hfdst 3 zuivere stoffen en mengsels

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 464 woorden
  • 20 februari 2009
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Scheikunde
Een zuivere stof bestaat uit één enkele molecuulsoort. Een mengsel bestaat uit twee verschillende molucuulsoorten. Een mengsel kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Een oplossing is een mengsel waarin de opgeloste stof is opgedeeld in losse moleculen, die gelijkmatig verdeeld zijn. Onder de oplosbaarheid van een stof verstaan we het maximale aantal grammen van die stof, dat kan worden opgelost in één kilo van een bepaald oplosmiddel. Een oplossing die deze maximale hoeveelheid opgeloste stof per kg bevat, noemen we verzadigd. Een suspensie bestaat uit een fijverdeelde vaste stof, die zweeft in een vloeistof. Een emulsie is een ondoorzichtig mengsel van vloeistoffen waar bijvoorbeeld druppeltjes van de ene vloeistof naar de andere zweven. Een emulgator is een stof die er voor zorgt dat de rondzwevende vloeistofdruppels niet de kans krijgen om samen te vloeien tot een complete vloeistoflaag. Uitzakken is: de zwevende stof zakt naar de bodem naar een tijdje. Componenten zijn de stoffen die samen een mengsel voegen. Een verontreinigde stof is een stof dat bestaat uit één component.

Mengsel à helder
Oplossing à helder (gekleurd)
Suspensie à troebel (neerslag op de bodem)
Emulsie à (vetachtig)

Residu is vaste stof die na het filtreren op het filter overblijft, is helder, soms kleurloos, en doorzichtig en soms gekleurd. Filtraat is de vloeibare stof die tijdens het filtreren door het filter heen loopt, in niet helder, niet kleurloos, niet doorzichtig en soms gekleurd. Centrifugeren is versneld bezinken. Een mengsel van een vaste stof en een vloeibare stof kan men scheiden door het te laten bezinken, door het te centrifugeren. Of door filtreren. Extraheren is een scheidingsmethode die berust op een verschil in oplosbaarheid van de componenten in een bepaald oplosmiddel. Extraheren is een geschikte methode voor onder andere het scheiden van mengsels van vaste stoffen. Indampen is een scheidingsmethode die berust op een verschil in vluchtigheid. Indampen is een geschikte methode om een opgeloste vaste stof te scheiden van de oplosbaarheid. Element van een molecuul= alles met een of meerde letter met een tweetje of andere cijfers. Verbinding= als iets bestaat uit meerder stoffen met een cijfertje. Mengsel = overal waarbij 2 stoffen zijn toegepast. Er staat een + of qua. Atoom = één of meerder letters, maar geen cijfertje. Destillatie is een scheidingsmethode die berust op verschillen in kookpunt van de componenten van een mengsel. Een mengsel van vloeistoffen kun je scheiden door het te destilleren. Veel stoffen kunnen uit een oplossing verwijderd worden door middel van adsorptie. Een mengsel van opgeloste stoffen kan worden gescheiden door middel van papierchromatografie. Een stof dat goed oplost in de loopvloeistof en zich slecht hecht aan het papier, komt hoog op het chromatogram. Een reagens is een stof die wordt gebruikt om een andere stof mee aan te tonen. Een reagens verandert zichtbaar van kleur als het in contact komt met die andere stof.REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.