Energiegebruik van vroeger (oertijd) tot nu

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas vwo | 1318 woorden
  • 24 mei 2001
  • 276 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
276 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW

"Energie gebruik: aanvankelijk van mensen, dieren en hout; toen van fossiele brandstoffen en straks?"

De mens is sinds haar bestaan al altijd afhankelijk geweest van energiebronnen. Men had en heeft energie niet alleen nodig om het eigen lichaam op te gang te houden, nee, ook heeft men tegenwoordig energie nodig om de mens in allerlei behoeftes te voorzien, zoals autorijden. Het is dan ook niet gek dat energievoorziening is van de belangrijkste onderdelen is van onze wereldeconomie. Energie is dan ook de basis van onze welvaart. Tegenwoordig gebruiken we verschillende energiebronnen, aardolie, aardgas zonnenergie…Je zult er vast wel eens wat van gehoord hebben, maar hoe zat het nou vroeger in het begin van de mensheid? Welke energiebronnen ging de mens door de jaren heen gebruiken? Dat zal ik jullie nu gaan uitleggen. De eerste mensachtigen, gebruikte 2 miljoen jaar geleden maar één energiebron, genaamd voedsel. Voedsel is voor de mens de energiebron om in leven te blijven, om te kunnen bewegen en om verbranding op gang te kunnen krijgen, zodat men warm blijft. Dit zou voorlopig de enige energiebron blijven tot zo'n 500.000 jaar geleden. Rond die tijd ging de mens ook een andere energiebron gebruiken, het hout. Het gebruik van hout staat gelijk aan het gebruiken van vuur. Natuurlijk kende de oermens al het verschijnsel vuur, maar het duurde zo'n 1,5 miljoen jaar voordat ze het onder controle kregen. De "homo-erectus" was waarschijnlijk één van de eerste die 500.000 á 800.000 jaar geleden het vuur onder controle kreeg. Deze gebruikte het hout als brandstof voor het vuur. Het vuur had een belangrijke functie voor deze mensen. Het zorgde voor warmte, verdreef de duisternis en ook, zeker niet onbelangrijk, verdreef het wilde dieren. Wat later zou de mens ook ontdekken dat men vlees door middel van het te roosteren in het vuur een andere smaak kon geven. Vele jaren later, nu zo'n 7000 jaar geleden leerde de mens om dieren te temmen deze te gebruiken als energiebron om bv. het land te bewerken. In diezelfde tijd ontdekten de Soemeriërs een andere energiebron te gebruiken: windenergie. De Soemeriërs gebruikten bootjes met daarop een zeil. Echter, men kon alleen voor de wind zeilen. Op de terugweg moest er weer geroeid worden door de Soemeriërs. Die zeil idee is door de jaren heen beter en beter uitgewerkt tot de grootse zeilschepen van tegenwoordig. De wind ging men later niet alleen voor het zeilen gebruiken, windenergie werd ook gebruikt om graan te malen, zoals men dat in molens deed. De eerste windmolens ontstonden in de 12e na Christus. In de 19e eeuw vond er een opleving plaats van het gebruik van een nieuwe energiebron, steenkool. De mensen kenden steenkool al vele eeuwen, maar er werd nooit echt op grote schaal gebruik van gemaakt. Steenkool, dat ontstaan is doordat enorme hoeveelheden plantenresten onder grote druk zijn samengeperst, vond men eerder vaak veel te moeilijk om te winnen. Liever gebruikte men hout. Immers, je kapt makkelijker een boompje dan dat je meters onder de grond ingaat en daar een beetje steenkool gaat lopen loshaken. Echter, deze opvatting veranderde snel, men ging rond 1700 steeds meer kolen gebruiken, voor o.a. verwarming. Na de uitvinding van de stoommachine was het helemaal raak. De vraag naar kolen steeg enorm. Stoommachines werden in fabrieken gebruikt voor sneller productie, schepen kregen stoommotoren, treinen werden ingezet….en al deze machines hadden kolen nodig om te kunnen draaien en daarom werd er dus heel veel kolen gebruikt. Het gebruik van kolen werd echter minder toen men rond 1875 de verbrandingsmotor uitvond. Deze liep op benzine en was veel handiger dan de stoommotor. De verbrandingsmotor was veiliger en nam veel minder ruimte in. De verbrandingsmotor liep op benzine, dat uit aardolie werd gehaald. Olie ha men in 1851 voor het eerste echt ontdekt in Amerika. Aardolie werd steeds meer en meer