doen?

Verpleegkundige wordt je niet zomaar, want er wordt veel van je verwacht.
Je moet een goede sociale vaardigheid hebben zodat je makkelijk contact kunt maken met andere mensen.
Je moet geduld en een hulpverlenende instelling hebben.
Je werkt in een team. Dat houdt in dat je samen met je collega’s die op dezelfde afdeling werken een aantal patiënten moet verzorgen. Je doet het dus niet alleen. Je moet dus kunnen samenwerken.
Je komt te maken met verschillende taken tegelijkertijd. Ook moet je dingen organiseren, niet bang zijn voor verantwoor-delijkheid en beslissingen durven nemen.
Zelfstandigheid, evenwichtigheid en flexibiliteit zijn ook erg belangrijk.
Een verpleegkundige moet in noodsituaties snel kunnen reageren en kunnen omgaan met ingewikkelde ziekenhuisapparatuur. Je moet je kunnen verplaatsen in de patiënt, zodat je kunt weten hoe iemand zich voelt. Het is ook erg handig als je stevig in je schoenen staat. Je kunt namelijk een hoop ellende en verdriet meemaken op een afdeling. Ook is het erg handig als je lichamelijk sterk bent. Als je iemand aan het helpen bent en je zakt zelf in elkaar dat is ook niet alles.
Je moet weten wat je doet en vooral waarom je dat doet.
Je moet dus een hele boel kunnen om dit beroep te kunnen doen.

Hoofdstuk 4: De dagelijkse dingen.


4.1 Wat je allemaal doet.

Wat je het meest zult tegen komen is vaststellen van iets, plannen uitvoeren en beoordelen. Je werkt onder leiding van een (afdelings)hoofd, maar je voert de taken naar eigen inzicht uit.
Je hebt dag-, avond-, weekenddiensten. Tijdens je werk sta, loop en til je veel. Je werkt met mensen die oud, ziek of gehandicapt zijn en daardoor niet altijd zo kunnen functioneren als ze eigenlijk zouden willen. Dat maakt het werk soms zwaar. Ook kom je met mensen te maken die voor een langere tijd opgenomen wordt en die voor een korte behandeling komen. Ze hebben allemaal lichamelijke klachten.
Je zult de mensen die je moet verzorgen dagelijks eten moeten geven als ze dat niet meer kunnen. Je moet de patiënten elke dag wassen en ze helpen om naar het toilet te gaan. Elke dag een praatje houden met ze moet ook gebeuren. Bij sommige patiënten moet je een eindje gaan wandelen, anderen hebben medicijnen nodig en weer anderen moeten een injectie krijgen.
Natuurlijk is dit nog niet alles maar dit is dacht ik wel het belangrijkste.
De leuke kanten is bij iedereen verschillend. Maar iedereen vindt het vast heel leuk als ze zien dat iemand de goede kant op gaat en dat iemand helemaal beter is.
De minder leuke kanten is ook bij iedereen verschillend maar toch we een ding hetzelfde. Bijv. als iemand op de afdeling overlijdt. Vooral als het iemand is van je leeftijd of jonger zelfs.
Ach elk werk heeft zijn leuke en minder leuke kanten.

4.2 Salaris.

Voor een beginner (om het zo maar te noemen) is het salaris ongeveer:
€ 1452,- ( F 3200,-.)
Voor mensen die voor één van de doorgroeimogelijkheden heeft gekozen krijgt hij een salaris van ongeveer: € 1996,- ( F 4400,-.)
Je kunt meer verdienen met eventuele overwerk of onregelmatige diensten.

Hoofdstuk 5: Hoe kun je er komen?


