Hendrik VIII

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 2e klas vwo | 1821 woorden
  • 7 april 2000
  • 144 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
144 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hendrik VIII Ik ga mijn spreekbeurt houden over Hendrik VIII omdat ik dit een erg interessant onderwerp vind. Hendrik VIII werd geboren op 28 juni 1491 in de Engelse plaats Greenwich. Zijn ouders waren Hendrik VII en Elizabeth van York. Hendrik had een oudere broer, Arthur die recht op de troon had. Maar Arthur was ziek en zwak. Hendrik was precies het tegenovergestelde van Arthur. Hij was sportief, blonk uit in muziek, componeerde zelfs een aantal liedjes. Hij had een goede opleiding en was zeer getalenteerd in jagen en steekspelen. Hij hield van vrouwen en macht. Arthur stierf en dus had Hendrik nu recht op de troon. Toen zijn vader stierf in 1509 was Hendrik net 18 en had hij totaal geen ervaring op het gebied van politiek e.d. Toch volgde hij zijn vader op en aanvaardde hij de Engelse koningskroon. Toen hij net begon met regeren, stond hij bekend om zijn krachtige persoonlijkheid en hartelijkheid. Maar aan het eind van zijn regeringsperiode bleek dat hij egoïstisch en wreed was. In totaal heeft hij zes vrouwen gehuwd en twee daarvan laten vermoorden. Hierdoor heeft hij bekendheid gekregen. Daarom staat hij ook wel bekend als koning Blauwbaard, van het gruwelijke sprookje Blauwbaard. Nu zal ik jullie iets vertellen over Hendriks vrouwen.

Catharina van Aragon Catharina van Aragon was de eerste vrouw van Hendrik. Ze werd onder de naam Catalina geboren in 1485 in Spanje. Ze was de dochter van Ferdinand V en Isabelle de I van Spanje. Hendrik VII hoopte op een verbinding tussen Engeland en het machtige Spanje en beloofde zijn zoon Arthur aan Catalina. Zo ontstond er misschien een verbinding en Catalina had ook een erg grote bruidsschat. Daarom vertrok Catalina in 1501 naar Engeland. Ze liet haar familie achter om naar een vreemd land te gaan, waarvan zij niet eens de taal sprak. Voortaan zou zij Catharina van Aragon heten, want de Engelsen konden Catalina niet uitspreken. Ze was 16 jaar toen ze in Engeland arriveerde en met Arthur trouwde. Maar Arthur stierf 5 maanden na het huwelijk en liet zijn 17-jarige weduwe achter. Hendrik VII verloofde in 1503 zijn tweede zoon met Catharina, Hendrik, die toen pas 12 jaar was. Maar toen Catharina’s machtige moeder Isabelle stierf, was ze geen goede partij meer voor Hendrik VIII. Haar vader was nu namelijk alleen nog maar vorst Aragon; Castilie was met de dood van haar moeder in handen gekomen van Johanna de Waanzinnige. Hendrik VII probeerde de verloving nietig te laten verklaren en Catharina werd slecht behandeld en leefde in armoede. Toen Hendrik VII op sterven lag, liet hij zijn zoon Hendrik echter beloven dat hij Catharina zou trouwen, omdat hij dan nakomelingen kon krijgen en de troon niet zou verliezen. In 1509 stierf Hendrik VII en trouwde Hendrik VIII met Catharina. Een paar weken later werden ze gekroond. Hendrik gaf veel geld uit en hield grote feesten, in tegenstelling tot zijn vader, die erg gierig was. Daarom was hij zeer geliefd bij het volk. In 1510 werd er een dood dochtertje geboren. Hendrik en Catharina konden maar geen kinderen krijgen. Catharina had telkens miskramen, of het kind stierf vlak na de geboorte, maar eindelijk, in 1516 werd er een gezonde, sterke dochter geboren, Maria. Hierna werd Catharina nog enkele malen zwanger, maar steeds kreeg ze miskramen of stierven de kinderen na de geboorte. Toen duidelijk werd dat Catharina geen kinderen meer kon baren, kondigde Hendrik aan dat hij van haar wilde scheiden, vooral ook omdat ze hem geen mannelijke opvolgers schonk. Hij zei dat het huwelijk nooit echt was geweest, omdat zij eens met zijn broer was getrouwd. Ondertussen voelde Hendrik zich ook erg aangetrokken tot Anna Boleyn, de hofdame van Catharina. Ze was jong en erg mooi en hij hoopte dat zij hem een zoon kon schenken. Dus wilde hij met haar trouwen. In 1529 moesten Hendrik en Catharina naar de Paus, om hun huwelijk nietig te laten verklaren. De paus die onder druk werd gezet door de neef van Catharina, die wilde dat zijn nicht koningin bleef, ging niet op hun verzoek in. Hendrik wilde toch met Anna Boleyn trouwen en daarom stapte hij met haar in het huwelijksbootje. Hierdoor ging Hendrik tegen de wil van de Katholieke kerk in en brak hij met het Katholicisme. Hij stichtte en nieuw geloof; het Anglicaanse geloof. Door zijn zes vrouwen en de stichting van de Anglicaanse kerk is hij beroemd geworden. De bruiloft van Anna en Hendrik was tegen de wil van Catharina, maar zij werd al enige tijd gevangen gehouden op Ampthill. Alsof dit nog niet erg genoeg was, werd ze ook nog eens gescheiden van haar dochter Maria, tot grote verontwaardiging van het volk. Maar dat hielp haar niet, vijf jaar later stierf ze, op 7 januari 1536 onder zeer armoedige omstandigheden.