gebruikt. Andere brandstoffen vond men niet meer zo interessant. Tot na de energiecrisis in de jaren '70. Men ontdekte dat men wel heel afhankelijk was van de Arabische landen. Hierdoor ging men zich ook interesseren in andere energiebronnen. Aardgas werd meer gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we erg veel fossiele brandstoffen, aardolie, aardgas in mindere mate steenkool….we zijn er op heel veel manier afhankelijk van. Het probleem is alleen dat deze brandstoffen bij verbranding én schadelijk zijn voor het milieu én in zeer korte tijd op zijn. Volgens schattingen van deskundige is onze winbare aardolie en aardgas reserve in 2050 helemaal op. Over steenkool zouden we nog 150 jaar kunnen doen, maar dan is ook dat echt op. We moeten dus opzoek naar andere energiebronnen. Ik zal daar nu een aantal voorbeelden van geven: · Groene kracht. Men kan planten, door middel van bacteriën, vergisten. Door deze vergisting ontstaat biogas. Biogas kan je met kleine bewerkingen geschikt maken om bv. auto's erop te laten rijden. Er is hier wel tegenstand op, omdat mensen het niet goed vinden om planten/voedsel te vergisten terwijl er nog honger op de wereld is. · De Brandstofcel. Baterijen gaan altijd leeg, maar de brandstofcel gaat nooit leeg. Je kunt hem blijven gebruiken. Uit zuurstofgas en waterstofgas haalt zo'n cel energie. In de brandstofcel ontstaan dan een electrische stroom. Het afvalproduct van de brandstofcel is water. Het is dus een heel schone energiebron. Een nadeel is echter wel dat de brandstofcel erg duur is, omdat de bereiding van zuurstofgas en waterstofgas erg veel geld en energie kost. In ruimtevaartuigen wordt hier veel gebruik van gemaakt. · Zonne-energie. Overal in de wereld maakt men gebruik van energie van de zon. Zonnecellen maken rechtstreeks energie van zonlicht. Nadeel is echter wel dat de zon niet altijd schijnt, en wanneer dat gebeurt kan er geen energie worden omgezet. · Wind en golven. De wind zorgt op zee voor golven en die golven kunnen voor gratis energie zorgen. De deining van golven zou turbines (een soort grote dynamo) kunnen aandrijven die die beweging weer omzet in energie. Nadeel is wel dat je dure en ingewikkelde machines moet bouwen. De bouwwerken moeten de kracht van de zee kunnen weerstaan. Tot nu toe is dit dus een dure manier maar schone manier omdat er geen schadelijke uitstoot plaatsvindt. Windmolens op het land kunnen ook voor schone energie zorgen. Ook dit heeft weer een nadeel, want vaak zien die windmolens er erg lelijk uit en verpesten ze het landschap, ook maken ze veel lawaai. Er zijn zelfs mensen die windmolens gevaarlijk voor vogeltjes vinden omdat die tegen de wieken botsen. · Kernfusie. De zon schijnt al miljoenen jaren. De energiebron van haar licht en warmte is kernfusie. Bij kernfusie ontstaat uit deuterium-gas en tritium-gas een nieuw gas, genaamd helium. Bij de vorming van helium ontstaat veel warmte. Wanneer wij kernfusie willen gebruiken op aarde moet we ervoor kunnen zorgen dat de energie geleidelijk vrijkomt en niet in één keer. Ook is het van belang dat we een temperatuur van 100 miljoen graden moeten kunnen bereiken om de kernfusie op gang te krijgen. Wanneer we echter de mogelijkheid hebben om kernfusie op aarde uit te voeren hebben we een bijna onuitputbare energiebron omdat er op aarde genoeg deuterium en tritium is. Echter, misschien duurt het nog wel 100 jaar voordat kernfusie voor onze elektriciteit zorgt. · Energie uit de ruimte. Deze mogelijkheid loopt uit op de zonnecel. Er zijn mensen van plan om een heel groot zonnepanel met zonnecellen ter grote van een kleine stad in de ruimte te lanceren. Omdat de zon in de ruimte altijd schijnt kan er dan heel veel energie omgezet worden. De energie moet dan met microgolven naar de aarde worden gestuurd. Nadeel is dat het heel duur is om zo'n groot panel in de ruimte te krijgen, maar wanneer het zover is dan is de energie gratis.