TTIP

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Verslag door een scholier
  • 5e klas havo | 3219 woorden
  • 18 maart 2016
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

TTIP

The Transatlantic Trade and Investment Partnership

Inhoudsopgave

  • Inleiding
  • Invloed op de deelnemende landen
  • Voorargumenten
  • Tegenargumenten
  • Conclusie
  • Bronnen

Inleiding

Dit is een verslag over een vrij handelsverdrag tussen de VS en de EU, hierin zullen de voordelige en de nadelige gevolgen van het invoeren van het vrije handels verdrag worden behandeld. Ook word behandeld wat voor invloeden het heeft op landen die niet rechtstreeks met het handelsverdrag in verband staan. Ik ben een 5 Havo leerling en schrijf dit niet alleen vanwege dat het verplicht is, maar ook omdat ik het onderwerp erg interessant vind. Er zijn namelijk veel mensen die niet weten wat TTIP is, dit is eigenlijk schandalig, omdat het een zeer belangrijk onderdeel kan worden van onze economie. Na dit verslag hoop ik dat je een goed idee hebt over wat TTIP inhoud, wat voor invloed TTIP kan hebben en dat u zelf een goeie mening over TTIP kan vormen.

Transatlantic trade and investment partnership (Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag) ook wel TTIP genoemd, is een voorgelegd vrij handelsverdrag waarover wordt onderhandeld tussen de Verenigde Staten en de Europese unie. Het voornaamste doel van deze wetgeving is het wegnemen van de huidige handelsbarrières en zo het gelijktrekken van normen, maar dit kan nare gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu en de bescherming van sociale rechten. Wanneer er een vrij handelsverdrag wordt afgesloten worden de importheffingen opgeheven en dit kan de handel tussen twee landen of gebieden stimuleren.

De onderhandelingen over de uitvoering van het handelsverdrag zijn nu al ruim twee jaar bezig, en nog steeds is er geen beslissing gevallen, dit doordat er nog steeds niet duidelijk is of het wel of niet moet worden afgesloten. Alle overleggen over het handelsverdrag worden achter gesloten deuren uitgevoerd, de burgers en ook sommige politici ontvangen geen informatie over wat er word besloten, hierom is het moeilijk om een mening te hebben over de situatie en er is veel onduidelijkheid, wat het nog lastiger maakt om er beslissingen over te nemen. Het is vooral een erg lastig geval, omdat TTIP niet zomaar een handelsakkoord, het kan namelijk grote invloeden hebben op de economie van Europa en de VS.

De VS en de EU hebben op het moment al vrij lagen tarieven, bedrijven in de VS en EU hebben alleen al in 2013 voor 789 miljard euro handel gedreven met elkaar en er werd voor 3000 miljard euro over en weer geïnvesteerd. Maar dit kan meer worden onder invloed van TTIP, op het moment verschilt de wetgeving van de Amerikaanse markt heel erg van de Europese markt. De wetgevingen op de Europese markt zijn over het algemeen namelijk strenger, zo mag in de VS de kip die word verkocht eerst worden gedesinfecteerd met een chlooroplossing, in de Eu mag dit niet. Dit is het nadeel wat het vrije handelsverdrag met zich mee brengt, de VS hoeft bij invoer van TTIP geen rekening meer te houden met de wetgevingen van de Europese markt.

TTIP heeft dus zowel voordelige als nadelige gevolgen op Europa, in de betogen zal ik dieper op de voordelen en nadelen in gaan. Hier zal ik vervolgens verschillende conclusies uit kunnen trekken. Dit zullen conclusies zijn over wat voor invloed het heeft op  de bedrijven, de burgers, de economie, maar ook de derde wereld landen.

Invloed op betrokken landen

TTIP zal uiteraard veel invloed hebben op de deelnemende landen, maar het zal vooral invloed hebben op de bedrijven die zich in de deelnemende landen bevinden. Verder heeft TTIP ook landen buiten de deelnemende landen betrokken in de gevolgen van het verdrag. Het heeft bijvoorbeeld invloed op de landen die veel inkomsten uit de EU en de VS halen, maar TTIP zal ook veel invloed hebben op de voedingssector. De vraag is of de gevolgen van het handelsverdrag positief of negatief zullen worden ervaren door de betrokken landen, helaas is het erg lastig om iets vast te stellen, er kunnen alleen maar speculaties over de gevolgen worden gemaakt.

