Zuren en basen

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 388 woorden
  • 20 april 2004
  • 81 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
81 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Scheikunde hoofdstuk 8 Zuren en basen [ tabel 52A, 45A]

§8.1 Indicatoren: stoffen die afhankelijk van de pH van een oplossing een bepaalde kleur hebben. Lakmoes: een kleurstof die uit korstmossen wordt gewonnen. Om de houdbaarheid van lakmoes te vergroten wordt lakmoes meestal aan papier geadsorbeerd. Er bestaat rood en blauw lakmoes. Universeel-indicator: papier gedrenkt in een mengsel van indicatoren. Rodekoolsap: Sap dat je krijgt bij het koken van rodekool

Ph > 7 : basische oplossing
Ph < 7 : zure oplossing
Ph ± 7 : neutrale oplossing ( tussen de 6 en 8 ) Hoe zuurder de oplossing hoe kleiner de Ph waarde
Met behulp van indicatoren kan je de Ph waarde bepalen en zien of een oplossing zuur is. Eigenschappen zure oplossingen: zure smaal, Ph < 7, lakmoes wordt rood. Eigenschappen basische oplossingen: voelen zeepachtig, pH > 7, lakmoes wordt blauw.

Zuurbase reactie: een reactie waarbij een deeltje een H+ in afstaat aan een ander deeltje. (een zuur staat een H+ ion af aan de base ) Zuur: een deeltje dat een H+ ion kan afstaan
Base: een deeltje dat een H+ ion kan opnemen

§8.2 Zure oplossingen kunnen elektrische stroom geleiden, ze bevatten dus vrije ionen. Een zure oplossing moet positieve waterstofionen bevatten. Ze bevatten H+ (aq) ionen. Een dergelijke reactie treedt op als we een zuur in water oplossen, waarbij een zure oplossing ontstaat. Het hangt af van de hoeveelheid water die aan het zuur is toegevoegd of we kunnen spreken van een geconcentreerde of verdunde oplossing. Zoutzuur: Hcl(g) -> H+ (aq) + Cl- (aq) Leren groene blok blz 241
Ethaanzuur behoort tot de alkaanzuren CnH2n+1COOH. Van deze alkaan zuren kan alleen de carboxygroep(-COOH) een H+ ion afstaan. Het deeltje dat dan ontstaat, heeft de formule: CnH2n+1COO-

§8.3 Basische oplossingen bevatten OH – (aq) ionen
Door het oplossen van een base in water ontstaat een basische oplossing
Een basische oplossing ontstaat door het oplossen van een hydroxide of een base in water. Leren groene blokken blz 244 §8.4 Je stelt een zuurbase reactie als volgt op: 1) inventariseer welke deeltjes aanwezig zijn
2) zoek het zuur en de base op
3) ga na hoeveel H+ het zuur kan afstaan en hoeveel H+ de base kan opnemen.

§8.5 Zure regen: regen waarvan de pH waarde lager is dan 6
Natte depositie: regen veroorzaakt verzuring
Droge depositie: Verzurend materiaal dat op de aarde terecht komt in droge perioden. Veroorzakers van zure regen: industrie, verkeer, landbouw
3 stoffen die zure regen veroorzaken: zwaveldioxide, stikstofdioxiden, ammoniak.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.