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De mens is sinds haar bestaan al altijd afhankelijk geweest van energiebronnen. Men had en heeft energie niet alleen nodig om het eigen lichaam op te gang te houden, nee, ook heeft men tegenwoordig energie nodig om de mens in allerlei behoeftes te voorzien, zoals autorijden. Het is dan ook niet gek dat energievoorziening is van de belangrijkste onderdelen is van onze wereldeconomie. Energie is dan ook de basis van onze welvaart. Tegenwoordig gebruiken we verschillende energiebronnen, aardolie, aardgas zonnenergie…Je zult er vast wel eens wat van gehoord hebben, maar hoe zat het nou vroeger in het begin van de mensheid? Welke energiebronnen ging de mens door de jaren heen gebruiken? Dat zal ik jullie nu gaan uitleggen. De eerste mensachtigen, gebruikte 2 miljoen jaar geleden maar één energiebron, genaamd voedsel. Voedsel is voor de mens de energiebron om in leven te blijven, om te kunnen bewegen en om verbranding op gang te kunnen krijgen, zodat men warm blijft. Dit zou voorlopig de enige energiebron blijven tot zo'n 500.000 jaar geleden. Rond die tijd ging de mens ook een andere energiebron gebruiken, het hout. Het gebruik van hout staat gelijk aan het gebruiken van vuur. Natuurlijk kende de oermens al het verschijnsel vuur, maar het duurde zo'n 1,5 miljoen jaar voordat ze het onder controle kregen. De "homo-erectus" was waarschijnlijk één van de eerste die 500.000 á 800.000 jaar geleden het vuur onder controle kreeg. Deze gebruikte het hout als brandstof voor het vuur. Het vuur had een belangrijke functie voor deze mensen. Het zorgde voor warmte, verdreef de duisternis en ook, zeker niet onbelangrijk, verdreef het wilde dieren. Wat later zou de mens ook ontdekken dat men vlees door middel van het te roosteren in het vuur een andere smaak kon geven. Vele jaren later, nu zo'n 7000 jaar geleden leerde de mens om dieren te temmen deze te gebruiken als energiebron om bv. het land te bewerken. In diezelfde tijd ontdekten de Soemeriërs een andere energiebron te gebruiken: windenergie. De Soemeriërs gebruikten bootjes met daarop een zeil. Echter, men kon alleen voor de wind zeilen. Op de terugweg moest er weer geroeid worden door de Soemeriërs. Die zeil idee is door de jaren heen beter en beter uitgewerkt tot de grootse zeilschepen van tegenwoordig. De wind ging men later niet alleen voor het zeilen gebruiken, windenergie werd ook gebruikt om graan te malen, zoals men dat in molens deed. De eerste windmolens ontstonden in de 12e na Christus. In de 19e eeuw vond er een opleving plaats van het gebruik van een nieuwe energiebron, steenkool. De mensen kenden steenkool al vele eeuwen, maar er werd nooit echt op grote schaal gebruik van gemaakt. Steenkool, dat ontstaan is doordat enorme hoeveelheden plantenresten onder grote druk zijn samengeperst, vond men eerder vaak veel te moeilijk om te winnen. Liever gebruikte men hout. Immers, je kapt makkelijker een boompje dan dat je meters onder de grond ingaat en daar een beetje steenkool gaat lopen loshaken. Echter, deze opvatting veranderde snel, men ging rond 1700 steeds meer kolen gebruiken, voor o.a. verwarming. Na de uitvinding van de stoommachine was het helemaal raak. De vraag naar kolen steeg enorm. Stoommachines werden in fabrieken gebruikt voor sneller productie, schepen kregen stoommotoren, treinen werden ingezet….en al deze machines hadden kolen nodig om te kunnen draaien en daarom werd er dus heel veel kolen gebruikt. Het gebruik van kolen werd echter minder toen men rond 1875 de verbrandingsmotor uitvond. Deze liep op benzine en was veel handiger dan de stoommotor. De verbrandingsmotor was veiliger en nam veel minder ruimte in. De verbrandingsmotor liep op benzine, dat uit aardolie werd gehaald. Olie ha men in 1851 voor het eerste echt ontdekt in Amerika. Aardolie werd steeds meer en meer gebruikt. Andere brandstoffen vond men niet meer zo interessant. Tot na de energiecrisis in de jaren '70. Men ontdekte dat men wel heel afhankelijk was van de Arabische landen. Hierdoor ging men zich ook interesseren in andere energiebronnen. Aardgas werd meer gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we erg veel fossiele brandstoffen, aardolie, aardgas in mindere mate steenkool….we zijn er op heel veel manier afhankelijk van. Het probleem is alleen dat deze brandstoffen bij verbranding én schadelijk zijn voor het milieu én in zeer korte tijd op zijn. Volgens