KKK

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • 3e klas havo | 3250 woorden
  • 4 maart 2005
  • 83 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.4
  • 83 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Wanneer en waarom is de Ku Klux Klan opgericht en waarom is deze naam gekozen?

De originele Klan was opgericht door zes ex-leger officieren die hun groep de
Ku Klux Klan noemden. Dit gebeurde tijdens de winter van 1865 in Pulaski, Tennessee in Amerika.
De Klan kwam pas in opbloei in de Zuidelijk Staten van Amerika, tijdens de opbouw van het land na de Amerikaanse burgeroorlog. De Klan was toen nog een legale organisatie.
De Klan begon de regering, die de wederopbouw leidde, als een soort vijand te zien. De wederopbouw werd naar hun zin niet goed gedaan en ze vonden dat zwarte mensen teveel politieke invloed kregen. De Klan werd vanaf dat moment een illegale organisatie, die op kwam voor zijn doelstellingen die op de volgende bladzijde staan vermeld. De Klan is in de twintigste eeuw verder uitgegroeid tot over de hele wereld.


Zelf zegt de Klan het volgende:
"De Ku Klux Klan was een reactie tegen de tirannie van de overheid en het aanmoedigen van rassen vermenging. Dit moesten wij wel tegen houden. Er waren ook andere groepen die met ons meestreden zoals de Baldknobbers, de Palefaces en de Liberty League. Maar met onze leider Generaal Nathan Bedfort Forrest, waren wij de sterkste groep."
Waar komt de naam "Ku Klux Klan" vandaan?

De naam Ku Klux Klan komt van het Griekse woord "kuklos", dat cirkel betekent. De Ku Klux Klan denkt dat in de cirkel enkele unieke karakteristieken van het blanke (of Arische) ras zitten. Het kruiswiel is volgens de Klan het beste symbool van een scheppende kracht van het blanke ras, en de cirkel is het oudste symbool van eenheid. Kuklos staat hier voor Blanke Radikale Broederschap. Ku Klux is simpel weg gemaakt van het woord kuklos, en Klan werd er achter gezet.

Waarom is de Ku Klux Klan tegen mensen van andere rassen of andere geloofsovertuigingen, en wat doen ze daarmee?

De Klan vindt dat zwarten een aangeboren minderheid zijn, en daarom moeten zij niet in Amerika komen wonen. Als zij toch in Amerika komen wonen, of daar al wonen moeten zij werken als slaaf voor het blanke ras en hebben zij veel minder rechten, zo mogen ze niet stemmen. Zwarten worden beroofd en mishandeld door de mannen met witte punthoeden. Ze steken kruisen op heuvels in brand, naast de huizen van zwarten om ze bang te maken en de stad te laten verlaten. Als deze tactieken niet werken en de mensen dus niet bang worden, worden de slachtoffers uitgescholden, mishandeld of zelfs vermoord. Deze activiteiten worden door Klan leden goedgekeurd. De Klan wil dus eerst dorpen, steden en daarna Amerika "reinigen" van andere rassen. Ook vonden ze dat elk mens in de zelfde God moest geloven en zich moest aansluiten bij het Christendom.

Zelf zegt de Ku Klux Klan het volgende:

"Door propaganda en door verkeerde invloeden van de overheid gaan de mensen het bovenstaande geloven. Wij zijn pro-blank en pro-Christen, en bereid ons te verdedigen tegen andere rassen en andere geloven. Hierdoor krijgen wij inderdaad helaas veel vijanden."

Wat zou het politieke programma van de Ku Klux Klan zijn?

De Ku Klux Klan is geen politieke partij, maar als zij dit wel zou zijn, dan zou hun programma er als volgt uitzien:

• Het weer doen laten gelden van het Amerikaanse Blanke Christelijke erfgoed.
• Terugkeer van Godsdienstuitoefening op school.
• Het stoppen van de immigratie van andere rassen.
• Het testen op drugs bij mensen die een uitkering krijgen. Als deze mensen geld hebben voor drugs, dan hebben ze ons belastinggeld niet meer nodig.
• Maak de verkoop van Amerikaanse fabrieken en grond aan buitenlanders illegaal.
• Geen vrije handel wanneer dat de Amerikaanse arbeider schaadt.
• Geen bijstand voor ouderen. Wij werken voor ons geld, dus moeten zij dat ook.
• Alle AIDS-patiënten moeten in quarantaine.
Hoe kan je lid worden van de Ku Klux Klan en wat zijn hun bekende symbolen en activiteiten?
Wat zijn de eisen om lid te kunnen worden van de Ku Klux Klan?
Volgens de Klan kunnen alleen mensen lid worden die voor 100% aan de volgende eisen voldoen:

