Euthanasie

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Stelling door een scholier
  • 4e klas vwo | 1185 woorden
  • 3 juni 2001
  • 180 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
180 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Helpend handje nodig?

Euthanasie is een onderwerp wat steeds vaker voorkomt in onze maatschappij. Het is een alledaags probleem wat veel mensen ontschiet. Dit heeft mij mede besloten om er dit werkstuk aan te wijden. Medici en bepaalde mensen hebben met een lastig probleem te kampen. Het probleem is namelijk dat euthanasie wettelijk verboden is en strafbaar kan zijn. Toch wordt euthanasie gedoogd. De regels en wetgeving zijn bij euthanasie niet erg duidelijk en leiden vaak tot conflicten. Bij euthanasie zijn er veel mensen bij betrokken maar ze discussiëren allemaal over de vraag: “In hoeverre moet euthanasie versoepeld en ingeperkt worden.” Dit is dan ook meteen mijn onderzoeksvraag.

“Wat is euthanasie eigenlijk,” is een vraag die je nog wel eens te horen krijgt. Euthanasie is het op een waardige manier beëindigen van het leven van een mens. Euthanasie kent, zoals ik al eerder had genoemd veel voor--en-tegenstanders. Dit komt mede doordat de interpretatie van ieder anders is. Voor de een is het een zachte dood en voor de ander pure moord. Er kan eigenlijk alleen maar sprake van euthanasie zijn als dit gebeurt op verzoek van de patiënt wanneer deze ondraaglijk lijdt (geestelijk, lichamelijk). In principe zijn er twee vormen van euthanasie: passieve en actieve euthanasie. Er is sprake van passieve euthanasie als een levensverlengende handeling nagelaten wordt. Actieve euthanasie houdt in dat er handelingen worden verricht die het leven van de patiënt verkorten of beëindigen. Uit de oogpunten van veel mensen gezien blijft het moord. Als ik kijk naar de getallen m.b.t. euthanasie blijkt dat er steeds meer vraag is naar euthanasie. Dit zou mede komen door de vergrijzing die op komst is.

Ik had het over de voorstanders maar wie zijn nu die voorstanders en waarom. Het zijn voornamelijk mensen (meestal de wat oudere) die lijden (geestelijk, lichamelijk) en die niet meer op de manier waarop ze leven verder willen leven. Deze mensen kunnen lid worden van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie). De NVVE zet zich in voor de versoepeling van de regels en wetgeving t.o.v. euthanasie en wil de procedure van euthanasie simpeler maken waardoor er volgens hun minder complicaties op zouden moeten treden in het geval van euthanasie. Wanneer de kans op genezing teniet wordt gedaan kan de patiënt een formulier aanvragen. In dat formulier staat dat de patiënt vrijwillig heeft ingestemd met euthanasie waarop vervolgens een dokter het kan uitvoeren. Met de vergrijzing opkomst denkt de NVVE dat het aantal verzoeken om euthanasie behoorlijk zal stijgen, daarom moet er volgens hun zo snel mogelijk een verandering in de wet aangebracht worden. Wat de euthanasie in het voordeel zal brengen.

Voornamelijk de christenen en andere gelovigen zijn de felle tegenstanders van euthanasie. Naar hun mening is het niet aan de patiënten zelf om die beslissing te nemen. Die ligt volgens hun bij God. Want zij vinden dat God bepaalt hoe het leven verloopt en niemand anders. “Iedereen behoort een moraal te hebben.” Volgens sommige mensen is dat niet altijd het geval namelijk bij de mensen die euthanasie uitvoeren. Artsen hebben allemaal de eed van Hippocrates afgelegd. Deze eed houdt in dat geen enkele dokter op geen enkel verzoek een dodelijk geneesmiddel mag toedienen aan een persoon. Vele artsen vinden daarom het toepassen van euthanasie ethisch niet-verantwoord van hun collega’s. Vaak blijven nog altijd nabestaanden over die erg boos zijn. Niet alleen op de dokter maar ook op de Nederlandse Staat. Dat ze namelijk euthanasie wel verbieden maar dan wanneer euthanasie wordt uitgevoerd dat het dan gedoogd wordt. Hier zijn dus veel mensen het niet mee eens en zetten zich in voor een betere wetgeving die de euthanasie in het nadeel werkt.