5.1 Welke opleiding?

Je kunt er op verschillende manieren komen. O.a. via de mavo of via de havo.
Mavo.
Als je de mavo gedaan hebt kun je een mbo opleiding (niveau 4) doen. Voor een mbo opleiding moet je kiezen welk pakket je gaat doen. Voor verpleegkundige moet je in je mbo-pakket Zorg & Welzijn kiezen.
Havo.
Als je een havo diploma hebt gedaan, kun je een hbo opleiding (Niveau 5) doen. Dan moet je hetzelfde pakket kiezen als bij een mbo opleiding.
Ik wil graag de havo doen en daarna een hbo opleiding volgen. Hier krijgt u daarover dan nog meer informatie.
Hbo verpleegkundige opleiding.
Bij deze opleiding krijg je eerst een basisperiode van 12 maanden. Het zo geheten propedeuse jaar. In deze periode krijg je te maken met studiefinanciering en je moet je collegegeld zelf betalen. De boeken worden vergoed door het ziekenhuis.
Daarna volgen de praktijkleerjaren. Dan moet je gaan werken en éénmaal per twee weken, twee dagen naar school.
Tijdens het derde jaar is er een stage buiten het ziekenhuis in een ander werkomgeving. Het ziekenhuis is een 24 uurs bedrijf. Dat houdt in dat je als (leerling) verpleegkundige onregelmatig zult moeten werken. In het begin van de opleiding zul je tijdens dag- en avonddiensten werkzaam zijn; later komen daar ook nog nachtdiensten bij. Bovendien werk je regelmatig in het weekend en op bepaalde feestdagen. Tijdens je opleiding worden de opleidingskosten door het ziekenhuis en krijg je een uniform te leen. Ook de benodigde leermiddelen zul je van het ziekenhuis mogen lenen. Het blijft dus nog eigendom van het ziekenhuis.
Na afronding van je opleiding tot verpleegkundige kun je voor verschillende vervolgopleidingen kiezen.
Deze opleiding duurt meestal (inclusief stage) 4 jaar.

5.2 Wat zijn de toelatingseisen?

Eerst op de middelbare school:
Profiel mavo: biologie moet je in je profiel hebben.
Profiel havo: hierbij moet je in je profielen ook biologie hebben. De profielen die je kunt kiezen zijn: cultuur en maatschappij met biologie, economie en maatschappij met biologie, natuur en techniek of natuur en gezondheid.
Profielen vwo: cultuur en maatschappij met biologie1, economie en maatschappij met biologie1, natuur en techniek of natuur en gezondheid.
Vervolg opleidingen:
Voor een opleiding op mbo-niveau heb je minimaal een mavo-diploma nodig met zes vakken op D-niveau. Dan kun je voor verpleegkundige studeren.
Voor een opleiding op hbo-niveau heb je het havo- of vwo-diploma nodig. Ook dan kun je studeren om verpleegkundige te worden.
Voor deze beide opleidingen moet je minimaal 17 jaar zijn.

5.3 Wat zijn de doorgroeimogelijkheden?

Je hebt hierna heel veel doorgroeimogelijkheden. Soms moet je er een aanvullende opleiding bij doen of je moet werkervaring opdoen.
Je kunt de volgende beroepen dan doen:
- Ambulance verpleegkundige,
- Cardiac care verpleegkundige,
- Docent verpleegkundige,
- Geriatrisch verpleegkundige,
- GG- en GD- verpleegkundige,
- Hemodialyse verpleegkundige,
- Intensive care verpleeg-
kundige,
- Kankerverpleegkundige,
- Kinderverpleegkundige,
- Kraamverpleegkundige,
- Verpleegkundige gynaecologie,
- Verpleegkundige management-
niveau,
- Verpleegkundige urologie of
- Wijkverpleegkundige.

Hoofdstuk 6: Kinderverpleegkundige.


6.1 Wat is dit nu weer?

Als je een paar jaar als verpleegkundige gewerkt hebt kun je kinderverpleegkundige worden. Dit is één van de doorgroeimogelijkheden die al een keer eerder in dit werkstuk is genoemd.
Ik wilde het daar nu over hebben omdat ik dit ook een heel leuk beroep vind. (Wil ik ook later worden.) Maar eerst moet je dus verpleegkundige worden dus daarom heb ik mijn werkstuk daarover gedaan.
Werken als verpleegkundige vraagt veel geduld, maar werken als kinderverpleegkundige vraagt soms engelengeduld. Je werkt (zoals je aan de naam van het beroep wel kunt zien) met kinderen. Kinderen vragen al veel aandacht en heel veel geduld. Dat is dan al helemaal zo als het gaat om zieke kinderen.
Je komt te maken met pasgeborene, peuters, kleuters en tieners.