TTIP heeft veel invloed op de voedingssector, het voorbeeld van de chloorkip word hierbij het vaakst gebruikt. Maar TTIP heeft in de voedingssector niet alleen invloed op de kip het heeft veel meer invloed op de voedingssector dan je zou denken. Zo is de voedingssector één van de grootste kritiek punten op het handelsverdrag, wat namelijk ook erg veel betrekking heeft op de veiligheid van voedsel (gedesinfecteerde kip doormiddel van chloormiddelen) en de milieu standaarden (voertuigen die niet voldoen aan de milieu standaarden van de EU), er zou ook worden gesproken over een bedreiging op het welzijn van de dieren.

Uit een onderzoek van de lobby-watchdog Corporate Europe Observatory uit Brussel is gebleken dat de landbouw en voedingssector zeer actief zijn geweest om invloed te hebben op de onderhandelingen over TTIP. Tussen 2012 en 2013 is gesteld dat er 560 ontmoetingen van de Europese Commissie met lobbyisten hebben plaatsgevonden, er werd bij 20% van deze ontmoetingen onderhandeld over het voedsel- en landbouw beleid. Dit is overigens niet verbazend als je naar de gegevens kijkt, de agrifoodsector (voornamelijk de landbouw) is namelijk goed voor één derde van de Europese begroting of 960 miljard euro over een periode van 7 jaar.

De vertegenwoordiger van de Europese voedingsnijverheid (FoodDrinkEurope) in onderhandelingen over TTIP, staat nu al een lange tijd achter de invoering van het verdrag. De FDE beweert dat TTIP veel banen met zich mee zal brengen en het zal de investeringen in de industrie bevorderen. Het volk denkt er heel anders over, in Duitsland stemde 43% van de bevolking tegen het invoeren van TTIP. De FDE denkt hier een verklaring voor de hebben deze luidt als volgt: de bevolking word niet goed ingelicht over het handelsverdrag en de onderhandelingen die plaatsvinden, hierdoor is er een erg oppervlakkig beeld over TTIP en zien de burgers niet wat er nog meer achter TTIP zit. Hierom wil de FDE Europa beter inlichten over het handelsverdrag om de mening van de bevolking te veranderen.

Het verslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In de eerste instantie zullen voornamelijk de Europese en Amerikaanse bedrijven hun voordeel uit het handelsverdrag halen, doordat zij nu gemakkelijker overzees kunnen handelen. Maar na mate de tijd verstrijkt zullen de bedrijven toch enige nadelen van het verdrag ervaren, zij zullen namelijk concurrentie ontvangen van de overzeese bedrijven. Er is dan een kans dat enige bedrijven in het land failliet en dit heeft uiteraard slechte gevolgen voor het land, de economie zal namelijk achteruit gaan en er ontstaat een laagconjunctuur, in het ergste geval beland het land in een depressie.

TTIP heeft ook veel gevolgen op landen die niet rechtstreeks deelnemen aan het verdrag, dit zijn landen die niet zijn betrokken bij de EU of de VS (derde landen). Op het moment zijn er veel goederen die in derde wereld landen verschaft worden, omdat deze hier goedkoop te verkrijgen zijn. Wanneer het handelsverdrag word ingevoerd zal handel van bepaalde goederen met derde wereld landen worden verlegd, omdat de goederen van verdragslanden nu goedkoper verkregen kunnen worden dan de goederen van de derde landen, dit word ook wel het substitutie-effect genoemd. Hoewel dit negatief is voor de derde landen, is dit zeer voordelig voor de verdragslanden. Het inkomenseffect is een mogelijk positief gevolg op de economie van derde wereld landen na de invoering van TTIP. Doordat er meer inkomen zal zijn bij de verdragslanden zullen er ook meer goederen en diensten worden aangeschaft, waaronder goederen en diensten uit de derde wereldlanden, waardoor deze landen een groter inkomen zullen krijgen. 

