Hoofdstuk 6

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 218 woorden
  • 2 juli 2014
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

1   Reactiesnelheid = de hoeveelheid stof die in een bepaalde tijd verdwijnt of ontstaat.

Exotherme reacties = chemische reactie waarbij energie vrijkomt à in vorm van warmte, licht & geluid

Endotherme reacties = chemische reactie die altijd energie nodig heeft om te kunnen blijven verlopen.

BV: elektrolyse, thermolyse, fotolyse

Katalysator = sommige stoffen reageren sneller met elkaar als er een andere stof aanwezig is à katalysator, hij raakt niet op. BV: zout

De snelheid van een reactie verhogen:

  • Verhogen van temperatuur
  • Vergroten van contactoppervlak (meer zuurstof)
  • Toevoegen katalysator
  • Verhogen van de concentraties van de reagerende stoffen. (grotere kans dat ze tegen elkaar botsen & met elkaar reageren)

§2   Wet van behoud van massa = als je de massa’s v/d stoffen die bij een chemische reactie verdwijnen bij 

       elkaar optelt en je doet hetzelfde voor de stoffen die zijn ontstaan. Dan zijn die massa’s precies gelijk.

Overmaat = als je stoffen niet in goede massaverhouding bij elkaar doet, blijft na de reactie 1 v/d beginstoffen over à overmaat

§3   Coëfficiënt= een getal waarmee je het aantal moleculen aangeeft à noteer voor de molecuulformule.

Reactievergelijking = staan de formules van de begin- en eindstoffen weergegeven

Bij een chemische reactie hergroeperen de atomen zich tot nieuwe moleculen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.