6.2 Opleiding.

Eerst moet je minstens één jaar ervaring hebben als verpleegkundige. Dan moet je nog een opleiding volgen als verpleegkundige. Deze vervolgopleiding duurt ongeveer 13 -15 maanden. Je loopt tijdens de opleiding stage op elk deel van de kinderafdeling en in het brandwondencentrum waar ook veel kinderen opgenomen worden.

6.3 Toelatingseisen.

Met dit beroep heb je een diploma voor verpleegkundige nodig. (Hbo-verpleegkundige of mbo-verpleegkundige.) Ook heb je minimaal één jaar ervaring nodig, waarvan een half jaar op een chirurgische afdeling en een halfjaar op een interne afdeling.
Hierna heb je een opleiding nodig als kinderverpleegkundige. Als je dit in orde hebt kun je het beroep beoefenen.

Hoofdstuk 7: Interview.

Oké, nu komt het interview met de heer W.M. Hovestad. Hij heeft ongeveer 12 jaar in de verpleging gezeten en weet er nog alles van af.

Vragen + antwoorden:

1. Welk beroep heeft u eigenlijk gedaan?
Verpleegkundige.
2. Welke opleiding(en) heeft u daarvoor gevolgd?
LEAO LDS, middenstandsdiploma, opleiding tot ziekenverzorger, opleiding A-verpleegkundige.
3. Wat vond u van de opleiding?
Leuk en niet echt moeilijk.
4. Was het moeilijk om werk te vinden?
Nee, het was een BBL opleiding du ik kon gelijk aan het werk.
5. Waar heeft u zich vooral elke dag mee bezig gehouden op uw werk?
Wassen, wonden verzorgen, bedden verschonen of opmaken, veel administratie, hechtingen verwijderen, hartfilmpjes maken, infusen verzorgen, medicijnen geven en praten met de patiënten.
6. Wat deed u het graagst op uw werk?
Koffie drinken, praten met de patiënten en wonden verzorgen vond ik erg leuk.
7. Wat waren de minder leuke dingen die u moest doen?
Wassen, bedden verschonen of opmaken en de administratie vond ik ook niet zo leuk.
8. Is dit een beroep voor jongens, meisjes of voor hen allebei?
Ik vind dat het voor allebei is.
9. Wat voor een eigenschappen moet je hebben voor dit beroep?
Je hebt technisch inzicht nodig, bereidheid om te leren, een goed verstand, veel sociale vaardigheden en je moet veel liefde voor een mens hebben.
10. Kun je bij dit beroep hoger opkomen?
Ja, doormiddel van vervolgopleidingen en je kunt hoofd van de afdeling worden.
11. Is je salaris goed?
Nee, je krijgt te weinig betaald voor het werk wat je allemaal moe doen.
12. Wat vond u van dit interview?
Heel leuk.

Slot en eigen mening.

Tot slot wil ik nog even zeggen dat ik aan dit werkstuk veel tijd besteed heb. Ook dat ik er met veel plezier aan heb gewerkt. Het was een leuke opdracht en ik heb er veel van geleerd. Nu weet ik er wat meer van af zodat ik later niet met vraagtekens voor dit beroep sta.
Ook weet ik nu de antwoorden op mijn vragen die u in de inleiding hebt gelezen. Ik heb ze hier ook even staan zodat u niet helemaal terug hoeft te bladeren. De vragen zijn:
- Wat zijn de dagelijkse dingen die je moet doen?
- En welke opleidingen je kunt kiezen om er te komen?
De antwoorden daarop zijn:
De dagelijkse dingen die je doet zijn o.a.: elke dag help je iemand. Dat doe je doormiddel van praten met de patiënten, de mensen wassen, hun wonden verzorgen, hun beden opmaken en verschonen, de hechtingen verwijderen, de medicijnen aan ze geven en dat is nog niet alles.
Je kunt verschillende opleidingen volgen. O.a. via de mavo naar een mbo-opleiding, of via de havo naar een hbo-opleiding. Van de brugklas bij de mavo tot aan het einde van je mbo-opleiding duurt ongeveer: 8 jaar.
Van de brugklas bij de havo tot aan het einde van je hbo-opleiding duurt ongeveer: 9 jaar.
Wat ik van plan ben is op de middelbare school (deze school dus) een havo-diploma halen om dan een hbo-opleiding te kunnen doen. Dat wil ik dan via de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) doen.
Als ik ongeveer een jaar als verpleegkundige werk dan wil ik een opleiding volgen als kinderverpleegkundige want dat wil ik uiteindelijk worden.

