Kernfysica

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • aso | 761 woorden
 • 11 maart 2016
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Kernfysica

Contra

 • Economisch:
 • De hoge verwerkingskost van het radioactief afval
 • De kosten bij een ramp zijn onverzekerbaar hoog (Tsjernobyl bv: schade aan 500 miljard dollar en dat enkel de eerste jaren na de kernramp).
 • Het kost veel om een kerncentrale te bouwen en het duurt ook lang: 60% van de kost van 1 nucleaire kWh gaat namelijk naar de bouw van de fabriek, het ontwerp en het onderhoud. Slechts 20%is voor het personeel en exploratie. En de laatste 20% gaat naar het kopen van brandstof.
 • Wie de kleine lettertjes van de schade verzekering controleert ziet dat kernschade niet gedekt wordt.
 • De consument profiteert niet direct van de lage kostprijzen van kernenergie
 • Stijgende uranium (grondstof)  prijzen kunnen leiden tot machtsstrijd en instabiliteit in de herkomst landen
 • Veiligheid en gezondheid:
 • Geen enkel bedrijf zal volkomen veilig zijn. Men doet er echter veel aan om alles toch zo veilig mogelijk te laten verlopen. De federale regering keurde vorig jaar een wet goed die voorziet in een geleidelijke uitstap uit de kernenergie vanaf 2015. Alle kerncentrales die ouder zijn dan 40 jaar moeten sluiten en er mogen geen nieuwe meer worden gebouwd.
 • De kans op een ongeval is klein maar de volgen zijn groot, denk maar aan Fukushima, Tsjernobyl
 • Schade voor de volksgezondheid bij technische falen want in dichtbevolkte gebieden zijn de gevolgen van een ongeval relatief groot.
 • Heel sterke straling is dodelijk. In de natuur wordt je lichaam blootgesteld aan kleine hoeveelheden radioactieve straling. Dit zijn echter dusdanig kleine hoeveelheden dat het niet schadelijk is voor je gezondheid. In België sta je ieder jaar bloot aan ongeveer 2 duizendste millisievert. Ook op bepaalde plekken kun je blootgesteld worden aan kleine hoeveelheden radioactieve straling. In een ziekenhuis bijvoorbeeld bij het maken van een röntgenfoto. Of bij de tandarts bij het maken van een röntgenfoto van het gebit. Bij een blootstelling aan een te hoge dosis radioactieve straling krijg je last van de zogenoemde stralingskater. Je wordt dan misselijk omdat de straling een negatieve werking heeft op het maag-darmkanaal. Een stralingskater krijg je binnen enkele uren nadat je in aanraking bent gekomen met radioactieve straling. Een korte periode van blootstelling aan radioactieve straling is minder schadelijk dan blootstelling voor een langere periode. Vanaf 7000 millisievert is de straling dodelijk.

                             Werknemers die in een risicovolle omgeving werk uitvoeren mogen maximaal aan 100 millisievert worden blootgesteld, eens in de vijf jaar. Deze hoeveelheden vormen nog geen schade voor het menselijk lichaam.

Gevaren stralingsdosis in millisievert

Hoeveelheid

Gevolgen

150 – 300

schade aan DNA

300 – 700

misselijkheid en hoofdpijn

700 – 1200

bloedingen en verzwakte afweer

1200 – 4000

zeer sterk verzwakte afweer en hevige bloedingen

4000 – 7000

dodelijk in de helft van de gevallen

7000 en meer

dodelijk

jaarlijks overlijden 2.000 mensen in België  aan straling. Eén op de twaalf gevallen van longkanker is het gevolg van het inademen van radonvervalproducten in huis. In bouwmaterialen en in de bodem zit het radioactieve edelgas radon. Radon vervalt in de lucht naar een aantal vaste vervalproducten die het longweefsel kunnen beschadigen. Vooral in nieuwbouwwoningen is de concentratie relatief hoog (30 Bq/m3). De overheid meet de hoeveelheid straling in de lucht. En inspectiediensten controleren onder meer of werknemers niet te veel in aanraking komen met straling. Maar dat blijkt toch niet voldoende te zijn.

 • Jaren later zijn er nog steeds gevolgen van  een kernramp te merken. Na meer dan 50 jaar is nog steeds geen oplossing gevonden voor de veilige opslag van radioactief afval van de kerncentrales. Een van de nevenproducten, plutonium-239, heeft een halveringstijd van 24.100 jaar. Dat betekent dat de stralingsintensiteit na 24.100 jaar slechts met 50% is afgenomen. Pas na 241.000 jaar is de straling afgenomen met factor 1000, wat als een veilig niveau wordt beschouwd.
 • Beveiliging tegen terrorisme: Kerncentrales en andere plekken in België waar nucleair materiaal ligt, moeten worden beveiligd tegen terroristen. Zij kunnen bijvoorbeeld overwegen een kerncentrale aan te vallen. Beveiligen is ook nodig om het verspreiden van kernwapens (proliferatie) tegen te gaan.
 • Milieu & grondstoffen:
 • Milieuschade
 • geen oplossing voor het broeikas effect
 • De voorraad uranium is beperkt
 • Een kerncentrale loost relatief veel en relatief warm koelwater
 • Politiek:
 • Het verkrijgen voor een vergunning voor het maken van kernenergie duurt lang
 • De regering ondersteunt kernenergie tegen de wil van het volk
 • Extra:
 • Kernfusie kan slechts op kleine schaal en bij heel hoge temperaturen en druk gebeuren.
 • Kerncentrales moeten altijd op volle toeren draaien, ze kunnen niet snel terug geregeld worden
 • Kernenergie is onlosmakelijk verbonden aan atoomwapens

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.