• Geen enkel persoon kan lid worden van onze Klan als ze niet kan aantonen dat ze trouw is aan de Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.
• Geen enkel persoon kan lid worden van onze Klan als ze niet kan aantonen dat ze het Blanke Arische ras kan beschermen, instandhouden en verbeteren.
• Geen enkel persoon kan lid worden van onze Klan als ze niet kan omgaan met Broederschap.
• Alleen pure blanke Christenen die geen jood, neger of Aziaat zijn mogen bij de Klan.
• Alleen mensen die boven de achttien jaar zijn en hun leven voor de Klan durven geven, mogen bij de Ku Klux Klan. Die mensen die onder de achtien zijn, kunnen bij de Klan Youth Corporation met toestemming van hun ouders, en mogen pas bij de "echte" Klan als ze achttien jaar worden.
• De Ku Klux Klan houdt zich streng aan de wet. Elk lid moet zweren dat ze zich aan de regels van de wet houdt. En dat ze zich niet met andere onrechtelijke en gewelddadige activiteiten bezig zullen houden.
• De Ku Klux Klan laat elke Christen in waarde als hij zich aan God toewijdt. Alle blanke Christenen moeten zich verenigen.

Alle Klan groepen gebruiken normaal "The Blood Drop" symbool, oftewel "Het Bloeddruppel" symbool. De bloeddruppel is volgens de Klan een druppel van Jezus Christus. "The Crosswheel", het kruiswiel is bedacht door de Knights. In het kruiswiel kunnen we het volgende zien: het Christelijke kruis, het wiel van scheppende kracht, de cirkel van eenheid en het oude Arische symbool van het licht. Er is geen ander symbool dat zoveel in één keer zegt over de Ku Klux Klan dan het kruiswiel.

Wat houdt het verbranden van een kruis in?
Het verbranden van het kruis wordt ook wel "Cross Lighting" en "The Fiery Cross" genoemd. Het is een religieuze ceremonie om de nadruk te leggen op het Christelijke symbolisme van de Ku Klux Klan. Na een Klan bijeenkomst wordt meestal een kruis aangestoken als ritueel hoogtepunt. Volgens de Klan vertegenwoordigt het brandende kruis het "Licht van Jezus Christus". "Jezus Christus stierf namelijk voor het blanke, Arische ras. Het kruis wordt niet door ons vernietigd, maar verbrand", legt de Klan uit. De Klan gaat in een kring om het brandende kruis staan en wordt dan aan de warmte van Jezus Christus herinnerd.
De Klan legt ook uit dat "The Fiery Cross" vroeger gebruikt werd door de Schotten tegen tirannie en een toewijding aan God.
Als de Klan een ceremonie in een gebouw houdt, dan wordt een kruis gebruikt waar dertien kaarsen standaards aan vastzitten. (Dertien, omdat er dertien oorspronkelijke Amerikaanse kolonies waren en dertien Bondstaten).

Wat voor soort kleding dragen de Klan leden?
De pakken met punthoeden, die de Ku Klux Klan draagt zijn niet zomaar gekozen. Ze hebben ieder een functie. Het witte pak is voor de "normale" Klan leden. In het boek van de Onthullingen, staat geschreven dat het leger van God ook witte pakken draagt. Dit doen ze om puurheid uit te stralen. De zwarte pakken worden gedragen door mensen van de Klan beveiliging. Deze Klan beveiliging wordt ook wel de "Nighthawks" genoemd. Deze Klan leden zijn niet verplicht om deze zwarte pakken te dragen, ze mogen ook witte pakken dragen.Rond 1920 werden er ook gekleurde pakken gedragen. Een paars pak werd gedragen door een "Imperial Wizard", oftewel een Keizerlijke Tovenaar. Dat is de hoogste rang die je als Klan lid kan krijgen. Gouden pakken voor officieren die net iets minder te zeggen hadden. Een rood pak werd gedragen door een organisator van een demonstratie of feest. Een locale leider droeg een groen pak. Tegenwoordig worden deze gekleurde pakken bijna nooit meer gedragen, alleen bij huwelijken en kruizen branden. De pakken kunnen nog wel besteld worden, maar die worden dan alleen uitgereikt aan leden die aan strenge eisen voldoen. Vaak dragen veel leden een strop bij, dit als een ritueel teken dat ze iemand kunnen en durven ophangen.Het wil niet zeggen dat de Klan leden er altijd zo bij lopen. In het dagelijks leven dragen zij gewoon de kleding die iedereen aan heeft.

