Hoe ziet de toekomst van religies in Nederland er uit?

Beoordeling 7
Foto van een scholier
 • Verslag door een scholier
 • 4e klas vwo | 1212 woorden
 • 5 juni 2020
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 7
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoe ziet de toekomst van religies in nederland er uit?

beginstuk:

 • introductie
 • deelvragen
 • hypothese

middenstuk(deel vragen):

 • hoe ziet de toekomst van de islam er uit in Nederland?
 • hoe ziet de toekomst van de christendom er uit in Nederland?
 • Hoe ziet de toekomst van hindoeïsme er uit in nederland?
 • hoe denken de jongeren van nu over godsdienst?
 • De bezoekingen van gebedsruimtes?

einde:

 • Conclusie

De modelschatting kwam uit op 625 duizend islamieten in 1995. Berekend kon worden dat dit aantal opliep tot 944 duizend in 2004. Deze grote toename van het aantal islamieten had niet zozeer te maken met een groeiende aanhang van de islam, maar is eerder het gevolg van de toename van het aantal niet-westerse allochtonen, ten eerste door de geboorte van (een meer dan gemiddeld aantal) kinderen, ten tweede door de overkomst van gezinsleden en huwelijkspartners uit het herkomstland. 

Introductie:

als eerst moeten we weten wat een religie is en waarom het belangrijk is om dit te weten.

Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. 

kortgezegd is een religie zeker weten een levensovertuiging. deze levens overtuigingen beïnvloeden het hele leven van een individu of een bevolking. als we weten wat de toekomst is van religies in nederland weten we waar de bevolking van nederland in de toekomst aan toe is of er bijvoorbeeld meer of minder religieuze gebouwen komen.

We gaan kijken naar de bevolking maar ook naar immigranten die ook een deel worden van de nederlandse bevolking en ook als moslims worden gezien

onderzoeksvraag:Hoe ziet de toekomst van religies in nederland er uit?

Deelvragen:

 • hoe ziet de toekomst van de gezindtes er uit
 • hoe ziet de toekomst van de islam er uit in Nederland?
 • hoe ziet de toekomst van de christendom er uit in Nederland?
 • Hoe ziet de toekomst van hindoeïsme er uit in nederland?
 • hoe denken de jongeren van nu over godsdienst?
 • De bezoekingen van gebedsruimtes?

hypothese:

Ik denk zelf dat er een stijgings is voor de aantallen moslims en ongelovigen daarmee denk ik ook dat de aantal christelijke daalen. dit denk ik door de kennis die ik heb binnen gekregen zonder onderzoek te doen maar wat ik bijvoorbeeld op het nieuws heb gehoord.

Hoe ziet de toekomst van de gezindtes en Christendom er uit?

Zoals we hierboven kunnen zien. is er een daling van de percentage gelovige in godsdiensten.

ik heb hier de jongeren genomen omdat zij de toekomst zijn en ook hun degenen zijn die de nieuwe generaties zullen opvoeden en daardoor ook de geloofsovertuiging van de nieuwe generaties beïnvloeden.

Dit wil je ook lezen:

‘’De-institutionalisering van de godsdienstigheid De gereformeerde kerk had, tot de jaren zeventig, nauwelijks last van kerkafval, dankzij een grote interne sociale controle en groepsdwang. De hervormde kerk heeft de laatste anderhalve eeuw het grootste ledenverlies geleden. Al bij de volkstelling van 1889 had de hervormde kerk al ruim 180 duizend kerkleden verloren in de Doleantie (1886), de afscheidingsbeweging die door Abraham Kuyper zo minutieus was voorbereid. Ten slotte heeft een grote groep de hervormde kerk verlaten zonder zich bij een andere kerk aan te sluiten. Dat was een kwestie van kerkafval, niet van geloofsafval. Het CBS, dat sinds 1899 de volkstellingen uitvoert, vroeg immers niet of mensen wel of niet geloofden, maar of zij ‘zich rekenden tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering’. Een ‘nee’ op die vraag maakte van niet-kerkelijken niet per definitie ongelovigen”

bron:(https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/953535E3-9D25-4C28-A70D-7A4AEEA76E27/0/2008e16pub.pdf ,Drs. G. van der Veen ,Den Haag/Heerlen, juni 2009)                         zoals we hierboven kunnen lezen is er al een sterke daling in kerk gezindten van 1989 tot 2008. zoals we hier zien behoort een grote gedeelte van de jongeren tot geen gezindte.

