Keizer Augustus

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 2e klas vwo | 677 woorden
  • 3 februari 2009
  • 160 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
160 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!


Wie is Keizer Augustus?
Keizer Augustus is in het jaar 63 v. Chr. in Rome geboren. Hij kreeg bij zijn geboorte de naam Gaius Octavius. Hij was een achterneef van Julius Caesar die hem geadopteerd heeft. In 45 v. Chr. heeft Caesar hem aan zijn testament toegevoegd. Vanaf dat moment heet hij Gaius Julius Caesar Octavianus. Gaius Octavianus is 76 jaar oud geworden.

Wie krijgt de macht na Caesars dood?
Toen Julius Caesar in 44 v. Chr. werd vermoord, kwam er een strijd tussen Marcus Antonius (een populaire jonge consul van Caesar), legeraanvoerder Lepidus en de 18-jarige Gaius Octavianus wie zou mogen regeren over het Romeinse Rijk. Octavianus was heel jong maar in het testament van Julius Caesar was hij aangewezen als zijn geadopteerde zoon en dus als zijn erfgenaam. Na een onderling strijd spraken ze af dat ze met zijn 3en voor 5 jaar Rome zouden leiden. Deze afspraak werd het "triumvirato" genoemd.

De periode die toen kwam is niet de meest goede in de Romeinse geschiedenis. Octavianus liet Cicero een bekend jurist en voorzitter van de Senaat, doden. Ook duizenden andere Romeinen kwamen om. Politiek succes was er voor Antonius en Octavianus, toen zij samen Brutus uitschakelden in de Slag bij Philippi (42 v.Chr.). Lepidus werd uit het triumvirato gezet.

Marcus Antonius & Gaius Octavianus
Marcus Antonius, de populaire consul die in de triumvirato zat, wilde zijn band versterken met Octavianus en trouwde daarom met zijn zus Octavia. Niet lang na het huwelijk krijgt Marcus Antonius echter een verhouding met de koningin van Egypte Cleopatra. Dan komt er een strijd tussen Antonius en Octavianus en worden ze rivalen.

Dit mondt in 31 v. Chr. uit in een oorlog. Niemand had het verwacht, maar Octavianus won de strijd. Hij versloeg, in een zeeslag voor de kust, het leger van Marcus Antonius en Cleopatra en maakte daarmee definitief een einde aan de burgeroorlogen. Antonius en Cleopatra vluchtten naar Egypte en pleegden daar zelfmoord.

Octavianus zorgde ervoor dat Egypte bij het Romeinse Rijk hoorde. Daarmee werd hij op in het jaar 31 v. Chr. de heerser over het Romeinse Rijk.

Hoe werd Octavianus keizer?
Toen hij heerser over het Romeinse rijk was bouwde Octavianus zijn macht langzaam op. In 27 v. Chr. kent de Senaat hem de eretitel "Augustus" toe. Dat de Verhevene betekent. De regeringsvorm die toen ontstond wordt wel het "principaat" of keizerschap genoemd. Bij het principaat hoort een keizer en Octavianus werd de keizer. Omdat de Senaat hem de eretitel Augustus heeft toegekend wordt Octavianus, Keizer Augustus genoemd.

Octavianus die nu Augustus heette was best wel geliefd in het Romeinse rijk. Dat kwam omdat hij ondanks dat hij keizer was de Senatoren ook genoeg dingen liet zeggen, zodat die niet in opstand kwamen. Maar hij beschikte wel over het vetorecht in de Senaat, dat betekent dat hij wel de knoop mag doorhakken of als hij er fel optegen is het af mag keuren. Julius Caesar die ook geprobeerd had keizer te worden wilde alleenrecht en was daarom vermoord.

Augustus was naast keizer ook nog
· opperbevelhebber van het leger;
· opperpriester van de Romeinse kerk.

Pax Romana
Augustus wilde oorlog en onrust in het Romeinse Rijk proberen te voorkomen. Door wegen aan te leggen kon het Romeinse leger snel ter plaatse zijn om opstanden te vermijden. Op zee werden de handelschepen beschermd tegen piraten. De periode van 200 jaar van vrede die aanbrak in het Romeinse Rijk wordt de Pax Romana genoemd.

Augustus vond dat er alleen maar vrede kon heersen in een rijk als er goede economische en culturele ontwikkeling was. Daarom legde hij eerst de grenzen van zijn keizerrijk vast. Zijn rijk liep ongeveer van Noord Afrika tot midden Europa.

Augustus en Rome
Augustus zorgde ervoor dat de grootheid van Rome bekend was. En deed alles om Rome te mooi te maken, Hij liet mooie openbare gebouwen en heel veel tempels neerzetten. Een uitspraak van Augustus was: 'Ik trof Rome aan in baksteen en liet het na in marmer'.
Augustus stierf in 14 n.Chr. tijdens een reis naar Campanië; hij was 76 jaar oud en had 45 jaar geregeerd. Zijn geadopteerde stiefzoon Tiberius volgde hem op als keizer.

REACTIES

A.

A.

ech vet cooool!
ik wil er nog meer haha. ;p

11 jaar geleden

P.

P.

handigggggg..

10 jaar geleden

I.

I.

heel knap

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.