KGL jodendom

Beoordeling 5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 1e klas vwo | 595 woorden
 • 2 december 2015
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 5
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 5. Jodendom

In het joodse geloof staat de relatie tussen god en zijn volk israël centraal. Mensen verbonden zich aan elkaar met een huwelijk, een zakelijke onderneming of een andere overeenkomst. Het bijzondere van het jodendom is dat god een verbond sluit met door hem gemaakte mensen.

In het heilige boek de tenach kun je lezen over afspraken tussen god en de mensen.

De 10 geboden:

 1. Ik ben de enige echte god, vereer geen andere god
 2. De mensen mogen geen beelden van god maken.
 3. Je mag niet vloeken
 4. Werk 6 dagen en vereer god op de 7e dag.
 5. Wees goed voor je ouders en houd veel van hen.
 6. Je mag niemand doden
 7. Mannen en vrouwen moeten trouw aan elkaar zijn
 8. Je mag niet stelen
 9. Je mag niet liegen
 10. je moet proberen niet jaloers te zijn.

De 10 geboden zijn in 2en opgedeeld: de regels 1t/m 4 zijn tussen de mens en god en de regels 5 t/m 10 zijn tussen de mensen onderling.

Hebreeuws is de taal van de tenach. De synagoge, ook wel de sjoel genoemd is de plaats van samenkomst. Op de sjabbat word nog steeds hebreeuws voorgelezen. Ook de gebeden worden in het hebreeuws gezegd. De voorganger in de synagogue is de rabbijn. De hebreeuwse taal schrijf je van rechts naar links. De joden die in israël wonen spreken moderner hebreeuws: ivriet.

Het belangrijkste is het geloof in een god. Zij waren de eerste mensen die stopte met het geloven in meerdere goden en begonnen geloven in 1 god. Die god heet jahweh en dat betekent: de god die helpt. Later hebben de christenen en de moslims het geloof in 1god overgenomen.

De davidster is het symbol van het joodse volk, als teken van hun geloof hebben ze ook de menora, dat is een kandelaar met 7 armen.

De joden stammen af van abraham die uit het huidige irak kwam en palestina of israël toegezegd kreeg. Het terugverlangen naar je eigen land noem je zionisme.

Er zijn orthodoxe jodenà streng gelovig en willen zich strikt aan de wet houden. Liberale jodenà gaan veel vrijer om met de regels.

Betekenissen messias1. De verlosser 2. De staat israël 3. Jezus.

In de tijd van de bijbel was de tempel in jeruzalem de belangrijkste plaats voor joden. Nu gaan joden overal in de wereld naar de sjoel/synagoge om te bidden. De ark staat tegen de muur in de richting van jeruzalem. In de synagoge ligt de tora op een podium met tafel< als er word voorgelezen> de dag van de samenkomst word de sjabbat genoemd en valt op de 7e dag van de week, de zaterdag

De tenach bestaat uit drie delen: de tora< de leer, de wet>nebïiem<profeten> en chetoebim<geschriften. Elk deel bestaat uit een aantal boeken. Bij elkaar zijn het er 39. In de bijbel van de christen is de tenach het eerste gedeelte en heet het oude testament.

Begrippenlijst jodendom

Naam god: jahweh

Aartsvaders: abraham, izaäk en jakob

Mozes: leider israëlieten, leide het joodse volk weg uit egyptische slaverij

Naam leefregels joden: 10 geboden

Dit wil je ook lezen:

Diaspora: de verspreiding van joden over de wereld.

Heilig boek jodendom: de tenach

Taal jodendom: hebreeuws

Heilige gebouwen: synagoge en de tempel van jeruzalem.

Voorganger jodendom: rabbijn

Symbolen jodendom: davidster en menorah< kandelaar met 7 armen>

Zionisme: terugverlangen naar het eigen land<van de joden>

Orthodoxe joden: streng gelovig<houden zich strikt aan de wet>

Liberale joden: gaan vrijer met de regels van het jodendom om.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.