Hoofdstuk 5 + 6

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 422 woorden
  • 21 juni 2015
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Hoofdstuk 5

Paragraaf 1
Aardolie is een mengsel van vele stoffen en wordt naast benzine ook gebruikt voor plastics en kleurstoffen. Door destillatie wordt aardolie in 8 fracties (delen) gescheiden. Een fractie is bij aardolie een mengsel, en in een mengsel is geen kookpunt maar een kooktraject. De destillatie van aardolie heet een gefractioneerde destillatie.

Het voordeel van een continu proces is dat de kwaliteit van het product hetzelfde blijft, door een constante samenstelling en ook is er weinig mankracht nodig.

Paragraaf 2
Structuurformules geven aan hoe atomen bij een molecuul aan elkaar vast zitten. Het aan elkaar verbonden zijn heet een binding. Isomeren zijn verschillende stoffen met dezelfde molecuulformule, maar met een verschillende structuurformule.

Paragraaf 3
Macromoleculen zijn hele grote moleculen. Kraken betekent in stukken breken, bij het verhitten van nafta bijvoorbeeld worden grote koolwaterstofmoleculen in stukken gebroken en ontstaan er kleinere moleculen.

Thermisch kraken gebeurt wanneer er geen zuurstof aanwezig is. Ook kan het kraken gebeuren met de aanwezigheid van een katalysator, dit heet katalytisch kraken.

Als je in een structuur formule TWEE streepjes ziet staan, betekent het dat er een dubbele binding is. Een monomeer is de algemene naam voor de beginstof die gebruikt wordt bij het maken van kunststoffen. Een ander woord voor kunststoffen is polymeren.

Paragraaf 4
Thermoplasten worden zacht bij verwarming, en thermoharders blijven hard bij verwarming. Een composiet is een combinatie van materialen.

  • Kunstvezels zijn sterker dan natuurvezels
  • Kunstvezels nemen niet of zeer slecht water op
  • Vetvlekken hechten zich veel beter aan kunstvezels dan natuurvezels

Hoofdstuk 6

Paragraaf 1
Je spreekt van erts als er zo veel van een metaalverbinding in zit, dat het de moeite loont om het metaal eruit te halen.

Paragraaf 2
Corrosie betekent dat heel veel metalen worden aangetast door stoffen in de lucht, de metalen die hierdoor worden aangetast heten onedele metalen. Edelmetalen zijn metalen die niet worden aangetast door stoffen uit de lucht.

Mengsels van metalen heten legeringen.

Paragraaf 3
Koper is een zacht metaal, goed buigbaar en geleidt stroom heel goed. Brons en messing zijn legeringen met koper.

Paragraaf 4
Koper is een niet-ontleedbare stof. Recycling is belangrijk aangezien er bepaalde stoffen zijn die de aarde niet langer meer zult hebben. Bij de productie van metalen ontstaan vaak gevaarlijke, milieuonvriendelijke stoffen en grote hoeveelheden afval, ook is er veel energie voor nodig. En door het gebruik van veel energie komt er veel CO2 vrij waardoor het broeikaseffect wordt versterkt.

Recyclen bespaart grondstoffen en energie. Zware metalen zijn metalen met een hoge dichtheid, de bekendste zijn kwik, lood en cadmium, zware metalen zijn slecht voor het milieu en de gezondheid..

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.