Om precies te weten wanneer euthanasie strafbaar is en wanneer niet, moeten we eerst de wetgeving en de regels bij het uitvoeren van euthanasie weten. Euthanasie is overal op de wereld strafbaar. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht schrijft over euthanasie in artikel 293. Dat meldt: “Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven berooft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.” Toch worden artsen die euthanasie toepassen bijna tot nooit vervolgd. Zij beroepen zich dan op een conflict in belangen, op overmacht. Het Wetboek van Strafrecht zegt over overmacht het volgende (art. 40): Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. Vaak praat men over de zogenaamde “zorgvuldigheidscriteria” waaraan een arts moet voldoen. Deze eisen staan niet in de wet maar komen voort uit vele vonnissen over euthanasie en de richtlijnen die de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft opgesteld voor artsen. Deze “zorgvuldigheidscriteria” is erg onduidelijk wat zorgt voor veel conflicten. De NVVE streeft naar een wet waarin de criteria zijn opgenomen. De algemene regels zijn als volgt: 1. Er is sprake van een vrijwillig, weloverwogen verzoek van de patiënt. 2. Deze patiënt uitzichtloos lijdt. 3. De arts tenminste nog 1 andere arts raadpleegt. 4. De arts meldt als hij euthanasie heeft toegepast, bij de gemeentelijk lijkschouwer. Als de lijkschouwer twijfelt of euthanasie echt wel nodig was, vult hij een formulier in voor de Officier van Justitie. Hierin wordt gevraagd naar: 1. De aard van de ziekte
2. De nog te verwachtte levensduur als er geen euthanasie toegepast zou zijn. 3. Met welke arts is overlegd. Door deze regels denken veel mensen dat je in een terminaal stadium moet zijn maar uit de wet blijkt van niet. Een euthanasieverklaring is niet eens verplicht, maar hiermee kan de arts wel aantonen dat hij zorgvuldig heeft gehandelt. Als de Officier van Justitie aan de zorgvuldigheid van de arts twijfelt wordt er een onderzoek ingesteld.

De politieke partijen zijn erg verdeeld betreft dit onderwerp. Zo is natuurlijk het CDA (christelijke partij) fel tegen euthanasie. D66 en de PvdA reageren afhoudend op euthanasie. Terwijl de VVD er wel voor open staat. De VVD wil bijv. namelijk de controle bij euthanasie versimpelen. CDA probeert integendeel alles te dwarsbomen en de PvdA en D66 wachten eerst af.

De stelling gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De politieke partijen zijn erg verdeeld betreft dit onderwerp. Zo is natuurlijk het CDA (christelijke partij) fel tegen euthanasie. D66 en de PvdA reageren afhoudend op euthanasie. Terwijl de VVD er wel voor open staat. De VVD wil bijv. namelijk de controle bij euthanasie versimpelen. CDA probeert integendeel alles te dwarsbomen en de PvdA en D66 wachten eerst af.

Ikzelf ben van mening dat de procedure m.b.t. euthanasie in ieder geval simpeler, duidelijker en strenger moet worden gemaakt. Dit om de complicaties die nu optreden te voorkomen. Zoals: geen duidelijke wetten, geen onnodige euthanasie en of een arts strafbaar is of niet. En met oog op de komende vergrijzing zou het voor veel mensen en doktoren dan makkelijker zijn om beslissingen te nemen. Ik vind dat euthanasie ook alleen maar bij mensen mag worden toegepast als ze lichamelijk lijden, het leven ondraaglijk voor hen is geworden en geen kans meer hebben op een beter leven. Als mensen geestelijk lijden vind ik dat geen goed argument om euthanasie op toe te laten passen omdat ik denk dat het mogelijk is het lijden te stoppen of in ieder geval te verminderen. Geestelijk lijden kan nooit zo erg zijn dat het leven ondraaglijk is geworden want het hoort ook een beetje bij het leven

Als je wat meer over dit onderwerp te weten wil komen staan hieronder nog wat interessante tips. -Medische Encyclopedie -www.nu.nl (euthanasie) -www.nvve.nl

REACTIES

B.

B.

Rare mening heb jij ...

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.