Hoofdstuk 3

Beoordeling 10
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 323 woorden
 • 10 mei 2015
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Woordenschat:

Theorie:

Eufenisme: Andere woorden gebruiken om een pijnlijke situatie te verzachten

              Vb: “Hij is niet meer bij ons

Hyperbool: Het overdrijven van een zin

              Vb: “Hij barst van het geld

Understatement: Het afzwakken van een zin, iets minder mooi aanprijzen dan het werkelijk is

                         Vb: “Zij heeft wel een paar centen

Betekenis woorden:

Doemdenkers: Iemand die alles van een donkere kant bekijkt

Kanttekeningen: Kleine kritische opmerking

Cyclus: Periode, gekenmerkt door dezelfde soort van betekenis

Recessie: periode vn economische achteruitgang

Fatalisme: Mensen die alles rooskleurig zien

Duurzame: Lang durend

: Milieuvriendelijk

Geleidelijk: rustig, zonder schokken verlopen

Transitie: Overgang

Alternatieve energiebronnen: Mogelijke leverancier van warmte of kracht

Conventionele: Door de gewoonte voorgeschreven

Rijmen met: Het produceren van woorden met klankovereenkomsten

Krimp: Samentrekking, verkleining

Ruilhandel: Handel waarbij koopwaar tegen elkaar wordt geruild

Diensten: Het dienen, handeling waarmee je iemand van nut bent

Gemeen hebben: Hetzelfde gevoel/dezelfde mening hebben over iets

Consensus: Over een stemming van mening

Voorbehouden van: Voorwaarde van iets

Keerzijde: Achterzijde

Scenario’s: Beschrijving van wat de toeschouwer te zien krijgt

Prognose: Voorspelling

Kelderende: Sterk dalen

Impact: Uitwerking, invloed

Malaise: Narigheid, economische depressie

Verpauperen: In armoede vervallen

Spelling:

Theorie:

Gebruik letters:

 • Voor elk getal van een tot twintig
 • Voor alle tientallen: veertig;
 • Voor alle honderdtallen: negenhonderd;
 • Voor alle duizendtallen: drieduizend;
 • Voor de getallen honderdduizend, miljoen, miljard en biljoen: vierhonderduizend, vier miljoen, acht miljard;
 • Voor de rangtelwoorden van de hier boven genoemde getallen: elfde, vijftigste, drie miljoeste.

Gebruik cijfers:

 • voor de getallen boven de twintig uitgezonderd te tientallen en honderdtallen
 • voor maten, gewichten, bedragen telefoonnummers, data, adressen, percentages, rekeningnummers, exacte tijdstippen.

Let op: 

Koppelteken

Samenstellingen

Weglatingsteken

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.