Waardoor is de Ku Klux Klan zo wereldwijd bekend geworden?

Mede door de media (het nieuws en de kranten) is de Ku Klux Klan bekend geworden. Alles wat door de Klan werd gedaan, werd allemaal in details op het nieuws en in kranten verteld. Hun bloederige acties waren anders nooit zo bekend geworden. Hierdoor werden enkele Klan leden nog meer gefascineerd in het plegen van aanslagen en het houden van demonstraties, omdat alles in het nieuws kwam.
Onschuldige mensen werden mishandeld, opgehangen, uit elkaar getrokken en in brand gestoken, daardoor kwam iedere keer heel Amerika op zijn kop te staan.
Van de regering mag de Ku Klux Klan zomaar overal kruizen neerzetten, optochten mogen door ''zwarte'' buurten gehouden worden en het verbranden van kruizen is ook bijna in iedere Staat toegestaan.
De Amerikaanse regering kan dit allemaal verbieden, maar is bang dat er dan illegale demonstraties komen die bloederig kunnen aflopen, en dat er nog weer mensen worden mishandeld of vermoord.
Dus ook doordat de Klan erg vrij is in zijn doen en laten zijn ze bekend geworden.
Het Internet speelt ook een hele belangrijke rol. Iedereen kan terecht bij één van de vele duizenden homepages. Op deze site's bieden ze ook allerlei literaire werken aan die je kunt bestellen en je kunt ze alles vragen. Verder wordt er ook uitgelegd wat de Klan precies wil en wat hun doelstellingen zijn. Ook door de verschillende aanplakbiljetten en affiches probeert de Klan steeds bekender te worden. De affiches worden 's avonds in de brievenbus gegooid of ze worden in kranten gestopt die voor de huizen liggen. (In Amerika gooit de postbode vaak de krant op de oprijlaan voor de huizen).
Wat wel tegenvalt is het aantal beschikbare boeken over de Ku Klux Klan. Er is niet een apart boek over de Klan geschreven in het Nederlands. Misschien komt dit doordat de Klan nog steeds actief is.

Hoe is het verloop van het aantal leden van de Ku Klux Klan en waardoor komt dat?

Tot 1920 had de Ku Klux Klan weinig invloed in het land, en daardoor ook maar een gering aantal aanhangers. Na de Eerste Wereldoorlog was er veel paniek in Amerika, doordat het land in een economische crisis zat en omdat het politiek en sociaal gezien onrustig was. De Klan profiteerde hiervan en ging de aanhangers die ze hadden beschermen tegen aanvallen van buitenlanders en tegen de Rooms Katholieke Kerk, want deze bedreigde de traditionele Amerikaanse normen en waarden, vond de Klan. Hierdoor kreeg de Klan steeds meer en meer aanhangers. Hun motto: "To protect the weak, the innocent and the defenseless…"
Vooral in Oklahoma, Texas, Illinois, Ohio, Alabama, Colorado, Orego, Pennsylvania, Kansas, Georgia, India en New Jersey.
Doordat de Klan steeds meer in de media, in hoevere dat in die tijd bestond, verscheen kwam er een onderzoek van het congres in 1921. In dit congres werd bekeken wat de Klan allemaal deed. De Klan veranderde daarom tijdelijk hun taktieken. Na 1921 groeide de bekendheid van de Klan heel snel en kreeg steeds meer politieke invloed. In 1924 bereikte de Klan een hoogte punt, ze hadden op dat moment ongeveer drie miljoen leden. Maar tussen de jaren '24 en '28 nam de politieke tegenstand steeds meer toe. Dat kwam omdat er opdat moment geen goede leider was en omdat er onderlinge conflicten waren. Dat richtte veel schade toe aan de goede naam, die de Klan toen nog had. In 1929 had de Klan nog maar een paar duizend aanhangers. Ze voerde alleen nog maar acties op kleine schaal.In 1940 sloot de Klan zich aan bij een partij die werd gefinancierd door Nazi-Duitsland. Deze partij had als naam "German-American Bund". Maar in 1944 werd de Klan uit deze partij gegooid omdat het niet de schulden die ze in de loop van jaren hadden opgebouwd, konden afbetalen. Nadat de hoogste leider van de Klan, Samuel Green, overleed viel de Klan helemaal uit elkaar, en bleef alleen voortbestaan in kleine groepen.
Na de "Civil Rights Act" in 1964, namen de leden beetje bij beetje weer toe. In 1965 was het aantal leden weer gestegen tot ongeveer 40.000.
In de jaren '70 werd de Klan een beetje fatsoenlijker. Een aantal Klan leiders stelde zich verkiesbaar in het zuiden en kregen een toch wel groot aantal stemmen. Helaas nam het geweld van de Klan in het begin van de jaren '80 weer toe en werden er zelfs Klan Kantoren geopend in Toronto, te Canada. Het aantal leden telden ongeveer 5000.

