Stichting en vereniging

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 265 woorden
  • 6 november 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Stichting en vereniging

Hoofdstuk 1
Organisatie is een groep mensen die met elkaar samenwerken om een bepaald doel te bereiken.
• Bedrijf: een organisatie met als doel het produceren van doelen en diensten
• Onderneming: een organisatie met als doel het maken van winst
Rechtspersonen: organisaties met rechtspersoonlijkheid: deze organisaties kunnen mensen in dienst nemen, leningen aangaan en koopcontracten afsluiten.
Commerciële organisaties willen winst maken
 Eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap, naamloze vennootschap.
Niet-commerciële organisaties; ideëel doel
 Stichting, vereniging


Vereniging:
o Een vereniging heeft leden en een bestuur
o Het doel mag niet in strijd zijn met de wet
o De algemene leden vergadering is het hoogste orgaan
o Er mag geen winst verdeeld worden over het bestuur
o De oprichting kan wel of niet zijn vastgelegd bij een notaris
Er zijn 2 soorten verenigingen:
1. Formele vereniging:
- Rechtspersoon
- De oprichting is bij de notaris vastgelegd
- De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk
2. Informele vereniging
- Geen rechtspersoon
- De oprichting is niet vastgelegd bij een notaris
- De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk

Stichting:
o Ideëel doel
o Een stichting heeft een bestuur maar geen leden.
o Coöptatie: het bestuur benoemt zichzelf.
o De oprichting van een stichting vindt plaats bij notaris
o De stichting is ingeschreven bij de KvK
o Stichting is aan niemand verantwoording schuldig.
o Mandaat: de directeur handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.


Financiering:

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.