1

Titel, namen en datum

 

Het meetrapport moet een titel hebben dat de lading dekt van het practicum dat is uitgevoerd. Daarnaast moeten de volgende gegevens duidelijk worden aangegeven in het meetrapport; naam, klas, docent en datum van uitvoering.

 

2

Het doel van het practicum

 

Een practicum wordt uitgevoerd om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Vermeld de onderzoeksvraag en geef een motivatie waarom jij deze onderzoeksvraag wil beantwoorden.

 

3

Hypothese

 

Voordat een practicum wordt uitgevoerd heb jij vast al een vermoede wat het antwoord gaat zijn op de onderzoeksvraag. Omschrijf de resultaten die jij verwacht bij het practicum en leg uit waarom jij dat denkt.

 

4

Werkwijze

 

In de practicumhandleiding staat weergeven met een stappenplan hoe het practicum moet worden uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat deze wordt overgenomen op het meetrapport. Onder het kopje werkwijze moet jij een korte beschrijving geven van het experiment en de experimentopstelling die nodig is. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van een tekening.

 

5

Resultaten

 

 

De waarnemingen die jij tijdens het practicum hebt gedaan zijn de resultaten. Tussen de resultaten kunnen geen meningen, conclusies of verklaringen staan. Gebruik tekeningen, tabellen, diagrammen en/of grafieken om deze resultaten duidelijk en correct weer te geven. Elke weergave van de resultaten moet beschikken over een titel en een korte uitleg. Daarnaast moeten de belangrijkste gegevens kort beschreven worden in een klein stukje tekst. Wanneer er berekeningen zijn gedaan, noteer deze dan ook in het meetrapport. Let goed op dat jij de juiste grootheden en eenheden bij de resultaten gebruikt.

 

6

Conclusie

 

Een conclusie is het antwoord op de onderzoeksvraag. Herhaal de onderzoeksvraag en formuleer het antwoord door de belangrijkste resultaten samen te vatten. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag mag er geen nieuwe informatie worden gebruikt, maar alleen de resultaten van dit practicum.

 

7

Discussie

 

In de discussie is er ruimte om kritisch te kijken naar het practicum en de resultaten. Vergelijk jouw hypothese met de conclusie en reflecteer daarna op het practicum en de resultaten. Kijk hierbij ook naar jouw uitvoer van het practicum. Wanneer er vragen op het de practicumhandleiding staan, dan mogen die onder dit kopje worden genoteerd.

Als laatste wordt er van jou verwacht om suggesties te doen voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek kan het practicum in de breedte ondersteunen, maar ook in de diepte.

 

8

Opmaak en taal

 

Het meetrapport is bijzonder doordat het met de hand geschreven is, tijdens of net na het practicum. Gebruik heldere taal, een goede zinsbouw en schrijf in jouw eigen woorden. De docent let ook op de grammatica. Zorg ervoor dat de tekeningen, tabellen en grafieken enkel noodzakelijke informatie bevatten en er verzorgt uit zien.

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

maryem

maryem

Bedankt voor je verslag. Je hebt me geholpen^^

2 jaar geleden

K.

K.

thnx voor dit verslag ik begrijp het nu beter

2 jaar geleden