Bronvermelding.

De dingen die ik voor mijn werkstuk heb gebruikt zijn:
Veel dingen uit de computer. Ik heb het over internet en een programmaatje dat we onder mentor-uur hebben uitgeprobeerd. De internetsites die ik hier voor heb gebruikt zijn: http://werk.net, http//www.scholieren.com en nog andere verschillende websites waarvan ik de naam niet meer weet. Ook heb ik folders gekregen en gevonden waar ik het een en ander uit kon vissen.

Het verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Op dit moment is 87% van werkende in de medische zorg vrouw en 13% van de wekende man. (zie figuur 1)
33% In deze beroepsgroep is jonger dan 30 jaar en 12% van de mensen zijn 50 jaar en ouder. (zie figuur 2)
In vergelijking met andere beroepen zijn dit veel jongeren en weinig ouderen. De mensen hebben weinig verschillende opleidingen gevolgd. Het grootste gedeelte, 62%, heeft een MBO opleiding verpleging gedaan. De andere werkers zijn afkomstig van verschillende andere opleidingen.

2.2 Verpleegkundige A, Verpleegkundige B en Verpleegkundige Z.

- Als verpleegkundige A werk je in een ziekenhuis. Je verzorgt mensen die in het ziekenhuis liggen. Het meest waar je mee bezig bent is het helpen van mensen, door onder anderen de koorts op te meten, het bed schoon te maken, en het geven van medicijnen en injecties. Ook begeleid je leerling-verpleegkundigen en stagiaires tijdens hun opleiding.
Hierover gaat ook het werkstuk.
- Als verpleegkundige B werk je in de psychiatrie. Je begeleid je psychiatrische patiënten en je doet veel actieve dingen met hen. (= activeren.) Dat doe je in een groepje of alleen met een patiënt. Daarmee probeer je te bereiken dat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen redden. De patiënten verblijven meestal in een groepje van 10 mensen. Dat is dan voor een lange opname of voor een kort verblijf. Je komt dan met heel veel verschillende mensen in aanraking. De één denkt alleen aan zichzelf, de ander hoort stemmen en de derde is heel druk. Ieder patiënt heeft een eigen behandelingsplan. Daarin staat waarin je hem moet stimuleren of activeren. Je moet bijvoorbeeld met die gene een eindje te gaan wandelen, of hem overhalen om naar bezigheidstherapie te gaan. Je maakt veel verslagen over hoe eimand reageert. Hij kan onverwachts reageren.
Verder geef je ze injecties, medicijnen of moet je de bloeddruk meten. Je moet goed kijken of ze de medicijnen ook echt innemen.
- Als verpleegkundige Z werk je in de zwak zinnige zorg. Dat houdt in dat je met geestelijk, en lichamelijk gehandicapten, en mensen met een gedragsstoornissen werkt. Je verzorgt ze en je begeleidt ze. Je werkt meestal in een woon/leefgroep in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. In zo’n woonvorm wordt zo veel mogelijk de thuissituatie nagedaan. Ook hier word een behandelingsplan voor iedere bewoner gemaakt. Je gaat samen met ze bij-voorbeeld boodschappen doen, koken, huishoudelijke karwijtjes doen of met ze naar het speciaal onderwijs. Dit voer je samen met je collega’s uit. Je laat ze vooral veel zelf doen.

Hoofdstuk 3: Wat moet je kunnen om dit beroep te willen doen?

