Hoofdstuk 10

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 484 woorden
 • 2 juli 2014
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
VakH10


§1   Destillatie = scheidingsmethode die berust op verschillen in kookpunten van de stoffen in een mengsel.Fractie = een deel van. BV: benzine & dieselolieGefractioneerde destillatie = In een olieraffinaderij wordt aardolie door middel van destillatie in verschillende fracties gescheidenSchotels = gecondenseerde stoffen worden opgevangen in speciale bakken (schotels), opgevangen en afgetapt.§2   Thermoplasten = worden zacht bij verwarming. BV: polyetheen, polypropeen, polyvinylchloride.Thermoharder = worden niet zacht bij verwarming, ze blijven stug en stevigcomposieten =  combinaties van materialen. Daardoor krijg je nieuwe materialen met nieuwe eigenschappen.recyclen(hergebruiken,) = Door het recyclen van afvalmaterialen ontzie je het milieu en spaar je de grondstoffenvoorraadverschillen natuur- en kunstvezels:
 • Kunstvezels zijn sterker.

 • Kunstvezel nemen niet/zeer slecht water (vocht) op.

 • Vetvlekken hechter veel beter aan kunstvezels dan aan natuurvezels.Recyclen is lastig omdat:
 • Er zoveel soorten kunststoffen bestaan, die bovendien veel op elkaar lijken.

 • Kunststoffen in vele gevallen toevoegingen bevatten zoals; kleurstoffen & weekmakers, die maken recyclen moeilijk§3   IJzererts = gesteente dat veel ijzerverbindingen bevat. IJzererts is de grondstof voor de ijzerproductie.       Erts = een steen- of grondsoort die zoveel van een element bevat dat het de moeite loont om dat element eruit tehalen.Ruwijzer = gevormd ijzer dat onzuiver is.Cokes +  zuurstof à koolstofmono-oxide2C + O2 à 2COIJzeroxide + koolstofmono-oxide à ijzer + koolstofdioxideFe2O3 + 3CO à 2Fe + 3CO2Koolstof + zuurstof à koolstofdioxideC + O2 à CO2§4   Corrosie = de aantasting van metalen door stoffen uit de lucht (omgeving). = ijzer + lucht + water à roestOnedele metalen = Metalen die door stoffen in de lucht worden aangetastEdelmetalen = metalen die niet door stoffen in de lucht worden aangetast. Platina, goud en in mindere mate zilver zijn edelmetalen.Metaalertsen = grondsoorten en gesteenten die rijk zijn aan metaalverbindingen. BV kopererts & bauxietLegeringen = een mengsel van metalen.§5   zware metalen = metalen met een hoge dichtheid. De bekendste zijn kwik (Hg), lood (Pb) en cadmium (Cd). Metname de dampen en verbindingen van deze metalen zijn erg schadelijk voor het milieu en de gezondheid.       Kca-afval (Klein Chemisch Afval) =huishoudelijk afval dat schadelijke stoffen bevat. Dit moet je apart weggooien.Koper+ zuurstof à koperoxide2Cu + O2 à 2CuOKoperoxide + waterstof à koper + waterCuO + H2 à Cu + H2OBij een chemische reactie blijven de elementen behouden
MetalenNiet metalenNatriumNaSiliciumSiAluminiumAlBroomBrCalciumCaHeliumHeNikkelNiNeonNeBariumBaArgonArMagnesiumMgXenonXeChroomCrChloorCiMangaanMnFluorFZinkZnJoodICadmiumCdZuurstofOCesiumCsStikstofNKaliumKWaterstofHUraanUKoolstof (carboneum)CwolfraamWFosfor (phosphorus)PIJzer (ferrum)FeZwavel (sulphurium)SKoper (cuprum)Cu

Zilver (argentum)Ag

Tin (stannum)Sn

Goud (aurum)Au

Kwik (hydragyrum)Hg

Lood (plumbum)Pb

platinaPt

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.