Stichting en Vereniging

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 509 woorden
 • 19 juli 2015
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!


StichtingVereniging

VBR: Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheidVVR: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheidRechtspersoonRechtspersoonRechtspersoonNiet-commercieelNiet-commercieelNiet-commercieelIdeëel doelIdeëel doelIdeëel doel
 • Opgericht bij notariële akte met daarin de statuten

 • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

 • Kan opgericht worden door 1 persoonNiet noodzakelijk
 • Opgericht bij notariële akte met daarin statuten

 • Inschrijven in de Kamer van Koophandel

 • Moet opgericht worden door min. 2 personenBestuur als hoogste besluitvormingsorgaanAlgemene Ledenvergadering als hoogste  besluitvormings-OrgaanAlgemene Ledenvergadering als hoogste besluitvormingsorgaanDirectie/Bestuur heeft de dagelijkse leidingDirectie/Bestuur heeft de dagelijkse leidingDirectie/Bestuur heeft de dagelijkse leidingNiet hoofdelijk aansprakelijkBestuurders zijn juridisch aansprakelijkBestuurders zijn niet juridisch aansprakelijkFinanciële verslaggeving: JaarrekeningFinanciële verslaggeving: JaarrekeningFinanciële verslaggeving: JaarrekeningVennootschapsbelastingVennootschapsbelastingVennootschapsbelasting
Hoofdstuk 1

Leasen: huren van producten voor een bepaalde tijd.
Operational LeaseFinancial LeaseDe huurder noem jeLesseeLesseeDe verhuurder noem jeLessorLessorJuridisch eigendom vanLessorLessorEconomisch eigendom vanLessorLesseeObject staat op de balans vanLessorLesseeTussentijds opzegbaarJaNeeTussentijds vervangbaarJaNeeAan het eind van de looptijd is de huurder verplicht het object te kopen
Hoofdstuk 2 & Hoofdstuk 3

Balans: overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op één bepaald tijdstip.

Liquiditeitsbalans: activa worden gerangschikt naar mate van liquiditeit en de passiva naar tijd waarover men over het vermogen kan beschikken.

Overzicht van ontvangsten en uitgaven: financiële feiten die een verandering in kas of bank veroorzaken die betrekking hebben op een bepaalde periode uit het verleden.  (financiële administratie op kasbasis)

Begroting van ontvangsten en uitgaven: financiële feiten die een verandering in de kas of bank veroorzaken die betrekking hebben op een bepaalde periode in de toekomst.

Liquiditeitsbegroting: hetzelfde als een begroting van ontvangsten en uitgaven, maar nu splitst men het jaar op in kwartalen of maanden waardoor je de ontwikkeling van de liquide middelen gedurende het jaar kunt zien. 

Staat Baten en LastenOntvangsten en UitgavenBepaald bedrag per periodeVindt plaats op één tijdstipVeroorzaken een verandering in het Eigen VermogenVeroorzaken een verandering van de liquide middelenResultatenrekening
Baten vergroten het EV, lasten verkleinen het EV

Periodetoerekeningsstelsel: administratie waarbij er een strikt onderscheid gemaakt worden tussen baten en lasten enerzijds en ontvangsten en uitgaven anderzijds,  en waarbij de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze feitelijk betrekking hebben (‘matching’-principe), ongeacht of de baten feitelijk zijn ontvangen dan wel dat de lasten daadwerkelijk tot uitgaven hebben geleid.

Baten en lasten kunnen uiteindelijk ontvangsten en uitgaven worden. Uitzondering: afschrijvingen zijn lasten die niet tot uitgaven leiden. Aflossingen op een lening zijn uitgaven maar geen lasten.

Berekeningen:
 • Te betalen rente EB = betalen rente BB + betaalde rente OIU + rentelasten SBL

 • Vooruitbetaalde huur EB = vooruitbetaalde huur BB + betaalde huur OIU – huurlasten SBL
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.