Zuren

Beoordeling 3.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 424 woorden
  • 26 oktober 2003
  • 102 keer beoordeeld
Cijfer 3.9
102 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Zuren

Rodekoolsap: Is een zuur-base-indicator àrood: zure oplossing

Zuren: Uit de formule blijkt dat een zuur altijd het element waterstof bevat en uitsluitend uit NM-en bestaat. Zuren zijn dus moleculeverbindingen. Zurenà H + zuurrest
Algemene formule: HZ

Indeling zuren: *organische zuren: (bv azijnzuur, citroenzuur, mierenzuur) de zuurrest bevat de elementen C, H en O *anorganische zuren: (alle overige vbn, inclusief koolzuur) àbinaire zuren: 2elementen: zuurrest bevat enkel NM, bv HCl àH+NM àternaire zuren (oxozuren) : 3 elementen: zuurrest bevat een NM en O, bv HNO àH + NM + O

bv H SO , HNO

Structuurformule van organische zuren: COOH àcarboxylgroep
De zuurrest van azijnzuur noemt men acetaat. De volledige atoomgroep CH COOH wordt soms voorgesteld door een symbool: Ac. Vereenvoudigd wordt de formule van azijnzuur dan: H Ac

Formules van anorganische zuren:

*binaire zuren (zuurstofloze zuren): bevatten enkel een NM:

formule wetenschappelijke naam zuurrest sterkte

HCl waterstofchloride chloride sterk zuur
HBr waterstofbromide bromide sterk zuur
HI waterstofjodide jodide sterk zuur
H S waterstofsulfide sulfide zwak zuur

*Ternaire zuren: zuurrest bevat een NM en O

Formule triviale naam wetenschappelijke naam zuurrest sterkte

HNO salpeterzuur waterstofnitraat nitraat sterk
HNO salpeterig zuur waterstofnitriet nitriet zwak
H SO zwavelzuur waterstofsulfaat sulfaat sterk
H SO zwaveligzuur waterstofsulfiet sulfiet matig
H CO koolzuur waterstofcarbonaat carbonaat zwak
H PO fosforzuur waterstoffosfaat fosfaat matig
HClO perchloorzuur waterstofperchloraat perchloraat sterk
HClO chloorzuur waterstofchloraat chloraat sterk
HClO chlorigzuur waterstofchloriet chloriet matig
HClO hypochlorigzuur waterstofhypochloriet hypochloriet zwak

Uitgangen: Ietàeen O- atoom minder dan –aat
Hypoàeen O-atoom minder dan –iet
Peràeen O-atoom meer dan –aat

Triviale naam: naam NM+ -zuur
Igàeen O-atoom minder dan het meest voorkomende zuur

Bereiding van stikstofhoudende oxozuren: NMO + water àoxozuur
NMO=stikstofoxide

Reactievergelijking: NO2 + H2O à HNO + HNO

Datieve binding: Salpeterig zuur:

Binaire verbinding: Stof die samengesteld is uit 2 elementen
Ternaire verbinding: Stof die samengesteld is uit 3 elementen
Zuur: (HZ): verbinding van het element H met een zuurrest (Z) die bij oplossen in water een zure oplossing vormt
Binair zuur: Zuur waarbij de zuurrest slechts een NM voorstelt, bv HCl
Oxozuur: Ternair zuur waarbij de zuurrest bestaat uit een NM en O, bv HNO
Organisch zuur: Zuur gekenmerkt door de aanwezigheid van de carboxylgroep(-COOH), bv azijnzuur
Datieve binding: Atoombinding waarbij een van beide atomen een elektronenpaar ter beschikking van de binding stelt. Triviale naam: Ingeburgerde naam van een stof die geen informatie geeft over de samenstelling, bv. zoutzuur
Systematische naam: Naam van een stof volgens de regels van de IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry) Bv. H SO diwaterstofsulfaat
Wetenschappelijke naam: Vereenvoudigde systematische naam
Bv. H SO waterstofsulfaat

REACTIES

G.

G.

hallo, onze leerkracht chemie bakt er niets van ! Hij kan ons niets deftig uitleggen !!
Alkanen, alkenen en alkynen snap ik ongeveer, maar dan komen we aan de zuren.
We moeten hiervan structuurformules kunnen tekenen, van bv SO2, SO3, H2SO3, ...
Dan ookvan CA(OH)2, hiervan wist hij zelf niet eens wat die was ! Kun je het je voorstellen ?!
Ik vraag je vriendelijk of je me wat uitleg kunt verschaffen over hoe je het moet tekenen en hoe en wanneer er datieve bindingen ontstaan.

Alvast bedankt !

Gaetan

17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.