schattingen van deskundige is onze winbare aardolie en aardgas reserve in 2050 helemaal op. Over steenkool zouden we nog 150 jaar kunnen doen, maar dan is ook dat echt op. We moeten dus opzoek naar andere energiebronnen. Ik zal daar nu een aantal voorbeelden van geven: · Groene kracht. Men kan planten, door middel van bacteriën, vergisten. Door deze vergisting ontstaat biogas. Biogas kan je met kleine bewerkingen geschikt maken om bv. auto's erop te laten rijden. Er is hier wel tegenstand op, omdat mensen het niet goed vinden om planten/voedsel te vergisten terwijl er nog honger op de wereld is. · De Brandstofcel. Baterijen gaan altijd leeg, maar de brandstofcel gaat nooit leeg. Je kunt hem blijven gebruiken. Uit zuurstofgas en waterstofgas haalt zo'n cel energie. In de brandstofcel ontstaan dan een electrische stroom. Het afvalproduct van de brandstofcel is water. Het is dus een heel schone energiebron. Een nadeel is echter wel dat de brandstofcel erg duur is, omdat de bereiding van zuurstofgas en waterstofgas erg veel geld en energie kost. In ruimtevaartuigen wordt hier veel gebruik van gemaakt. · Zonne-energie. Overal in de wereld maakt men gebruik van energie van de zon. Zonnecellen maken rechtstreeks energie van zonlicht. Nadeel is echter wel dat de zon niet altijd schijnt, en wanneer dat gebeurt kan er geen energie worden omgezet. · Wind en golven. De wind zorgt op zee voor golven en die golven kunnen voor gratis energie zorgen. De deining van golven zou turbines (een soort grote dynamo) kunnen aandrijven die die beweging weer omzet in energie. Nadeel is wel dat je dure en ingewikkelde machines moet bouwen. De bouwwerken moeten de kracht van de zee kunnen weerstaan. Tot nu toe is dit dus een dure manier maar schone manier omdat er geen schadelijke uitstoot plaatsvindt. Windmolens op het land kunnen ook voor schone energie zorgen. Ook dit heeft weer een nadeel, want vaak zien die windmolens er erg lelijk uit en verpesten ze het landschap, ook maken ze veel lawaai. Er zijn zelfs mensen die windmolens gevaarlijk voor vogeltjes vinden omdat die tegen de wieken botsen. · Kernfusie. De zon schijnt al miljoenen jaren. De energiebron van haar licht en warmte is kernfusie. Bij kernfusie ontstaat uit deuterium-gas en tritium-gas een nieuw gas, genaamd helium. Bij de vorming van helium ontstaat veel warmte. Wanneer wij kernfusie willen gebruiken op aarde moet we ervoor kunnen zorgen dat de energie geleidelijk vrijkomt en niet in één keer. Ook is het van belang dat we een temperatuur van 100 miljoen graden moeten kunnen bereiken om de kernfusie op gang te krijgen. Wanneer we echter de mogelijkheid hebben om kernfusie op aarde uit te voeren hebben we een bijna onuitputbare energiebron omdat er op aarde genoeg deuterium en tritium is. Echter, misschien duurt het nog wel 100 jaar voordat kernfusie voor onze elektriciteit zorgt. · Energie uit de ruimte. Deze mogelijkheid loopt uit op de zonnecel. Er zijn mensen van plan om een heel groot zonnepanel met zonnecellen ter grote van een kleine stad in de ruimte te lanceren. Omdat de zon in de ruimte altijd schijnt kan er dan heel veel energie omgezet worden. De energie moet dan met microgolven naar de aarde worden gestuurd. Nadeel is dat het heel duur is om zo'n groot panel in de ruimte te krijgen, maar wanneer het zover is dan is de energie gratis.

Welke energiebron we ook gaan gebruiken in de toekomst. Het moet van belang zijn dat deze goed is voor het milieu. En dan nu de discussievraag; Welke energiebron heeft de toekomst?

Energiebron percentage van het wereldenergieverbruik in 1995
Aardolie 40% Steenkool 26% Aardgas 21% Kernenergie 5% Waterkracht 6% Biogas
Zonne-energie samen 2 % Windenergie

REACTIES

M.

M.

Heel goed gedaan!!

22 jaar geleden

F.

F.

Super ;)

12 jaar geleden

J.

J.

goed gedaan heb er veel aan

11 jaar geleden

..

..

thanx hier heb ik wat aan

11 jaar geleden

K.

K.

Ik had iets over energie nodig voor een biologie-werkstuk. Heb hier heel veel aan gehad! Bedankt!

11 jaar geleden

E.

E.

Hartelijk dank. Ik kan hier een mooie basis spreekbeurt voor mijn zoontje van maken

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.