Verpleegkundige wordt je niet zomaar, want er wordt veel van je verwacht.
Je moet een goede sociale vaardigheid hebben zodat je makkelijk contact kunt maken met andere mensen.
Je moet geduld en een hulpverlenende instelling hebben.
Je werkt in een team. Dat houdt in dat je samen met je collega’s die op dezelfde afdeling werken een aantal patiënten moet verzorgen. Je doet het dus niet alleen. Je moet dus kunnen samenwerken.
Je komt te maken met verschillende taken tegelijkertijd. Ook moet je dingen organiseren, niet bang zijn voor verantwoor-delijkheid en beslissingen durven nemen.
Zelfstandigheid, evenwichtigheid en flexibiliteit zijn ook erg belangrijk.
Een verpleegkundige moet in noodsituaties snel kunnen reageren en kunnen omgaan met ingewikkelde ziekenhuisapparatuur. Je moet je kunnen verplaatsen in de patiënt, zodat je kunt weten hoe iemand zich voelt. Het is ook erg handig als je stevig in je schoenen staat. Je kunt namelijk een hoop ellende en verdriet meemaken op een afdeling. Ook is het erg handig als je lichamelijk sterk bent. Als je iemand aan het helpen bent en je zakt zelf in elkaar dat is ook niet alles.
Je moet weten wat je doet en vooral waarom je dat doet.
Je moet dus een hele boel kunnen om dit beroep te kunnen doen.

Hoofdstuk 4: De dagelijkse dingen.


4.1 Wat je allemaal doet.

Wat je het meest zult tegen komen is vaststellen van iets, plannen uitvoeren en beoordelen. Je werkt onder leiding van een (afdelings)hoofd, maar je voert de taken naar eigen inzicht uit.
Je hebt dag-, avond-, weekenddiensten. Tijdens je werk sta, loop en til je veel. Je werkt met mensen die oud, ziek of gehandicapt zijn en daardoor niet altijd zo kunnen functioneren als ze eigenlijk zouden willen. Dat maakt het werk soms zwaar. Ook kom je met mensen te maken die voor een langere tijd opgenomen wordt en die voor een korte behandeling komen. Ze hebben allemaal lichamelijke klachten.
Je zult de mensen die je moet verzorgen dagelijks eten moeten geven als ze dat niet meer kunnen. Je moet de patiënten elke dag wassen en ze helpen om naar het toilet te gaan. Elke dag een praatje houden met ze moet ook gebeuren. Bij sommige patiënten moet je een eindje gaan wandelen, anderen hebben medicijnen nodig en weer anderen moeten een injectie krijgen.
Natuurlijk is dit nog niet alles maar dit is dacht ik wel het belangrijkste.
De leuke kanten is bij iedereen verschillend. Maar iedereen vindt het vast heel leuk als ze zien dat iemand de goede kant op gaat en dat iemand helemaal beter is.
De minder leuke kanten is ook bij iedereen verschillend maar toch we een ding hetzelfde. Bijv. als iemand op de afdeling overlijdt. Vooral als het iemand is van je leeftijd of jonger zelfs.
Ach elk werk heeft zijn leuke en minder leuke kanten.

4.2 Salaris.

Voor een beginner (om het zo maar te noemen) is het salaris ongeveer:
€ 1452,- ( F 3200,-.)
Voor mensen die voor één van de doorgroeimogelijkheden heeft gekozen krijgt hij een salaris van ongeveer: € 1996,- ( F 4400,-.)
Je kunt meer verdienen met eventuele overwerk of onregelmatige diensten.

Hoofdstuk 5: Hoe kun je er komen?


5.1 Welke opleiding?

Je kunt er op verschillende manieren komen. O.a. via de mavo of via de havo.
Mavo.
Als je de mavo gedaan hebt kun je een mbo opleiding (niveau 4) doen. Voor een mbo opleiding moet je kiezen welk pakket je gaat doen. Voor verpleegkundige moet je in je mbo-pakket Zorg & Welzijn kiezen.
Havo.
Als je een havo diploma hebt gedaan, kun je een hbo opleiding (Niveau 5) doen. Dan moet je hetzelfde pakket kiezen als bij een mbo opleiding.
Ik wil graag de havo doen en daarna een hbo opleiding volgen. Hier krijgt u daarover dan nog meer informatie.
Hbo verpleegkundige opleiding.
Bij deze opleiding krijg je eerst een basisperiode van 12 maanden. Het zo geheten propedeuse jaar. In deze periode krijg je te maken met studiefinanciering en je moet je collegegeld zelf betalen. De boeken worden vergoed door het ziekenhuis.
Daarna volgen de praktijkleerjaren. Dan moet je gaan werken en éénmaal per twee weken, twee dagen naar school.
Tijdens het derde jaar is er een stage buiten het ziekenhuis in een ander werkomgeving. Het ziekenhuis is een 24 uurs bedrijf. Dat houdt in dat je als (leerling) verpleegkundige onregelmatig zult moeten werken. In het begin van de opleiding zul je tijdens dag- en avonddiensten werkzaam zijn; later komen daar ook nog nachtdiensten bij. Bovendien werk je regelmatig in het weekend en op bepaalde feestdagen. Tijdens je opleiding worden de opleidingskosten door het ziekenhuis en krijg je een uniform te leen. Ook de benodigde leermiddelen zul je van het ziekenhuis mogen lenen. Het blijft dus nog eigendom van het ziekenhuis.
Na afronding van je opleiding tot verpleegkundige kun je voor verschillende vervolgopleidingen kiezen.
Deze opleiding duurt meestal (inclusief stage) 4 jaar.

