CYBERCRIME

Wij willen jouw mening over cybercrime! Klik op de link om deel te nemen aan het onderzoek.

MEEDOEN


-  N E D E R L A N D S  -

Samenvatting Warenar

Achtergrondinformatie

- Schrijver P.C. Hooft, 1581-1647

- 17e-eeuwse schrijvers

- Zoon van burgemeester en drost

- Werkkamer in het Muiderslot, in de Muiderkring

- Rederijkerskamer: mensen die toneelstukken en gedichten schreven, o.a. sonnetten.

- Warenar was een luchtig intermezzo, toneelstuk

- De rest van zijn werken waren serieus en gingen over politiek, geschiedenis en treurstukken

- Onder de indruk van de renaissance door een reis naar Italië

- Eerste opvoering in 1617 op de opening van de Eerste Duytsche Academie

Literatuurgeschiedenis

Warenar is een realistisch karakterblijspel naar klassiek voorbeeld. Het is grotendeels een navolging, gedeeltelijk een vertaling, van Aulularia, maar tevens een verbetering hiervan. Aulularia is een door Plautus geschreven blijspel naar Grieks voorbeeld. Het laatste bedrijf hiervan is echter verloren gegaan. Hooft heeft dit dus zelf bedacht. Plautus leefde van 254-184 v. Chr. Het stuk vertoont ook veel overeenkomsten met het blijspel Moortje (1615) van Bredero: klassiek voorbeeld, Amsterdamse sfeer, personages en dialect. Warenar werd een groot succes. Het werd zelfs in 1966 nog gespeeld. Hooft zegt het stuk in 9 dagen geschreven te hebben.

Samenvatting

Voorrede

Mildheid heeft zich voorgenomen de macht over te nemen in het huis van Warenar, waar haar doodsvijand Gierigheidt regeerde vanaf de tijd dat Warenars grootvader er woonde en in de haard een pot met goudstukken verborg. De vrek Warenar heeft op een dat die pot teruggevonden. Zijn dochter Klaertje verwacht een kind, maar er kan alleen van een huwelijk sprake zijn als Gierigheidt verdwijnt. Als deze met tegenzin de woning verlaten heeft, vertelt Mildheid dat het spel Spotternij zal heten en dat zij de plaats inneemt van de huisgod, die bij Plautus de voorrede uitspreekt.

Eerste bedrijf

Warenar, die iedereen wantrouwt, jaagt zijn dienstmeid Reym de deur uit, omdat hij vreest dat ze zal merken dat hij een pot met goud in huis heeft. Reym snapt er niets van: wel tien keer per dag wordt ze het huis uitgejaagd en 's nachts staat Warenar wel vijftig keer op. Ze maakt zich zorgen, vooral ook omdat Klaertje, Warenars ongetrouwde dochter, een kind verwacht. Warenar kijkt of zijn pot er nog staat, laat Reym weer binnenkomen en gaat een boodschap doen.

De buren van Warenar, Rijckert en Geertruyd (broer en zus) praten over trouwen. Geertruyd vindt dat de welgestelde vrijgezel Rijckert maar eens moet trouwen en zij weet wel iemand: de veertigjarige Lobberich, weduwe van Klaesje Klik. Maar haar broer moet niets van dat 'kreng' hebben; wel heeft hij belangstelling voor hun achttienjarig buurmeisje Klaertje. Volgens Geertruyd komt die echter uit een veel te eenvoudig milieu.

Rijckert wil eens met Warenar gaan praten. Na een inleidend praatje vraagt hij om de hand van Klaertje. Warenar stemt toe en kijkt dan eerst nog even snel of de pot er nog is. Hij zegt dat hij zijn dochter geen bruidschat kan meegeven, maar Rijckert vindt dat niet erg. Warenar verbaast zich erover dat Rijckert zo snel toehapt. Hij geeft Reym opdracht het huis in orde te maken, want 's avonds zal er ter gelegenheid van het huwelijk een maaltijd gehouden worden, op kosten van Rijckert. Reym maakt zich zorgen over Klaertje, want het kind kan elk moment geboren worden.