Anna Boleyn Anna Boleyn was dus de tweede vrouw van Hendrik. Zij was dus de hofdame van Catharina. Haar exacte geboortedatum is niet bekend, maar waarschijnlijk werd ze geboren in 1507. Anna’s zuster Maria had eerst een verhouding met Hendrik, maar sinds 1525 voelden Hendrik en Anna zich erg tot elkaar aangetrokken. Maar Anna wilde alleen een relatie met Hendrik aangaan als ze met hem getrouwd was. Door het huwelijk met Anna is Hendrik uit de Katholieke kerk gestoten. In Anna zag hij de toekomstige moeder van zijn zoon. Hij huwde Anna in 1533 en in juni dat jaar werd Anna tot koningin gekroond. En Anna was zwanger. Maar ze schonk in september het leven aan een dochter, Elizabeth. Hendrik was teleurgesteld, maar gelukkig raakte Anna weer zwanger. Maar door het ongelukkige toeval viel Hendrik op 44-jarige leeftijd van zijn paard, en er werd gevreesd voor zijn leven. Hierdoor kreeg Anna zo’n gigantische schok dat ze een miskraam kreeg. Ze bracht een dood geboren jongetje ter wereld. Hendrik, die zonder problemen herstelde, was woedend en was ervan overtuigd dat Anna een heks was en dat zij met opzet een dood jongetje ter wereld bracht om hem te vernederen. Hij dacht ook dat zij hem nooit meer een mannelijke erfgenaam kon schenken en wilde met iemand in het huwelijksbootje stappen die dat wel kon. Hij had zelfs al iemand op het oog; Jane Seymour, hofdame van Anna. Hij wilde dus van Anna af en bedacht en manier om haar kwijt te raken. Hij beschuldigde haar ervan incest te hebben gepleegd met haar broer, verraad en overspel. Anna en haar broer moesten voor het gerecht verschijnen en werden schuldig bevonden aan alle aanklachten. Beide werden onthoofd, waardoor Hendrik op een sluwe manier van haar af was. Op 19 mei 1536 was Hendrik weer een vrij man.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Anna Boleyn Anna Boleyn was dus de tweede vrouw van Hendrik. Zij was dus de hofdame van Catharina. Haar exacte geboortedatum is niet bekend, maar waarschijnlijk werd ze geboren in 1507. Anna’s zuster Maria had eerst een verhouding met Hendrik, maar sinds 1525 voelden Hendrik en Anna zich erg tot elkaar aangetrokken. Maar Anna wilde alleen een relatie met Hendrik aangaan als ze met hem getrouwd was. Door het huwelijk met Anna is Hendrik uit de Katholieke kerk gestoten. In Anna zag hij de toekomstige moeder van zijn zoon. Hij huwde Anna in 1533 en in juni dat jaar werd Anna tot koningin gekroond. En Anna was zwanger. Maar ze schonk in september het leven aan een dochter, Elizabeth. Hendrik was teleurgesteld, maar gelukkig raakte Anna weer zwanger. Maar door het ongelukkige toeval viel Hendrik op 44-jarige leeftijd van zijn paard, en er werd gevreesd voor zijn leven. Hierdoor kreeg Anna zo’n gigantische schok dat ze een miskraam kreeg. Ze bracht een dood geboren jongetje ter wereld. Hendrik, die zonder problemen herstelde, was woedend en was ervan overtuigd dat Anna een heks was en dat zij met opzet een dood jongetje ter wereld bracht om hem te vernederen. Hij dacht ook dat zij hem nooit meer een mannelijke erfgenaam kon schenken en wilde met iemand in het huwelijksbootje stappen die dat wel kon. Hij had zelfs al iemand op het oog; Jane Seymour, hofdame van Anna. Hij wilde dus van Anna af en bedacht en manier om haar kwijt te raken. Hij beschuldigde haar ervan incest te hebben gepleegd met haar broer, verraad en overspel. Anna en haar broer moesten voor het gerecht verschijnen en werden schuldig bevonden aan alle aanklachten. Beide werden onthoofd, waardoor Hendrik op een sluwe manier van haar af was. Op 19 mei 1536 was Hendrik weer een vrij man.

