Hoofdstuk 2: vlakke meetkunde

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 315 woorden
  • 15 december 2014
  • 99 keer beoordeeld
Cijfer 7
99 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

In dit hoofdstuk zijn er een soort opdracht formules. Ik zet ze op een rijtje:

(A,4 cm)

Teken een cirkel met A als middelpunt en als straal 4 cm.

groter dan

kleiner dan

PB=2

Teken een cirkel met B als middelpunt en als straal 2 cm.

d(P,l)=2

De afstand van lijn L is 2, teken twee evenwijdige lijnen die twee van P,L afliggen.

Lijnen en cirkels

Middelloodlijn

Een middelloodlijn is een lijn die loodrecht op een andere lijn gaat, en hij gaat er precies in het midden doorheen.

Je kan bij een driehoek drie middelloodlijnen uitrekenen. Die kruizen elkaar op één punt. Vanuit dat punt kan je een cirkel trekken die door alle hoeken van de driehoek gaat. Die cirkel is de omgeschreven cirkel.

Bissectrice

Een bissectrice is een lijn die een hoek in twee precies dezelfde hoeken verdeeld. Elk punt op de bissectrice ligt even ver van de zijden van de hoek af.

Je kan bij een driehoek drie bissectrices tekenen. Die kruizen elkaar op één punt. Vanuit dat punt kan je een cirkel trekken die alle drie de zijden van de driehoek raakt. Die cirkel heet de ingeschreven cirkel.

Zwaartelijn

Een zwaartelijn is een lijn die vanuit een hoek naar precies het midden van een lijn gaat.

Bij een driehoek kan je drie zwaartelijnen tekenen. Die kruizen elkaar op een bepaald punt. Dat punt heet het zwaartepunt.

Hoogtelijn

Een hoogtelijn gaat vanuit een hoek naar de overstaande zijde en staat daar loodrecht op.

Oppervlaktes

Driehoek

Een zijde X de hoogte : 2

Parallellogram

Zijde X hoogte

Trapezium

Tel de evenwijdige zijden bij elkaar op X de hoogte X 2

Vage figuren

Hak het vage figuur in stukjes en bereken die allemaal apart, of plak een stukje aan het vage figuur vast en trek dat er later weer vanaf.

Vlieger

Diagonaal X diagonaal : 2

REACTIES

L.

L.

het is een goed stuk maar bij het trapezium is het niet X 2 maar : 2

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.