Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

H10

Beoordeling 7.8
Foto van jacco
  • Samenvatting door jacco
  • 5e klas vwo | 841 woorden
  • 22 mei 2018
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.8
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!

10Analysetechnieken en onderzoek10.5Chromatografie10.5.1PapierchromatografieEen manier om te bepalen welke stof de onbekende stof is. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van stoffen met kleuren.Om te ontdekken met welke stof je te maken hebt wordt de RF waarde van een stof bepaald van de verschillende kleuren die tevoorschijn komen bij het chromatograferen.Bij chromatografie heb je te maken met twee verschillende stoffen. De loopvloeistof, het papier en de onbekende stof. Het papier is de stationaire fase. De loopvloeistof is de mobiele fase.Om een RF-waarde te bepalen meet je twee dingen.1.De afstand van de startlijn tot het middelpunt van de vlek2.De afstand van de lijn tot het vloeistoffront.Daarbij ontstaat de formule voor de RF-waarde:10.5.2Principe van scheidingDe verdeling van stoffen in de chromatografie over de mobiele en stationaire fase is een verdelingsevenwicht.


 10.5.3KolomchromatografieBij kolomchromatografie wordt gebruik gemaakt van een vloeistof of gas die door een kolom heen loopt onder druk. Vervolgens wordt een stof in de kolom geïnjecteerd en wordt gekeken wanneer een onderdeel van de stof uit de kolom komt. De stof is dan gescheiden en er is bekend hoe veel op welk moment uit de kolom komt. De stof wordt in de kolom gescheiden doordat de binnenkant van de kolom bedekt is met een polaire of apolaire stof. Hierdoor blijven sommige stoffen meer hangen in de buis dan andere stoffen.Apolair trekt apolair aanPolair trekt polair aan

1.Het gas wordt door de kolom heen gepompt.2.De onbekende stof wordt geïnjecteerd3.Sommige stoffen blijven in de kolom meer hangen dan anderen4.De stoffen komen achter elkaar uit de kolom5.De detector zie hoe veel en na hoe veel tijd een stof de kolom verlaat6.Doordat de test eerder met een zuivere stof gedaan is weet men welke stof er wanneer uit komt en kan dit met de resultaten vergelijken10.5.3.1Gaschromatografie vs vloeistofchromatografieVloeistofGasDe stof wordt opgelost in de vloeistofDe stof wordt verhit en later pas toegevoegdde stof wordt toegevoegd aan een vloeistof die onder druk door de kolom stroomtDe stof wordt toegevoegd aan een gas wat dor de kolom gaatDe kolom is korter dan die bij gaschromatografieDe kolom is langerDe stoffen worden gescheiden op basis van polariteitDe stoffen worden gescheiden op basis van polariteit


10.5.4Analyse van het chromatogramBij kolomchromatografie is kwantitatieve en kwalitatieve analyse mogelijk10.5.4.1Kwantitatieve analyseBij kwantitatieve analyse is alleen belangrijk uit welke stoffen je mengsel bestaat. Je gebruikt de retentietijden als referentie voor de stof.10.5.4.2Kwalitatieve analyseBij kwalitatieve analyse wil je ook weten in welke concentratie een bepaalde stof zich in de onbekende stof bevind. De oppervlakte onder een piek is recht evenredig met de concentratie van de stof in het mengsel. Het oppervlakte kan worden bepaald d.m.v. bijvoorbeeld een computer.10.6Massaspectrometrie10.6.1Meten met massaspectrometrieBij het meten met een massaspectrometer worden verschillende dingen gedaan:1.De stof wordt geïoniseerd2.De stof valt uiteen3.De stukken stof worden afgeschoten4.De langzame stukken zijn groter dan de kleine stukken5.Er wordt een massaspectrum opgesteld6.Er kan beredeneerd worden welke stof er in de massaspectrometer gestopt is10.6.2De massaspectrometerDoor de ionisatie vindt er fragmentatie plaats en wordt een molecuul in talloze kleinere brokstukken afgeschoten door een elektrische veld. Hierdoor worden deze gescheiden en ontstaat er een scheiding m/z (massa/lading).10.6.3RadicalenRadicalen zijn stoffen die niet de juiste hoeveelheid covalente bindingen heeft en hierdoor bij ionisatie neutraal blijft. Hierdoor zijn ze niet zichtbaar in een massaspectrum.Bij de stof OH heeft O nog een elektron over voor de binding met een tweede H. Hierdoor bevat OH dus een ongepaarde elektron.10.6.4MassaspectrumIn een massaspectrum is weergegeven wat de ion detector gedetecteerd heeft.Dit is weergegeven met intensiteit uitgezet tegen m/zà doordat de lading (z) meestal 1 is komt dat eigenlijk neer op een tabel waarbij intensiteit uitgezet is tegen de massa.10.6.5Kwalitatieve analyseDe structuur van de moleculen kan je afleiden van het massaspectrum.Zie binas 39D en 25A10.6.6Kwantitatieve analyseBij deze analyse kijk je hoe veel van een bepaald ion voor komt in het ion-mengsel. Je ziet in het spectrum wat de relatieve intensiteit is en welke isotoop dat dan is.
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door jacco