Hoofdstuk 5

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 512 woorden
  • 4 juli 2007
  • 23 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.9
  • 23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Samenvatting
* Licht plant zich rechtlijnig voort (mits de tussenstof homogeen is)
* Een divergente lichtbundel  uit één punt
* Een convergente lichtbundel  naar één punt
* Als licht op een voorwerp kaatst, kunnen er drie dingen gebeuren:
- Licht wordt teruggekaatst
- Licht wordt doorgelaten, meestal verandert de richting v/d lichtstraal; breking.
- Licht wordt geabsorbeerd.
* Hoek van inval = Hoek van terugkaatsing
i = t

* Van lucht naar glas, is i1 groter dan r1, dan wordt de lichtstraal naar de normaal toegebogen
* Van glas naar lucht, is i2 kleiner dan r2, dan wordt de lichtstraal v/d normaal af gebogen
* Bij loodrechte inval gaat een lichtstraal ongebroken door.
* Bij breking van licht geldt;
- De invallende lichtstraal en de gebroken lichtstraal liggen in een vlak
- n = sin i : sin r
* Voor het optreden van totale terugkaatsing moet voldaan zijn aan twee voorwaarden:
- sprake van breking v/d normaal af
- de hoek van inval moet groter zijn dan de grenshoek
* Grenshoek is de hoek van inval waarbij de hoek van breking 90˚ is.
* Formule voor grenshoek: g = (1:n)
* 'Wit' licht bestaat uit licht van verschillende kleuren; de kleuren van het spectrum
* De brekingsindex hangt af v/d kleur v/h licht; bij de breking naar de normaal toe is de brekingsindex voor rood licht het kleinst, voor violet het grootst

* Een bolle lens(positieve lens) zet een evenwijdige lichtbundel om in een convergente lichtbundel; een bolle lens heeft een convergente werking.
* Een holle lens(negatieve lens) zet een evenwijdige lichtbundel om in een divergente lichtbundel; een holle lens heeft een divergerende werking.
* Je hebt altijd een optisch middenpunt in een lens, en elke lichtstraal die gericht is op het optisch middelpunt v/e dunne lens, gaat ongebroken door.
* Lichtstralen die allen evenwijdig lopen aan de hoofdas, worden door een positieve lens zo gebroken, dat ze dóór een punt gaan, dat op de hoofdas ligt.
* Een positieve lens heeft twee hoofdbrandpunten. Deze liggen aan weerszijden v/d lens, op de hoofdas, op gelijke afstand (f) van het optisch middelpunt.
* Een brandvlak is een vlak door een hoofdbrandpunt, loodrecht op de hoofdas.
* Lenzenformule: (1:v) +(1:b) = f = C (Constante)
* Lineaire vergroting = N, lineaire vergroting geeft aan hoeveel maal een voorwerp door een lens in een bepaalde richting wordt vergroot.

Lengte van LL' : Lengte van BB' = N
v : b = N
* 'Scherp zien' wil zeggen dat de ooglens in staat is een scherp beeld van een voorwerp op het netvlies te maken.
* Het oog heeft accomodatievermogen. Dit is het vermogen zich automatisch aan te passen aan de voorwerpsafstand. De ooglens kan zich namelijk platter en boller maken(en daardoor de brandpuntsafstand veranderen)
* Een voorwerp dat op nabijheidspuntafstand van het oog staat, kan nog juist scherp worden gezien(dit is dan met maximale accomodatie)
* Met het 'blote oog' zie je een voorwerp het duidelijkst(en ook nog scherp) als je het op nabijheidsafstand houdt.
* Bij gebruik van een loep kun je het voorwerp veel dichter bij het oog houden en daardoor veel duidelijker zien. (omdat een loep een positieve lens is, versterkt hij de convergerende werking v/h oog)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

er staat "lensformule= (1:v)+(1:b)=f=C" maar de lensfformule (1:v)+(1:b)=(1:f)=C

13 jaar geleden

P.

P.

dit is de samenvatting van hst 6 licht.
hst 5 van systermatische natuurkunde is arbeid en energie

8 jaar geleden