5.2 Wat zijn de toelatingseisen?

Eerst op de middelbare school:
Profiel mavo: biologie moet je in je profiel hebben.
Profiel havo: hierbij moet je in je profielen ook biologie hebben. De profielen die je kunt kiezen zijn: cultuur en maatschappij met biologie, economie en maatschappij met biologie, natuur en techniek of natuur en gezondheid.
Profielen vwo: cultuur en maatschappij met biologie1, economie en maatschappij met biologie1, natuur en techniek of natuur en gezondheid.
Vervolg opleidingen:
Voor een opleiding op mbo-niveau heb je minimaal een mavo-diploma nodig met zes vakken op D-niveau. Dan kun je voor verpleegkundige studeren.
Voor een opleiding op hbo-niveau heb je het havo- of vwo-diploma nodig. Ook dan kun je studeren om verpleegkundige te worden.
Voor deze beide opleidingen moet je minimaal 17 jaar zijn.

5.3 Wat zijn de doorgroeimogelijkheden?

Je hebt hierna heel veel doorgroeimogelijkheden. Soms moet je er een aanvullende opleiding bij doen of je moet werkervaring opdoen.
Je kunt de volgende beroepen dan doen:
- Ambulance verpleegkundige,
- Cardiac care verpleegkundige,
- Docent verpleegkundige,
- Geriatrisch verpleegkundige,
- GG- en GD- verpleegkundige,
- Hemodialyse verpleegkundige,
- Intensive care verpleeg-
kundige,
- Kankerverpleegkundige,
- Kinderverpleegkundige,
- Kraamverpleegkundige,
- Verpleegkundige gynaecologie,
- Verpleegkundige management-
niveau,
- Verpleegkundige urologie of
- Wijkverpleegkundige.

Hoofdstuk 6: Kinderverpleegkundige.


6.1 Wat is dit nu weer?

Als je een paar jaar als verpleegkundige gewerkt hebt kun je kinderverpleegkundige worden. Dit is één van de doorgroeimogelijkheden die al een keer eerder in dit werkstuk is genoemd.
Ik wilde het daar nu over hebben omdat ik dit ook een heel leuk beroep vind. (Wil ik ook later worden.) Maar eerst moet je dus verpleegkundige worden dus daarom heb ik mijn werkstuk daarover gedaan.
Werken als verpleegkundige vraagt veel geduld, maar werken als kinderverpleegkundige vraagt soms engelengeduld. Je werkt (zoals je aan de naam van het beroep wel kunt zien) met kinderen. Kinderen vragen al veel aandacht en heel veel geduld. Dat is dan al helemaal zo als het gaat om zieke kinderen.
Je komt te maken met pasgeborene, peuters, kleuters en tieners.

6.2 Opleiding.

Eerst moet je minstens één jaar ervaring hebben als verpleegkundige. Dan moet je nog een opleiding volgen als verpleegkundige. Deze vervolgopleiding duurt ongeveer 13 -15 maanden. Je loopt tijdens de opleiding stage op elk deel van de kinderafdeling en in het brandwondencentrum waar ook veel kinderen opgenomen worden.

6.3 Toelatingseisen.

Met dit beroep heb je een diploma voor verpleegkundige nodig. (Hbo-verpleegkundige of mbo-verpleegkundige.) Ook heb je minimaal één jaar ervaring nodig, waarvan een half jaar op een chirurgische afdeling en een halfjaar op een interne afdeling.
Hierna heb je een opleiding nodig als kinderverpleegkundige. Als je dit in orde hebt kun je het beroep beoefenen.

