Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen
Alle literatuurprijzen

Hoofdstuk 2

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 1233 woorden
 • 17 maart 2015
 • 40 keer beoordeeld
 • Cijfer 7.4
 • 40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

 • Als we het bij scheikunde hebben over stoffen, dan bedoelen we datgene waaruit wijzelf en alles om ons heen bestaat.

 • Een stof is niets anders dan een verzameling gelijksoortige, kleine deeltjes die moleculen worden genoemd.

 • Moleculen bestaan uit nog kleinere deeltjes die atomen worden genoemd.

 • Stofeigenschappen zijn de eigenschappen van stoffen denk aan de kleur, geur, smaak en brandbaarheid van die stof.

 • Elke stof heeft een unieke combinatie van stofeigenschappen. Er zijn dus geen twee precies dezelfde stoffen.

 • Stofeigenschappen zijn :        – Kleur

                                                 – Geur

                                                 – Smaak

                                                 – fase bij kamertemperatuur

                                                 – oplosbaarheid in water

                                                 – geleidingsvermogen voor elektrische stroom

                                                 – geleidingsvermogen voor warmte

                                                 – giftigheid

                                                 – brandbaarheid

                                                 – kookpunt

                                                 – smeltpunt

                                                 – dichtheid

                                                 – uitzetting

                                                 – corrosiebestendigheid

                                                 –  afbreekbaarheid

 • Er zijn drie fasen : de vaste, de vloeibare en de gasvormige fase.

 • Onder kamertemperatuur verstaan we een temperatuur van 25°C

 • De temperatuur waarbij een stof overgaat van de vaste in de vloeibare fase noemen we het smeltpunt.

 • De temperatuur waarbij een stof overgaat van de vloeibare in de gasvormige fase noemen we het kookpunt van de stof.

 • Elke stof heeft een eigen smeltpunt en kookpunt. Deze stofeigenschappen worden ook wel stofconstanten genoemd.

 • Een stofconstante is een stofeigenschap die wordt uitgedrukt in een getal, gevolgd door een eenheid.

 • Temperatuur in K = temperatuur in °C + 273

 • Een stof is vast bij een temperatuur lager dan het smeltpunt.

 • Een stof is vloeibaar bij een temperatuur tussen het smeltpunt en het kookpunt

 • Een stof is gasvormig bij een temperatuur hoger dan het kookpunt.

 • De dichtheid van een stof geeft aan hoe groot de massa is van een bepaald volume van die stof.

 • Vast = (s)        Vloeibaar = (l) Gasvormig = (g)

 • Als een stof overgaat van de vloeibare fase naar de gasvormige fase verspreiden de moleculen zich over een zeer groot volume.

 • Tijdens verdamping komen moleculen door beweging in de gasvormige fase.

 • Als de temperatuur stijgt word de beweging van de deeltjes heviger en ze slaan los van hun vaste plaats. Dit noemen we smelten

 • Als de temperatuur nog hoger word, worden de bewegingen dus ook nog heviger en vinden er grotere verplaatsingen plaats. De stof begint dan te dampen.

 • De temperatuur waarbij in een stof dampbellen ontstaan noemen we het kookpunt.

 • Bij een faseovergang veranderen alleen de bewegingsmogelijkheden van de moleculen, niet de moleculen zelf. Er treedt geen chemische reactie op.

 • Een ontledingsreactie is als je de stof als het ware 'sloopt'

 • Als je een niet-ontleedbare stof hebt, wilt dat zeggen dat je geen chemische reactie kunt uitvoeren waarbij de stoffen worden 'gesloopt'

 • Een andere naam voor een niet-ontleedbare stof is een element

 • Stoffen die je wel kunt ontleden noemen we ontleedbare stoffen of verbindingen

 • Een element is niet ontleedbaar.

 • Een molecuul van een element bestaat uit atomen van dezelfde soort

 • Een verbinding is een ontleedbare stof.

 • Een molecuul van een verbinding bestaat uit ten minste twee atomen van verschillende soort

 • DE natuur kent ruim 100 verschillende elementen en 100 verschillende atoomsoorten

 • Er zijn miljoenen verschillende verbindingen en miljoenen verschillende molecuulsoorten bekend.

 • 1 U = 1,66 x 10^-27

 • Een nanometer = een duizend miljoenste meter

 • Zie tabel 2.5 (blz 60) in boek

 • Het getal in een molecuulformule rechts onder het symbool van een atoomsoort is de index

 • Het getal dat het aantal moleculen aangeeft heet coeffiecient

 • Een groepje van 7 elementen komt voor als twee atomige moleculen : waterstof (H2O),zuurstof (O2), stikstof (N2),  fluor (F2), chloor (Cl2) , broom (Br2) en jood (I2)
 • Een verbranding is de reactie van een stof met zuurstof, waarbij vuurverschijnselen waarneembaar zijn.
REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

G.

G.

super ik zit in groep 1 ik kan nog niet lezen en schrijven

3 jaar geleden

G.

G.

hoi ik ben gerda en ik ben 50 jaar ik ben op zoek naar kinderen van negen jaar oud ben jij negen jaar oud mail mij dan

3 jaar geleden

G.

G.

ja ik ben negen jaar kunnen we contact maken

3 jaar geleden

G.

G.

vannavond in het kralingsebos?

3 jaar geleden