Hieronder volgen een paar redenen, volgens de Ku Klux Klan zelf, waarom ze blijven groeien:

• De Klan is erg opvallend en de mensen willen er graag meer over te weten komen en raken erdoor gefascineerd.
• Wij zijn open en eerlijk over wat wij denken, speciaal op het gebied van rassenhaat.
• Om een overwinning te halen van je idee, moet je eerst je idee openbaar maken, promoten en verdedigen.
• De mensen die wij als lid aannemen zijn geen lafaards of hypocrieten, maar mensen die een goede kwaliteit hebben om hun ideeën te bereiken.
• De Klan is jong georiënteerd. Het is moeilijk om ze allemaal tegen te houden.
• De Klan is wereldwijd verspreid. Waar het blanke ras is, zijn wij ook. Die mensen die ons ras en ons geloof niet accepteren, die moeten wij tegen houden.
• De Klan heeft een reputatie om te winnen. Het is bekend dat de Klan het blanke zuiden heeft bevrijd van de tirannie van de regering.

Is de Ku Klux Klan veranderd in hun overtuigingen, ten opzichte van vroeger?

Volgens de Klan is er niet veel veranderd. Wel zeggen ze dat ze van het zuiden van Amerika overgegaan zijn naar het hele land en zelfs in het buitenland leden hebben. Hun doelstellingen zijn nog wel het zelfde. Wat wel duidelijk te zien is is dat de Ku Klux Klan veel agressiever is geworden. De Klan zal ook wel altijd blijven bestaan, maar zal nooit groot genoeg zijn om hun doelstellingen te bereiken. Een zeer grote demonstratie zal op 12 juni worden gehouden in Pulaski, Tennesse. De plaats waar de Ku Klux Klan is opgericht.
De eerst volgende "National Rally", een kleinere demonstratie, zal op 21 augustus plaats nemen in Paragould, Arkansas.

Hoe zijn de tijdperken van de Ku Klux Klan verdeeld?

"The National Headquarters", het Nationaal Hoofdkwartier van de Klan is in Harrison, Arkansas. "The National Director", de directeur van het Hoofdkartier is momenteel pastoor Thomas Robb. Deze Grand Wizard is gekozen door de leden van de Klan. Zonder zijn toestemming mag geen enkel lid van de Klan iets ondernemen.

De Ku Klux Klan is verdeelt over zes tijdperken, tot nu toe. Deze tijdperken worden "Era's" genoemd. Elke Era heeft zijn eigen leider. Hieronder staan de vijf eerste Era's beschreven. Met daarbij de belangrijkste personen.

The First Era

In het begin was de Klan nog maar een klein groepje mensen die lid waren van een legale politieke partij. Ze boden zeer weinig tegenstand voor de regering. Er werden al wel wat aanslagen gepleegd, ook al met dodelijke afloop. De Klan vond dat ze de blanke burgers moesten beschermen tegen andere rassen. De belangrijkste man uit deze Era is Grand Wizard Nathan Bedford Forrest. Hij ontwikkelde een aantal militaire tactieken.

The Second Era

Er werd door de Klan gebruik gemaakt van de media. Om mensen ervan te overtuigen dat ze moeten opkomen voor hun dromen, ze moeten sterk blijven. Er werden nog steeds aanslagen gepleegd. Het was allemaal nog wel een beetje geheimzinnig wat de Klan precies wilde bereiken. De aanslagen werden nu ook opvallend gepleegd. De belangrijkste persoon uit deze Era is Kolonel William Joshep Simmons. Hij richte "The Knights of the Ku Klux Klan" op.