Jane Seymour Jane Seymour werd waarschijnlijk geboren in 1509. Ze was de derde vrouw van Hendrik. Edward, Jane’s broer was page aan het hof van Hendrik en Jane leerde hem waarschijnlijk kennen via haar broer. Hierna werd ze hofdame van Anna Boleyn. Ze was klein, stil en nog maagd toen Hendrik haar ontmoette. Hendrik hoopte erg dat zij hem een zoon kon schenken en omdat Anna dat niet kon liet hij haar onthoofden. Direct daarna verloofde hij zich met Jane. Jane Seymour en Hendrik trouwden 11 dagen na de executie van Anna. Jane werd zwanger, maar de laatste dagen voor haar bevalling was ze erg ziek en zwak. Toch beviel ze van een gezonde zoon, Hendriks eerste wettige zoon, Eduard VI. Dit stelde Hendrik gerust, want nu had hij tenminste een erfgenaam. Maar Jane was zo zwak geworden van de bevalling dat zij 12 dagen na de geboorte van haar zoon stierf. Ze werd op 12 November 1537 begraven.

Anna van Kleef Na de dood van zijn derde vrouw, Jane Seymour, wilde Hendrik opnieuw trouwen. De keus viel op Anna van Kleef, een Duitse die in 1515 geboren werd. Hendrik had haar nog nooit in het echt gezien, alleen op een schilderij. En dat schilderij beviel hem wel, het leek een vrij mooie vrouw. Maar toen hij haar in het echt zag, kreeg hij een grote teleurstelling te verwerken. Ze leek op het schilderij zo mooi en lieflijk, maar in het echt was ze onaantrekkelijk en bekrompen. Toch trouwden ze, maar ondanks dat sliep Hendrik nooit samen met haar. Hij stuurde haar ergens anders heen en verwaarloosde haar. Omdat Hendrik Anna zo lelijk vond en de politieke redenen niet al te zwaar meer meetelden, liet hij zich binnen een jaar van haar scheiden. Hendrik was niet de enige die gelukkig was met de scheiding, Anna was ook blij. Voortaan werd ze namelijk beschouwd als Hendriks zus en zou ze voorrang hebben op alle dames in Engeland, op de koningin na. Ze kreeg meubels, parels, kleding en juwelen en leefde in rijkdom. Ze bleef in Engeland wonen, dat vond ze een mooier land dan haar geboorteland (Duitsland) Op 28 juni 1557 stierf zij.

Catharine Howard Catharine Howard werd vermoedelijk geboren in 1520. Ze was de nicht van de tweede vrouw van Hendrik, Anna Boleyn. Catharine had in het verleden gezondigd. Ze ontving op jonge leeftijd al mannen op haar slaapkamer en had affaires met verschillende mannen. Nog voordat zij 20 was, had ze al vaak ontmoetingen met Hendrik. Hendrik werd verliefd op haar en dit was de eerste maal in zijn leven dat echte liefde een rol speelde. Hendrik was op 9 juli gescheiden van Anna van Kleef en trouwde op 28 juli met Catharine Howard. Ze was nog heel jong, zes jaar jonger dan Hendriks dochter Maria en ze boeide de oude Hendrik zo erg, dat hij eerst in het geheim met haar trouwde. Een poosje later, op 8 augustus 1540, werd zij zijn wettige vijfde echtgenote. Catharine was jong, hartstochtelijk en flirtte graag. Vlak voor haar wettige huwelijk met Hendrik ontmoette ze een jongeman, Thomas Culpeper. Ze kon goed met hem praten en ze hield echt van hem. Samen hadden ze geregeld geheime afspraken. Maar Hendrik kwam erachter. Hij barstte in tranen uit, want hij hield immers echt van deze vrouw. Hij treurde meer om haar dan al zijn andere vrouwen bij elkaar. Hij liet Catharine over aan het parlement om zelf tot rust te komen. Hij veranderde op slag in een gebroken, oude man. Catharine werd uitgebreid ondervraagd en uiteindelijk beschuldigd van overspel. Catharine ontkende, maar ondanks dat werd ze veroordeeld, samen met Thomas Culpeper. Hij was al vlak voor haar onthoofd. Catharine werd, op grond van vele getuigen tegen haar, op 13 februari 1542 onthoofd. Hiermee was het vijfde huwelijk van Hendrik VIII doodgebloed.

Catharine Parr Catharine Parr werd in 1512 geboren. Ze had een uitstekende opvoeding gehad en stond bekend om haar kalmte en vriendelijkheid. Nadat Catherine Howard Hendrik zoveel verdriet had gedaan, nam hij zich voor om nooit meer te trouwen. Maar hij was nu al een jaar weduwnaar, verveelde zich dood en voelde zich heel oud. Ook vond hij dat zijn kinderen een moeder nodig hadden. Toen ontmoette hij Catharine Parr en huwde haar in 1543. Op 31-jarige leeftijd trouwde ze met de 52-jarige Hendrik. Catharine had een gunstige invloed op Hendrik en zijn kinderen. Ze was grotendeels verantwoordelijk voor hun opvoeding. Hendrik stierf in 1547 op 56-jarige leeftijd. Hij liet de kroon na aan zijn zoon Eduard VI.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.