Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Blok 3

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vmbo | 361 woorden
  • 13 februari 2002
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Nederlands blok 3 samenvatting Over schrijver Evert Hartman (1937-1994) - oorlog zonder vrienden - het onzichtbare licht - morgen ben ik beter etc. Personages - In verhalen, romans en gedichten komen altijd mensen voor of vermenselijkte dieren. De tekst gaat meestal over problemen van de personages. Personages vullen een bepaalde rol. - Voornaamste rol: Hoofdpersoon, helper en de tegenstander.(bijfiguren) - Hoofdpersoon: belangrijkste figuur: bepaald doel: BV een vriend helpen etc. - De helper: de bijfiguur die de hoofdpersoon helpt bij het oplossen van het probleem. - De tegenstander: De bijfiguur die de hoofdpersoon dwarszit bij het bereiken van zijn of haar doel. - Personen hebben een bepaalde relatie met elkaar - Personen veranderen meestal in het loopt van het verhaal. - personages kunnen allerlei eigenschappen bezitten. - Maar ze hebben ook ideeën en meningen à hun normen en waarden Gerneleer - historische verhaal: spelen af vroeger (middeleeuwen&oudheid): avontuur - oorlogs verhaal: spannende avonturen: tegenstelling tussen goed en kwaad: vijand is lafhartig en gemeen: nadruk op verdriet en verschrikkingen - verhalen over verre streken: Maak kennis met ander cultuur: gaan meestal over onrechtvaardige situaties, geweld, dicriminaties etc.
Argumenten - zakelijke argumenten: je gebruikt een feit of een ervaring als argument. - Morale argumenten: hierbij gaat het om de vraag of je iets goed of verkeerd vind, je geeft je mening - Emotionele argumenten: hier speelt je persoonlijke gevoel de belangrijkste rol. Hyperbool - gevoelens worden verstrekt: overdrijving
eufemisme - als je iets vertellen heb wat vervelend is kun je de kracht van je woorden verzachten. Tekstverbanden Tekstverband Signaalwoorden Voorbeeld
Oorzaak/reden-gevolg Daardoor, zodat, want, omdat, doordat, daarom enz. Omdat het regende bleven we thuis
Tegenstelling Maar, daarentegen, echter, daar staat tegenover, integendeel Ik was klaar maar mijn vriend niet
Middel – doel Om, om te, met het doel Hij fietste hard om nog op tijd te komen Betoog - betoog: overtuigende mening gevende tekst - doel: je overtuigen: subjectief: opbouw is inleiding, middenstuk en slot. Koppelww - koppelww kun je vinden door het werkwoord te vervangen door het = teken of door het woord dat erachterstaat te plaatsen voor het woordwaar het iets van zegt. - Belangrijke koppel ww zijn worden en blijven.

REACTIES

B.

B.

ey bedankt voor die informatie!
Ik had er echt wat aan.

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.