Tweede bedrijf

Rijckert stuurt zijn knecht Lekker erop uit om alles voor de bruiloft in gereedheid te brengen. Hoewel Teeuwes de kok en Casper de hofmeester het erg druk hebben, zijn ze toch bereid Rijckerts bruiloftsmaal te verzorgen. Ze verbazen zich erover dat de bruidegom voor de kosten moet opdraaien en vertellen enkele staaltjes van Warenars gierigheid (zeil over de schoorsteen leggen om geen warmte te verliezen, drie dagen gevast omdat hij bij Trijn ging eten, afgeknipte nagels bewaart enzovoort.) Lekker begeleidt hen naar Warenars woning. Warenar zelf is naar de vismarkt en vleeshal om inkopen te doen, maar alles is hem veel te duur. Net als hij thuiskomt, hoort hij Teeuwes zeggen: 'deze pot is te klein' en dan jaagt hij de 'dieven met een stok de deur uit.

Derde bedrijf

Warenar merkt al gauw dat hij Casper en Teeuwes ten onrechte heeft verdacht. Hij doet nu alsof hij zich bedreigd heeft gevoeld door het lange koksmes. Warenar denkt dat Rijckert de kerels ingehuurd heeft om zijn pot te stelen. Maar dan komt Rijckert op bezoek; hij prijst uitvoerig de zuinigheid en veroordeelt pronkende en verkwistende vrouwen. Dat stelt Warenar wat gerust en wekt zijn Sympathie op. Als Rijckert echter vragen begint te stellen over Warenars bruiloftskleding en de bruiloftswijn, komt zijn achterdocht weer terug: Rijckert weet natuurlijk waar de pot is, zal hem dronken voeren en de pot stelen! Hij besluit dan de pot met geld op het kerkhof van de 'ellendigen' te gaan begraven.

Vierde bedrijf

In een monoloog vertelt Lekker, dat hij Ritsert, de neef van Rijckert, van het aanstaande huwelijk van zijn oom en Klaertje op de hoogte heeft gesteld. Ritsert is daar erg van geschrokken, want hij heeft Klaertje na een feestje in het huis van Warenar zwanger gemaakt. Lekker komt langs het kerkhof en ziet daar Warenar (die de pot net onder de grond heeft gestopt) rondscharrelen. Als Warenar wegloopt bedenkt hij dat er misschien wel iemand door het raam stond te kijken. Daarom gaat hij terug. Hij ontdekt Lekker. Hij denkt dat Lekker de pot al gevonden heeft, ranselt hem af, scheldt hem uit voor dief, fouilleert hem en vindt nog geld ook. Lekker beweert dat hij dat geld als kassier bij zijn baas Rijckert verdiend heeft. Als hij wegloopt, bedenkt hij dat Warenar weleens ergens geld verborgen kan hebben. Dat zou hij best kunnen gebruiken, want hij heeft de kas voor zo'n vijfhonderd gulden bestolen. Hij besluit Warenar stiekem te volgen.

Geertruyd roept haar zoon Ritsert ter verantwoording. Hij bekent wat hij gedaan heeft en verklaart dat hij bereid is met Klaertje te trouwen, hoewel Geertruyd lieven een meisje met geld had gezien, bijvoorbeeld Jannetjen Joosten of Weyntje Wispeltuers. Ritsert wil hier echter niets van weten. Een probleem is echter hoe de zaak met oom Rijckert geregeld moet worden.

Lekker heeft intussen de pot met goud gevonden, die Warenar onder een steiger bij de molenwerf begraven had. Als Warenar ontdekt dat zijn geld verdwenen is, begint hij luid te jammeren. Ritsert hoort dat en denkt dat hij zo te keer gaat vanwege Klaertje. Ritsert bekent dat hij de schuldige is, wat Warenar opvat als een bekentenis van de diefstal. Het misverstand wordt na een hevige scheldpartij van Warenars kant duidelijk en opgelost. Ritsert vraagt om de hand van Klaertje; zijn oom wil van het huwelijk afzien. Warenar gaat zijn huis binnen om zich te overtuigen van de waarheid van Ritserts woorden. Ritsert belooft hem te helpen zoeken naar de pot en gaat een straatje om.

Vijfde bedrijf

Ritsert ontmoet Lekker, die tevergeefs probeert de pot me geld onder zijn mantel te verbergen. Ritsert zegt dat het geld van Warenar is, licht hem in over het aanstaande huwelijk en dwingt hem mee te gaan naar Warenar. Reym moet snel Geertruyd gaan halen om bij de bevalling te assisteren, die verhaast is, doordat Klaertje danig geschrokken is van het plan om haar met Rijckert te laten trouwen. Reym prijst uitvoerig de goede eigenschappen van Klaertje.

