Taaltoets peuters

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Uiteenzetting door een scholier
  • 4e klas vwo | 504 woorden
  • 15 juli 2008
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Waar zitten de ogen van het poppetje?

Als een kind een taalachterstand heeft, is dat erg lastig. Het kan zelfs zorgen voor een leerachterstand. In februari 2006 deed het Erasmus Medisch Centrum onderzoek naar het effect van een toets op de taalontwikkeling. In september 2006 heeft de meerderheid van de Tweede Kamer ervoor gekozen om een verplichte taaltoets in te voeren. Is het terecht dat die taaltoets komt?

Peuters zullen voor hun derde verjaardag een taaltest afleggen op het consultatiebureau. Op die manier kunnen taalachterstanden of eventuele stoornissen die daarvoor zorgen (bijvoorbeeld een slecht gehoor) vroeg ontdekt worden. De kinderen die taalproblemen blijken te hebben, worden doorverwezen naar een audiologisch centrum en worden geholpen m.b.v. voorschoolse educatie of door een logopedist. Als het nodig is, krijgen de ouders van het kind ook taalles, zodat de omgeving de taalontwikkeling van het kind kan stimuleren.
Er bestaan ook speciale VVE(Voor en Vroegschoolse Educatie)-programma’s. Er wordt o.a. uit boekjes voorgelezen op de juiste manier, waarna er met de kinderen over gepraat wordt, het gaat allemaal spelenderwijs. De taalvaardigheid van de kinderen boekt vooruitgang en ze krijgen er meer zelfvertrouwen van.
Uit het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum bleek dat als de kinderen op 3-jarige leeftijd hulp kregen, het taalniveau op hun achtste niet meer onvoldoende was en ze naar een reguliere school konden.

Eigenlijk bestond er al een taaltoets. Deze hadden de bewindslieden destijds wegbezuinigd. Nu kwam er, wel opmerkelijk, weer aandacht voor. De instroom naar het speciaal onderwijs daalde bij het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum met dertig procent. Als de taaltoets landelijk ingevoerd wordt, zal dit voorkomen dat er jaarlijks 2500 achtjarigen in het speciaal onderwijs terechtkomen. Het speciaal onderwijs bespaart zo 5 miljoen euro.

Nu zijn er natuurlijk mensen die er anders over denken en vinden dat 2 jaar een te jonge leeftijd is. Het zou moeilijk zijn om ze te toetsen, dat kun je beter in groep 6 doen. Het toetsen zal echter niet zo moeilijk zijn. De ouder van het kind zit er de hele tijd bij om het kind op zijn gemak te stellen. Het kind krijgt o.a. een pop te zien en moet dan bijvoorbeeld aanwijzen waar de ogen van het poppetje zitten. Aan de ouder zullen ook een paar vragen gesteld worden. Het is belangrijk om deze test op zo’n jonge leeftijd te doen, omdat het effect dan het beste is. Gebeurt dit later, dan zal het moeilijker zijn en langer duren voordat de taalvaardigheid van het kind vooruit gaat.

Moet die taaltoets komen? Door de taaltoets bij peuters kunnen dus taalproblemen worden ontdekt en verholpen, het kind komt later niet in de problemen door een taalachterstand. Een derde van de kinderen met een taalachterstand zal immers een keer blijven zitten. Er zijn speciale voorschoolse programma’s en het kind hoeft niet naar speciaal onderwijs, wat 5 miljoen euro bespaart voor de overheid. Er wordt verwacht dat een landelijke test jaarlijks rond de 5000 doorverwijzingen van peuters oplevert. Ja, de taaltoets zal zeer effectief en terecht zijn!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.