Hoofdstuk 7: Interview.

Oké, nu komt het interview met de heer W.M. Hovestad. Hij heeft ongeveer 12 jaar in de verpleging gezeten en weet er nog alles van af.

Vragen + antwoorden:

1. Welk beroep heeft u eigenlijk gedaan?
Verpleegkundige.
2. Welke opleiding(en) heeft u daarvoor gevolgd?
LEAO LDS, middenstandsdiploma, opleiding tot ziekenverzorger, opleiding A-verpleegkundige.
3. Wat vond u van de opleiding?
Leuk en niet echt moeilijk.
4. Was het moeilijk om werk te vinden?
Nee, het was een BBL opleiding du ik kon gelijk aan het werk.
5. Waar heeft u zich vooral elke dag mee bezig gehouden op uw werk?
Wassen, wonden verzorgen, bedden verschonen of opmaken, veel administratie, hechtingen verwijderen, hartfilmpjes maken, infusen verzorgen, medicijnen geven en praten met de patiënten.
6. Wat deed u het graagst op uw werk?
Koffie drinken, praten met de patiënten en wonden verzorgen vond ik erg leuk.
7. Wat waren de minder leuke dingen die u moest doen?
Wassen, bedden verschonen of opmaken en de administratie vond ik ook niet zo leuk.
8. Is dit een beroep voor jongens, meisjes of voor hen allebei?
Ik vind dat het voor allebei is.
9. Wat voor een eigenschappen moet je hebben voor dit beroep?
Je hebt technisch inzicht nodig, bereidheid om te leren, een goed verstand, veel sociale vaardigheden en je moet veel liefde voor een mens hebben.
10. Kun je bij dit beroep hoger opkomen?
Ja, doormiddel van vervolgopleidingen en je kunt hoofd van de afdeling worden.
11. Is je salaris goed?
Nee, je krijgt te weinig betaald voor het werk wat je allemaal moe doen.
12. Wat vond u van dit interview?
Heel leuk.

Slot en eigen mening.

Tot slot wil ik nog even zeggen dat ik aan dit werkstuk veel tijd besteed heb. Ook dat ik er met veel plezier aan heb gewerkt. Het was een leuke opdracht en ik heb er veel van geleerd. Nu weet ik er wat meer van af zodat ik later niet met vraagtekens voor dit beroep sta.
Ook weet ik nu de antwoorden op mijn vragen die u in de inleiding hebt gelezen. Ik heb ze hier ook even staan zodat u niet helemaal terug hoeft te bladeren. De vragen zijn:
- Wat zijn de dagelijkse dingen die je moet doen?
- En welke opleidingen je kunt kiezen om er te komen?
De antwoorden daarop zijn:
De dagelijkse dingen die je doet zijn o.a.: elke dag help je iemand. Dat doe je doormiddel van praten met de patiënten, de mensen wassen, hun wonden verzorgen, hun beden opmaken en verschonen, de hechtingen verwijderen, de medicijnen aan ze geven en dat is nog niet alles.
Je kunt verschillende opleidingen volgen. O.a. via de mavo naar een mbo-opleiding, of via de havo naar een hbo-opleiding. Van de brugklas bij de mavo tot aan het einde van je mbo-opleiding duurt ongeveer: 8 jaar.
Van de brugklas bij de havo tot aan het einde van je hbo-opleiding duurt ongeveer: 9 jaar.
Wat ik van plan ben is op de middelbare school (deze school dus) een havo-diploma halen om dan een hbo-opleiding te kunnen doen. Dat wil ik dan via de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) doen.
Als ik ongeveer een jaar als verpleegkundige werk dan wil ik een opleiding volgen als kinderverpleegkundige want dat wil ik uiteindelijk worden.

Bronvermelding.

De dingen die ik voor mijn werkstuk heb gebruikt zijn:
Veel dingen uit de computer. Ik heb het over internet en een programmaatje dat we onder mentor-uur hebben uitgeprobeerd. De internetsites die ik hier voor heb gebruikt zijn: http://werk.net, http//www.scholieren.com en nog andere verschillende websites waarvan ik de naam niet meer weet. Ook heb ik folders gekregen en gevonden waar ik het een en ander uit kon vissen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.