zoals ik al eerder heb gezegd zijn de jongeren van nu,de ouderen van later die de nieuwe generaties voortbrengen. wat we ook zien is dat de islam op eener laatste plek zien. maar dit betekent niet dat de islam gaat dalen in de toekomst net zomin dat Rooms-Katholieke gezindte zal gaan stijgen. veel autochtonen zijn christelijk en dit omdat het christendom al heel lang bestaat in de gebied waar nu ook nederland zich in bevindt. maar de allochtonse moslims komen meestal buiten europa(Marokko,Turkije) waar het in de cultuur zit om bijvoorbeeld 6 kinderen te krijgen dat boven het gemiddelde is van de nederlander.(Het gemiddeld aantal kinderen in een Nederlands gezin is 1,7 kinderen)

hierdoor kunnen er dus straks meer moslims zijn en minder christenen in verhouding in Nederland

Hoe ziet de toekomst van de islam er uit in Nederland?

veel van de procentuele stijging van de aantal islamieten in nederland is mede door de immigratie van moslims uit bijvoorbeeld marokko en turkije.

Tot in 2007 verwachtte het CBS dat het aantal moslims in Nederland de grens van 1 miljoen in 2006 zou passeren. Naar schatting waren er eind 2004 in Nederland 944.000 moslims, waarvan 6.000 autochtone Nederlanders.

Tot 2007 hadden ongeveer 12.000 Nederlanders zich bekeerd tot de islam. Naar schatting bekeren zich jaarlijks 500 Nederlanders tot de islam. (bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland#Aantallen)

zoals we hierboven lezen is er een gestegen aantal bekeerden naar het islam.wat betekent dat de islam wel de bevolking tot zich trekt.

De groei van de totale bevolking, van moslimmigranten en niet-moslimmigranten ten opzichte van 2005 in procenten

BRON: CBS,PEW RESEARCH, NOS

Wat we ook hierboven zien is dat er steeds meer islamitische migranten komen. Dit versterkt de relatieve positie van de islam tussen de andere godsdiensten

wat ook mogelijk meespeelt is de zichtbaarheid van moslims in Nederland dat toegenomen is. Behalve dat er de afgelopen jaren enkele grotere moskeeën zijn gebouwd, is ook het moskeebezoek toegenomen. De meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn helaas van 2011 - er kan inmiddels veel veranderd zijn - maar daaruit blijkt een grote toename van met name het percentage tweede generatie Turken en Marokkanen dat wekelijks een moskee bezoekt. BRON: SCP

we zien hier de aanwezigheid van gelovige in hun gebedsruimte.

godsdiensten die actieve bezoekers hebben in hun geloofsruimte staan sterker in hun schoen waardoor de godsdienst langer zal bestaan maar ook zichtbaarder zijn waardoor ze nieuwe mensen zullen aantrekken.

Hoe ziet de toekomst van het hindoeïsme er uit in Nederland?

zoals we hieronder zien, zien we een relatieve stijging voor de totale aantal islamieten maar ook een relatieve stijging voor de hindoes.

Conclusie

mijn hypothese klopt.

er zijn duidelijke dingen die de islam een grotere godsdienst zullen maken in de toekomst.

daarnaast is er een stijging van ongelovige en een dalingen van christelijken niet te vermijden.

de toekomst van de religies in Nederland is nog steeds een mix van meerdere godsdiensten maar waarin wel een veel grotere gedeelte van de bevolking ongelovig zullen zijn en waarin de islam een groter rol zal gaan spelen.

andere Bronnen:http://www.jacquesjanssen.nl/wp-content/uploads/2008/06/de-jeugd-de-religie-en-de-toekomst.pdf

file:///C:/Users/Noodaccount/Downloads/439740.pdf

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/08/aandeel-godsdienstige-jongeren-gedaald

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.