Lezen

Beoordeling 0
Foto van E.
 • Samenvatting door E.
 • 3e klas vwo | 309 woorden
 • 24 juni 2021
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Nederlands lezen, Talent

Functies inleiding

 • Het onderwerp benoemen of beschrijven
 • De aanleiding noemen
 • De centrale vraag stellen
 • De mening van de schrijver geven
 • Samenvatten van de inhoud van de tekst
 • Een persoon of personen introduceren

Functies slot

 • De conclusie geven
 • Een samenvatting geven
 • Adviseren of waarschuwen
 • Een toekomstverwachting uitspreken

Signaalwoorden

 • Vergelijkend – net als, zoals, evenals
 • Oorzakelijk – doordat, zodat, waardoor, daardoor, met als gevolg
 • Opsommend – ook, eveneens, bovendien, zowel … als, ten slotte
 • Redengevend – want, omdat, daarom, immers, namelijk
 • Middel/doel – om te, met als doel, waarmee, daarmee
 • Uitleggend – bijvoorbeeld, dat wil zeggen, met andere woorden, zoals
 • Tegenstellend – maar, echter, evenwel, toch, daarentegen
 • Samenvattend – kortom, om kort te gaan, samenvattend, al met al
 • Chronologisch – eerst, terwijl, toen, vervolgens, daarna, voordat
 • Concluderend – dus, dan ook, concluderend, de slotsom is, hieruit volgt
 • Voorwaardelijk – als, indien, wanneer, mits, tenzij, behalve als

Tekstdoelen

 • Informeren – handleiding, interview-verslag, nieuwsbericht, reisverslag, uiteenzetting
 • Overtuigen – beoordeling, boekbespreking, column, commentaar, filmrecensie, ingezonden brief
 • Activeren – advertentie, affiche, folder, reclame tekst
 • Amuseren – cabarettekst, column, roman, verhaal

Functies van tekstgedeelten

 • Aanleiding – reden om een tekst te schrijven
 • Argument – informatie waarmee een mening wordt ondersteund
 • Beantwoording – antwoord op een eerder gestelde vraag
 • Constatering – vaststelling of waarneming
 • Definitie – nauwkeurige beschrijving van een begrip
 • Oplossing – beschrijving van de manier waarop een probleem is opgelost of opgelost kan worden
 • Probleemstelling – omschrijving van het probleem in de tekst
 • Stelling – een bewering waarvan de schrijver de waarheid wilt aantonen
 • Tegenstelling – twee argumenten die tegenover elkaar staan
 • Toelichting – nadere uitleg over een bewering, standpunt of theorie
 • Verklaring – uitleg wat de reden of oorzaak is
 • Vraagstelling – vraag die in de tekst wordt beantwoord
 • Weerleging – bewering of argument waarmee wordt aangetoond dat een eerdere bewering of argument onjuist is

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door E.