Hoofdstuk 6

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 218 woorden
  • 2 juli 2014
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview

1   Reactiesnelheid = de hoeveelheid stof die in een bepaalde tijd verdwijnt of ontstaat.

Exotherme reacties = chemische reactie waarbij energie vrijkomt à in vorm van warmte, licht & geluid

Endotherme reacties = chemische reactie die altijd energie nodig heeft om te kunnen blijven verlopen.

BV: elektrolyse, thermolyse, fotolyse

Katalysator = sommige stoffen reageren sneller met elkaar als er een andere stof aanwezig is à katalysator, hij raakt niet op. BV: zout

De snelheid van een reactie verhogen:

  • Verhogen van temperatuur
  • Vergroten van contactoppervlak (meer zuurstof)
  • Toevoegen katalysator
  • Verhogen van de concentraties van de reagerende stoffen. (grotere kans dat ze tegen elkaar botsen & met elkaar reageren)

§2   Wet van behoud van massa = als je de massa’s v/d stoffen die bij een chemische reactie verdwijnen bij 

       elkaar optelt en je doet hetzelfde voor de stoffen die zijn ontstaan. Dan zijn die massa’s precies gelijk.

Overmaat = als je stoffen niet in goede massaverhouding bij elkaar doet, blijft na de reactie 1 v/d beginstoffen over à overmaat

§3   Coëfficiënt= een getal waarmee je het aantal moleculen aangeeft à noteer voor de molecuulformule.

Reactievergelijking = staan de formules van de begin- en eindstoffen weergegeven

Bij een chemische reactie hergroeperen de atomen zich tot nieuwe moleculen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.