Belangrijke bronnen en Regels van Scheikunde

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 341 woorden
  • 20 augustus 2008
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Griekse telwoorden:
Mono: Één
Di: Twee
Tri: Drie
Tetra: Vier
Penta: Vijf
Hexa: Zes
Hepta: Zeven
Octa: Acht
Nona: Negen
Deca: Tien

Onder stoffen verstaan we in de scheikunde steeds zuivere stoffen. Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltjes (moleculen) Een mengsel bestaat uit verschillende soorten stoffen. Mengsels bestaan dan ook uit verschillende soorten deeltjes. (moleculen)
Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. De atomen zijn de bouwstenen van een molecuul. De totale massa van de stoffen voor de reactie is gelijk aan de totale massa van de stoffen na de reactie.
Een ion is een elektrisch geladen deeltje Beginstof(fen) - reactieproduct(en)
Brandstof + zuurstof - verbrandingsproducten Bij een chemische reactie verdwijnen stoffen en ontstaan er nieuwe stoffen.
Fotolyse is een ontledingsreactie door middel van licht Een elektrolyse is een ontledingsreactie door middel van elektrische energie
Een zuur is een stof die H kan afstaan. Onder de reactiesnelheid verstaan we de hoeveelheid stof die er in een bepaalde tijd reageert of ontstaat.
Een zuur kan H ionen afstaan.
Een base kan H ionen opnemen. Indampen en oplossen zijn omgekeerde processen.
Een ontledingsreactie is een reactie waarbij uit één beginstof meerdere reactieproducten worden gevormd. Een verbrandingsreactie is een chemische reactie van een brandstof met zuurstof.
Een erts is een gesteente of mineraal waarin zoveel van een metaalverbinding voorkomt dat het metaal daaruit op winstgevende wijze gewonnen kan worden. + Alle kaliumzouten, natriumzouten en ammoniumzouten zijn goed oplosbaar in water
+ Alle nitraten zijn goed oplosbaar in water.

Een reactievergelijking geeft de verhouding van het aantal deeltjes aan die bij een reactie betrokken zijn.
De massaverhouding geeft de verhouding van de massa's van de stoffen aan die bij een reactie betrokken zijn.
In een massaverhouding mag je de eenheid u vervangen door een andere massa-eenheid.

Indicatoren van zure oplossingen
Indicator Kleurreactie
Rodekoolsap Kleurt rood
Lakmoespapier (blauw) Kleurt rood
Lakmoespapier (rood) Blijft rood
Fenolftaleïen Blijft kleurloos
Universeel indicatorpapier Kleurt oranje tot rood

Indicatoren van basische oplossingen
Indicator Kleurreactie
Rodekoolsap Kleurt groen/geel
Lakmoespapier (blauw) Blijft blauw
Lakmoespapier (rood) Kleurt blauw
Fenolftaleïen Kleurt paarsrood
Universeel indicatorpapier Kleurt groen tot blauw

Indicatoren van neutrale oplossingen
Indicator Kleurreactie
Rodekoolsap Kleurt paars
Lakmoespapier (blauw) Blijft blauw
Lakmoespapier (rood) Blijft rood
Fenolftaleïen Kleurt niet
Universeel indicatorpapier Kleurt geel/oranje

REACTIES

M.

M.

De Griekse telwoorden zijn hartstikke fout!
het is:
heis
duo
treis
tettares
pente
hex
hepta
oktoo
ennea
deka

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.