De effecten op lagen-inkomstlanden zijn dus vrij minimaal en de invloed van het verdrag wordt door de landen vrij positief ervaren. Vooral bij Afrikaanse landen zijn deze positieve invloeden zichtbaar doordat deze landen goede handelsrelaties hebben met de EU is op deze landen voornamelijk het inkomenseffect zichtbaar. Toch worden er ook negatieve effecten verwacht als gevolg van invoer van het verdrag, deze negatieve effecten worden verwacht bij Honduras, Cambodja, Tsjaad en Haïti. Om Tsjaad als voorbeeld te nemen, Tsjaad exporteert veel olie naar de VS omdat dit hier voor de VS goedkoop te verkrijgen is, wanneer TTIP word ingevoerd zal het voor de VS voordeliger zijn om olie in Europa te verkrijgen, het gevolg hiervan is dat Tsjaad een groot deel van de inkomsten verliest.

Zo heeft zijn er verschillende uitkomsten van TTIP te voorspellen, maar geen van de voorspelde gevolgen zijn voorspeld met zekerheid. Toch zijn de gemaakte speculaties wel reëel en belangrijk om in overweging te nemen bij het oordeel over het verdrag. De kans dat er meer chloorkip geconsumeerd zal worden, dat het milieu achteruit zal gaan door auto’s die niet voldoen aan de milieu standaarden van Europa en dat sommige landen achteruit of juist vooruit zullen is gebaseerd op feiten en hierom is het belangrijk dat met dit alles rekening word gehouden.

Voorargumenten

TTIP is een erg veelzijdig handelsverdrag, dit stuk is specifiek gefocust op de voordelen van TTIP. Hoe er word neergekeken op het handelsverdrag verschilt ook per bevolkingsgroep, zo kijken rijke landen in de EU er anders op neer dan arme landen in de EU. Zo is er vaak ook een nadeel bij een voordeel. Hiermee bedoel ik dat bepaalde gevolgen van TTIP voordelig kunnen uitpakken voor de EU en de VS, maar dit ten koste gaat van de 3de wereld landen. Deze nadelige gevolgen zullen in dit stuk zeer kort worden behandeld en hier wordt dieper op ingegaan later in het verslag.

3de wereld landen zijn niet rechtstreeks verbonden met het verdrag, maar ze zijn uiteraard wel verbonden met de internationale economie en aangezien de EU en de VS grote spelers zijn in de wereld economie zal dit indirect ook invloed hebben op de 3de wereld landen. Doordat de handel tussen de VS en de EU bij invoering van TTIP voordeliger wordt zal de handel van de VS en de EU met 3de wereld landen dalen. De EU en de VS zullen meer met elkaar gaan handelen, omdat dit nu voordeliger is. Als gevolg hiervan stijgt het inkomen van de VS en de EU en hierdoor zullen zij dan weer goederen en diensten gaan aanvragen bij 3de wereldlanden, waardoor als eind resultaat beide profiteren van de verandering.

Bedrijven ervaren uiteraard het meeste van TTIP, hierom is dit ook een belangrijk onderwerp om te behandelen. Bedrijven zullen makkelijker overzees kunnen handelen doordat zij zich niet meer aan de wetgevingen hoeven te houden en dit scheelt testen en uiteraard ook geld. Dit stimuleert bedrijven bijvoorbeeld uit de EU om ook hun goederen en/of diensten aan te bieden in de VS, hierdoor is het voor bedrijven makkelijker om uit te breiden. Doordat bedrijven sneller hun goederen en diensten overzees gaan aanbieden is de kans groter dat het een succesvol bedrijf word en dit heeft uiteraard positieve effecten voor zowel de EU als de VS.

Hoewel er veel positieve speculaties worden gemaakt over de gevolgen van TTIP in de EU, is men ook benieuwd wat de gevolgen zijn in hun vaderland. Wat voor gevolgen zal TTIP nu hebben op Nederland? In Nederland word er veel gespeculeerd over de gevolgen van TTIP en de meeste voorspelling zijn positief. Uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoekbureau Ecorys in opdracht van de rijksoverheid, bleek dat bij invoering van TTIP dit Nederland waarschijnlijk tussen de 1,4 miljard en 4,1 miljard euro zal opleveren. Buiten de verwachting van deze opbrengst in Nederland, wordt er ook verwacht dat TTIP meer banen zal opleveren. Ongeveer de helft van de huidige Nederlands werknemers is in dienst bij een bedrijf dat hun goederen exporteert. Als gevolg van TTIP zal de internationale handel toenemen, wat erg gunstig is voor de exporterende bedrijven, deze zullen hierdoor meer omzet gaan maken. Wanneer bedrijven een grotere omzet maken betekent dit over het algemeen dat ze investeringen gaan maken om hun bedrijf uit te breiden, hiervoor is uiteraard personeel nodig, hierdoor ontstaan er meer banen.

