Zuren en basen (domein G)
De pH
PH < 7,0 = zure oplossing
PH = 7,0 = neutrale oplossing
PH > 7,0 = basische oplossing
Zuren
Formule Naam Sterk/zwak zuur
HCl Waterstofchloride Sterk
H₂SO₄ Zwavelzuur Sterk
HNO₃ Salpeterzuur Sterk
H₃PO₄ Fosforzuur Zwak
H₂CO₃ Koolzuur Zwak
CH₃COOH Azijnzuur Zwak
H+ (aq) + Cl- (aq) Zoutzuur
Een zure oplossing bevat H+ (aq) ionen. Een zuur is een deeltje dat een H+ ion afstaat.
Bij een sterk zuur staan alle deeltjes een H+ ion af. Bij een zwak zuur staat een klein deel van de moleculen een H+ ion af. Als een zuur verdunt wordt, dan gaat de ㏗ richting de 7,0. In BINAS TABEL 49 staan de zuren gerangschikt naar sterkte.
Basen
Formule Naam Sterke/zwakke base
NH₃ Ammoniak Zwak
CO₃²¯ Carbonaat Zwak
HCO₃¯ Waterstofcarbonaat Zwak
CH₃COO¯ Acetaat Zwak
OHˉ Hydroxide Sterk
O²¯ Oxide Sterk
NH₄- (aq) + OH+ (aq) Ammonia
Na+ (aq) + OH- (aq) Natronloog
K+ (aq) + OH- (aq) Kalioog
Een basische oplossing bevat hydroxide-ionen OH⁻ (aq). Een base is een deeltje dat een H⁺ ion opneemt.
Sterke base reageren voor 100% met water tot OH⁻ ionen. De reactie is aflopend.
Zwakke base reageren niet voor 100% met water tot OH⁻ ionen. De reactie is evenwichtig. Als een base verdunt wordt, dan gaat de ㏗ richting de 7,0.Een zuur-base reactie
Een zuur-base reactie is een reactie waarbij een H⁺ ion, een proton, van het zuur naar de base gaat. Een zuur-base reactie kan optreden tussen een vaste stof en water of tussen een vaste stof en een zure oplossing.
Neutralisatie reacties zijn zuur-base reacties waarbij de ㏗ na de reactie ongeveer 7,0 is.
Bij een neutralisatie reactie reageert 1 mol H+ ionen met 1 mol OH+ ionen.
Opstellen van een
zuur-base reactie Voorbeeld
Wat zijn de formules van de gegeven stoffen? Fosforzuur: H₃PO₄
Natronloog: Oplossing van natriumhydroxide: (NaOH)
Welke deeltjes zijn aanwezig? Verdund fosforzuur: H⁺(aq) en PO₄³⁻(aq)
Natronloog: Na+ (aq) en OH- (aq)
Zoek het zuur en de base op. Zuur: H+ (aq)
Base: OH- (aq)
Stel de reactievergelijking op. H+ (aq) + OH- (aq) → H₂O (l)
㏗ berekenen
㏗ berekening Voorbeeld
Bereken de ㏗ van een zure oplossing die 1,20 × 10⁻³ mol H⁺ (aq) in 300 ml bevat.
Berken de concentratie
H⁺ (aq) in mol per liter. Aantal mol 1,20 × 10⁻³ …. → 1,20 × 10⁻³ × 1,00
------------------------------------- ----------------------
Aantal L 0,300 1,00 0,300
Hieruit bereken je [H+] = 4,00 × 10⁻³ mol L⁻¹
Berken de pH met behulp van je rekenmachine pH = - log [H⁺] PH = - log (4,00 × 10⁻³)
PH = 2,40
=> [H+] berekenen uit de ㏗
[H+] uit de pH berekenen Voorbeeld
PH van zoutzuur = 4,90
Wat is de [H+] van deze oplossing?
Op het rekenmachine invoeren:
2nd
Log
(pH)
Enter [H+] = 10⁻㏗
Op het rekenmachine:
2nd
Log
(-4,90)
Enter
= 1,2589 × 10⁻⁵
[H+] = 1,3 × 10⁻⁵ mol L⁻¹

-

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.