Hoofdstuk 4: Chemie in het klein

Beoordeling 7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 240 woorden
 • 17 juni 2015
 • 10 keer beoordeeld
Cijfer 7
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

§1 Wat zijn de bouwstenen van stoffen?

 • Een zuivere stof bestaat uit één molecuulsoort.
 • Een mengsel bestaat uit meerdere moleculen.
 • In een vaste stof bevinden de moleculen zich op een vaste plaats, dicht bij elkaar.
 • In een vloeistof kunnen moleculen zich vrij langs elkaar bewegen.
 • In een gas is de afstand tussen de moleculen groot.
 • Een molecuul bestaat uit kleinere deeltjes: atomen.
 • Atomen zijn niet te vernietigen.
 • Er zijn ongeveer 100 atoomsoorten, elementen genaamd.
 • Ieder element heeft zijn eigen symbool.

§2 Hoe geef je atomen en moleculen weer?

 • De molecuulformule geeft aan welke soort atomen en hoeveel daarvan aanwezig zijn in een molecuul van een moleculaire stof.
 • In een molecuultekening geef je de atomen van een molecuul met bollen weer.
 • Het aantal atomen in een molecuul geef je weer met een index.
 • Het aantal moleculen geef je aan met een coëfficiënt.
 • – 1= mono

– 2= di

– 3= tri

– 4= tetra

– 5= penta

– 6= hexa

§3 Een beter atoommodel

 • Zouten zijn stoffen die uit positieve en negatieve ionen (deeltjes met een lading) zijn opgebouwd.
 • Een oplossing van zout en water geleidt de elektrische stroom goed.
 • Een oplossing van een moleculaire stof geleidt de stroom goed.
 • Het aantal protonen, het atoomnummer, bepaalt de atoomsoort.
 • In een neutraal atoom is het aantal protonen gelijk aan het aantal elektronen.
 • Het aantal protonen en neutronen samen is het massagetal.

§4 Hoe kun je de elementen ordenen?

Dit wil je ook lezen:
 • Zie periodiek systeem der elementen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.