Ook is de invoering van TTIP voor de burger waarschijnlijk erg voordelig, omdat producten goedkoper aan geboden kunnen worden. Op het moment kost het voor een bedrijf veel geld om hun goederen en diensten aan te bieden in een overzees gebied, als gevolg van TTIP vervalen de importtarieven en andere nadelen om internationaal te handelen. Zo kan een overzees bedrijf hun goederen en diensten goedkoper aanbieden en dit scheelt uiteraard ook weer voor de burger.

Tegenargumenten

TTIP is economisch gezien vrij voordelig voor de economie en de banen, maar voor de burgers zitten er toch iets meer nadelen aan. Vooral grote bedrijven weten hun voordeel te halen uit TTIP, dit is omdat zij vaak exporteren en handelen met de VS. Het handelsverdrag heeft erg veel invloed heeft op de bedrijven, daarom hebben bedrijven ook veel invloed op het handelsverdrag. In 2014 waren er volgens officiële verklaringen 590 onderhandelingen die in verband lagen met TTIP, 92% van deze onderhandelingen vonden plaats met vertegenwoordigers van lobby’s. Deze onderhandelingen vinden plaats in het geheim, hierdoor is er voor zowel de politici als voor de burgers erg veel onduidelijkheid over het verdrag en is het moeilijk om een duidelijke mening te vormen.

Toch zullen er ook enige nadelige gevolgen bij de bedrijven worden ervaren. De bedrijven in de EU zullen bij invoer van TTIP erg veel concurrentie ervaren van de bedrijven die nu makkelijk hun goederen kunnen verkopen in de EU. Omdat TTIP veel handelskosten wegneemt is het voor bedrijven uit de VS makkelijk om te handelen met de EU, hierdoor zullen een groot aantal bedrijven gaan uitbreiden en hun product verkopen in de EU. Voor de VS zal deze situatie erg voordelig zijn, maar de bedrijven in de EU zullen juist meer concurrentie ervaren en zullen waarschijnlijk kleiner worden of failliet gaan, hierdoor kan er in Europa een laagconjunctuur ontstaan en in het ergste geval beland de Europa in een depressie.

Ook op de voedingssector kan de invoer van TTIP erg nadelig zijn. De VS verkoopt ander eten als de EU natuurlijk, maar in de VS zijn de wetgevingen over eten ook anders dan in de EU. Met als voorbeeld de chloorkip, hier in de EU mag kip niet worden gereinigd met chloor,  in de VS mag dit wel en word dit ook veel gedaan. Bij invoer van TTIP hoeft de VS geen rekening meer te houden met de voedingswetgevingen in de EU en mogen  ze chloorkip ook in de EU gaan verkopen. Ook zijn er nog andere voorbeelden zoals in de VS mag er een metaalachtige stof worden gebruikt bij de productie van frisdrank hier in de EU is dit verboden. Ook word er in de VS kunststof in brood gebruikt hier in de EU is dit ook verboden, zelfs in yoga matjes mag deze kunststof niet worden gebruikt. Buiten voedsel zijn er ook veel andere wetgevingen op cosmetica en medische producten, welke op dat moment niet meer gelden voor de VS.

Landen die niet direct zijn betrokken in het verdrag worden er wel door beïnvloed. Voornamelijk de invloed van TTIP op de 3de wereld landen is groot. Doordat de handel tussen de EU en de VS goedkoper word is het voor hun voordeliger om producten daar te verkrijgen en niet meer in de 3de wereldlanden. Als gevolg hiervan verliezen de 3de wereldlanden erg veel inkomen, dit is uiteraard slecht voor hun economie.