The Third Era

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer buitenlanders in Amerika wonen. De Klan vond dat deze immigranten de schuld waren van het in één vallen van de Amerikaanse industrie. Ook vond de Klan dat zij het sociale leven van de blanke Amerikanen verstoorden. De Klan ging weer aanslagen plegen om te verkomen dat de buitenlanders nog meer schade zouden aanrichtten. Ze namen de taak over van de politie, omdat die niets konden doen, omdat dat anders niet volgens de wet ging. De belangrijkste mensen uit deze Era zijn Sam Bowers, James R. Venable en Robert Shelton.

The Fourth Era

Deze Era wordt ook wel de "The Television Era" genoemd. Dit komt omdat er net zoals in de tweede Era gebruikt werd gemaakt van de televisie. Alleen werd er nu veel meer gebruik van gemaakt. De Klan gebruikte de televisie om te groeien en de televisie gebruikte de Klan om meer kijkcijfers te krijgen. Er werd niet meer geheimzinnig gedaan over de Klan. Alles werd geopenbaard. Ook vertelde de Klan wat hun doelstellingen waren. De persoon die al de verantwoordelijkheid op zich nam om de Klan populair te maken was David Duke. Een Grand Wizard.

The Fifth Era

De regering vond dat de Klan niet meer zo alles op het nieuws kon tonen of vertellen. Het moest eens afgelopen zijn met al die aanslagen. De Klan kon de lokale politie ook niet meer helpen, omdat die het niet eens waren over de doelstellingen van de Klan. De Klan moest nu hardere aanslagen plegen om de aandacht van de regering en het publiek te krijgen. De belangrijkste personen uit deze Era zijn Louis Beam en
Robert E. Miles.

Tot op heden is Grand Wizard Thomas Robb de belangrijkste persoon van de Klan.

Conclusie

De Ku Klux Klan is opgericht door zes ex-leger officieren tijdens de winter van 1865. Dit gebeurde in Pulaski een plaast in de staat Tennessee in Amerika. In het begin was de Klan een legale organisatie die probeerden om het blanke ras te "beschermen" tegen andere rassen, zoals de Klan het zelf beschrijft.
De Ku Klux Klan is opgericht in verschillende tijdperken, ook wel Era's genoemd.
De Ku Klux Klan vindt dat andere rassen een minderheid zijn die bestreden moet worden. Dit doen ze door middel van demonstraties en door mishandelingen, waaronder ook moord. Er vinden vaak traditionele "kruisbranden" plaats. Dan wordt er een kruis midden op een heuvel verbrand. Om het kruis gaan dan de Klan leden staan. Ze worden dan aan de warmte van Jezus Christus herinnerd. Kruisbranden wordt "Cross Lighting" en "The Fiery Cross" genoemd.
"The Blood Drop", de bloeddruppel is het bekendste symbool van de Ku Klux Klan. Een andere grote Klan is "The Knights of the Ku Klux Klan". Hun bekendste teken is "het kruiswiel", "The Crosswheel".
Bij alle demonstraties en andere activiteiten van de Klan wordt er speciale kleding gedragen. Dit zijn meestal de bekende witte pakken met witte punthoeden. Iets hogere personen dragen respectievelijk groene, rode, gouden en paarse pakken. De hoogste persoon, de "Imperial Wizard" draagt het paarse pak.
Het lid worden van de Ku Klux Klan is niet eenvoudig, je moet aan strenge eisen voldoen. De Klan heeft vele doelstellingen, maar het behouden, beschermen en voortbrengen van het blanke Arische ras is vrijwel de belangrijkste.
De Ku Klux Klan was nooit erg bekend, totdat de media werd gebruikt door de Klan. In de 19de en 20ste eeuw was het nog een relatief kleine partij, zonder veel aanslagen. Maar naarmate de berichtgeving van hun activiteiten werd verspreid werden ze steeds gevaarlijker. Tegenwoordig is de Klan nog steeds actief, en zijn een stuk agressiever geworden ten opzichte van vroeger. De Klan heeft voor veel opschudding gezorgd in de wereld, maar is tot nu toe niet sterk genoeg om al hun doelstellingen te verwezenlijken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

bedford

3 jaar geleden