Samenvatting Hoofdstuk 4 (paragraaf 2, 3)

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 270 woorden
  • 16 april 2019
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

samenvatting hoofdstuk 4, chemische reacties 

reactievergelijkingen - paragraaf 2

een chemische reactie kun je ook weergeven door middel van een reactieschema.

 reactieschema - een verkorte weergave van de beschrijving van een reactie

een reactieschema opstellen

namen van beginstoffen + toestandsaanduiningen -> reactieproducten + toestandsaanduiningen

voorbeeld: koolstof (s) + zuurstof (g) -> koolstof (g)

de Wet van Lavoiser - als er evenveel atomen staan voor en achter de pijl

als je de formules van de stoffen kent, kun je een chemische reactie met behulp van de juiste coëfficiënten in een kloppende reactievergelijking weergeven

reactievergelijking - geeft een chemische reactie weer. er staan formules in van de beginstoffen en reactieproducten, en is kloppend gemaakt door het plaatsen van coëfficiënten voor de formules van de stoffen.

het opstellen van een kloppende reactievergelijking:

1 - stel eerst het reactieschema op

2 - vervang de stofnaam met de bijbehorende formule

3 - stel de kloppende reactievergelijking op

4 - controleer of de reactievergelijking klopt 

bij het kloppend maken moet je ervoor zorgen dat je altijd begint met een atoomsoort die maar in 2 molecuulsoorten voorkomt. een atoomsoort die in 3 of meer molecuulsoorten voorkomt bewaar je voor het laatst.

rekenen aan reacties - paragraaf 3

bij de beginstof wordt na de verbranding altijd zuurstof toegevoegd

bij de reactieproduct wordt na de verbranding altijd koolstofdioxide en water toegevoegd

met behulp van de kloppende reactievergelijking en de wet van behoud van massa kun je ook zelf de massaverhouding berekenen

massaverhouding - stoffen reageren op elkaar met een vaste molecuulverhouding. doordat moleculen allemaal hun eigen massa hebben, kun je de massaverhouding in u afleiden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.