Doordat de wetgevingen in de EU over het algemeen strenger zijn bij de verkoop van goederen en diensten dan in de VS, haalt de VS hier grote hoeveelheid voordeel uit. Maar wanneer bij de handel van producten onder invloed van TTIP er economische schade word ondervinden onder invloed van wetgevingen, krijgt de VS het recht om de nationale overheid aan te klagen. Veel buitenlandse investeerders kunnen hier hun voordeel uit maken en er word hierom ook gevreesd dat dit zal gebeuren.

Conclusie

TTIP is dus een vrijhandelsverdrag wat ervoor zorgt dat de EU en de VS geen rekening hoeven te houden met elkaars wetgevingen en regels, dit scheelt voor beide landen veel kosten. Op het moment is het verdrag nog niet ingevoerd en vinden er nog veel onderhandelingen over het verdrag plaats, omdat het waarschijnlijk veel invloed zal hebben op onze economie, maar ook op de wereld economie. Buiten de economie heeft het ook veel invloed op andere landen, de voedingssector, het milieu en de sociale rechten.

Veel onderhandelingen over TTIP vinden plaats met Lobbyisten, hierdoor is er voor de politici en burgers veel onduidelijkheid. Deze onderhandelingen gingen vaak over de voedsel- en landbouwsector, dit zo omdat TTIP hier veel invloed op heeft. De EU heeft in verhouding met de VS namelijk vrij strenge wetgevingen als het om de voedingssector gaat. Zo mag de chloorkip in de EU niet worden verkocht, maar in de VS wel, dit houdt in dat bij invoer van TTIP de VS dit ook in de EU mag gaan verkopen.

Met de 3de wereldlanden moet ook rekening worden gehouden in de onderhandelingen, omdat deze ook gevolgen van TTIP zullen ervaren. Doordat de EU en de VS veel met 3de wereldlanden handelen kan een verandering in de economie hier veel invloed op hebben. Als gevolg van TITP is er voorspeld dat derde wereld landen een deel van hun inkomsten zullen verliezen en dit naar de EU en de VS zal gaan. Als gevolg van het substitutie-effect zullen er door de toename van inkomen bij de VS en de EU meer goederen en diensten bij 3de wereld landen worden aangeschaft.

Uit onderzoek is gebleken dat voor Nederland TTIP een positief effect zal hebben. Waarschijnlijk zal de economische groei stijgen en belanden we in een hoogconjunctuur, veel bedrijven kunnen namelijk makkelijker exporteren en zo ook makkelijker uitbreiden. Er is een geschatte opbrengst van 1,4 miljard tot 4,1 miljard verwacht in Nederland als gevolg van TTIP. Door de handel met de VS te stimuleren worden bedrijven ook gestimuleerd om in de VS hun product aan te gaan bieden. Dit zal de VS uiteraard ook gaan doen en dit is nadelig voor de bedrijven, omdat door de concurrentie er veel inkomen door de bedrijven uit de VS word afgepakt, dit is erg nadelig.

TTIP is dus ook een erg lastig onderwerp, er zijn namelijk veer speculaties te maken en deze zijn allemaal erg reëel, maar nooit met zekerheid. Doordat TTIP zowel op een zeer nadelige manier kan worden gezien kan het ook erg positief worden gezien. Er is erg veel verschil in mening over TTIP doordat beide kanten een erg sterke indruk maken en het ook maar net is waar je meer om geeft, je eigen bedrijf of de bevolking. Wat voor invloed het zal hebben kan alleen gezien worden wanneer het verdrag word ingevoerd, want niks kan worden geconcludeerd, omdat het uiteindelijk toch met de economie te maken heeft

TTIP is dus ook een erg lastig onderwerp, er zijn namelijk veer speculaties te maken en deze zijn allemaal erg reëel, maar nooit met zekerheid. Doordat TTIP zowel op een zeer nadelige manier kan worden gezien kan het ook erg positief worden gezien. Er is erg veel verschil in mening over TTIP doordat beide kanten een erg sterke indruk maken en het ook maar net is waar je meer om geeft, je eigen bedrijf of de bevolking. Wat voor invloed het zal hebben kan alleen gezien worden wanneer het verdrag word ingevoerd, want niks kan worden geconcludeerd, omdat het uiteindelijk toch met de economie te maken heeft

Bronnen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.