Ritsert en Lekker komen bij Warenar. Lekker geeft de pot met geld terug en Warenar is dolgelukkig. Maar hij heeft zijn lesje geleerd: hij geeft het geld als huwelijksgeschenk aan Ritsert. Dan komen Reym en Geertruyd met de pasgeboren zoon, een wolk van een jongen. Lekker maakt handig van de situatie gebruik door vijfhonderd gulden aan Ritsert te vragen om het kastekort aan te zuiveren en hij krijgt ze. Ritsert gaat naar de kraamvrouw kijken en Lekker sluit het stuk met een verzoek om applaus.

Personages

- Warenar: Hij is de vrek van het verhaal. Hij is ongeveer zeventig jaar oud en een enigszins neurotische figuur. Hij heeft onder de vloer een oude pot met gouden dubloenen gevonden. Hij is doodsbang om deze te verliezen en wil ook niets uitgeven. Hij is ontzettend gierig. Zijn gierigheid wordt hem tot een nachtmerrie, die zijn hele leven ontwricht. Hij vertrouwt niemand meer en zijn handelen wordt volledig beheerst door de angst om zijn geld kwijt te raken. Hij heeft zelf niet in de gaten dat zijn dochter zwanger is. Hij ontdekt dit pas als Ritsert hem verteld dat hij zijn dochter zwanger heeft gemaakt en dat ze op het punt staat te bevallen. Als de pot met goud dan eindelijk wordt gestolen, is hij van zijn obsessie genezen en blij dat hij van zijn kwelling verlost is. Hij wil het geld zelfs niet meer terug hebben en geeft het mee als bruidsschat voor zijn dochter.

- Klaertje: zij is de dochter van Warenar. Haar moeder wordt niet vermeld in dit verhaal. Zij weet tot haar bevalling haar zwangerschap voor haar vader te verbergen. Zij schrikt nogal van het idee om met Rijckert te trouwen. Uiteindelijk trouwt ze met Ritsert. Ze speelt eigenlijk niet mee in het verhaal. Op het toneel zal ze ook niet gezien worden. Ze is eigenlijk een denkbeeldige figuur, die toch wel belangrijk is.

- Reym: zij is de dienstmeid van Warenar. Zij begrijpt er niets van dat Warenar haar telkens het huis uit jaagt en dat hij 's nachts steeds weer opstaat. Ze wordt ook dag in dag uit uitgescholden door Warenar. Ze maakt zich ook grote zorgen over Klaertje, dit op het punt staat te bevallen.

- Rijckert: hij is een welgestelde koopman. Zijn zuster maand hem aan om te gaan trouwen. Hij gaat echter niet akkoord met haar voorstellen. Klaertje vindt hij wel wat en hij vraagt Warenar om haar hand. Op het laatst gaat dit huwelijk echter niet door.

- Geertruyd: zij is de zuster van Rijckert. Het verhaal vermeld niet of zij getrouwd is. Ze heeft wel een zoon. Zij is ook degene die komt helpen bij de bevalling van Klaertje.

- Ritsert: hij is de zoon van Geertruyd. Hij maakt Klaertje tijdens een feestje zwanger. Hij is bereid met haar te trouwen, wat hij uiteindelijk ook doet. Zijn moeder had het liever anders gezien. Zij had liever gewild dat hij met een rijk meisje zou trouwen, zodat hij een grote bruidsschat zou krijgen. De pot met goud die ze krijgen is dus een grote meevaller. Rijckert is zijn oom.

- Lecker: hij is de knecht van Rijckert. Hij is degene die de pot van Warenar steelt. Onder druk van Ritsert geeft hij deze ook weer terug. Uiteindelijk krijgt hij toch een beloning: vijfhonderd guldens om terug te stoppen in de pot van Rijckert, nadat hij ze eerst daaruit gestolen had.

- Casper: hij is de hofmeester. Hij moet samen met Teeuwes voor de bruidsmaaltijd zorgen. Verder wordt over hem niet veel verteld.

- Teeuwes: hij is de kok. Hij moet het eten koken voor de bruidsmaaltijd. Hier wordt echter weinig over gezegd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

henk kreeft

henk kreeft

de opperaap eet de meeste bananen

2 maanden geleden

Antwoorden

gast

gast