Stichting en Vereniging

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 509 woorden
 • 19 juli 2015
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Stichting

Vereniging

VBR: Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

VVR: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Rechtspersoon

Rechtspersoon

Rechtspersoon

Niet-commercieel

Niet-commercieel

Niet-commercieel

Ideëel doel

Ideëel doel

Ideëel doel

 • Opgericht bij notariële akte met daarin de statuten
 • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • Kan opgericht worden door 1 persoon

Niet noodzakelijk

 • Opgericht bij notariële akte met daarin statuten
 • Inschrijven in de Kamer van Koophandel
 • Moet opgericht worden door min. 2 personen

Bestuur als hoogste besluitvormingsorgaan

Algemene Ledenvergadering als hoogste  besluitvormings-

Orgaan

Algemene Ledenvergadering als hoogste besluitvormingsorgaan

Directie/Bestuur heeft de dagelijkse leiding

Directie/Bestuur heeft de dagelijkse leiding

Directie/Bestuur heeft de dagelijkse leiding

Niet hoofdelijk aansprakelijk

Bestuurders zijn juridisch aansprakelijk

Bestuurders zijn niet juridisch aansprakelijk

Financiële verslaggeving: Jaarrekening

Financiële verslaggeving: Jaarrekening

Financiële verslaggeving: Jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1

Leasen: huren van producten voor een bepaalde tijd.

Operational Lease

Financial Lease

De huurder noem je

Lessee

Lessee

De verhuurder noem je

Lessor

Lessor

Juridisch eigendom van

Lessor

Lessor

Economisch eigendom van

Lessor

Lessee

Object staat op de balans van

Lessor

Lessee

Tussentijds opzegbaar

Ja

Nee

Tussentijds vervangbaar

Ja

Nee

Aan het eind van de looptijd is de huurder verplicht het object te kopen

Hoofdstuk 2 & Hoofdstuk 3

Balans: overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op één bepaald tijdstip.

Liquiditeitsbalans: activa worden gerangschikt naar mate van liquiditeit en de passiva naar tijd waarover men over het vermogen kan beschikken.

Overzicht van ontvangsten en uitgaven: financiële feiten die een verandering in kas of bank veroorzaken die betrekking hebben op een bepaalde periode uit het verleden.  (financiële administratie op kasbasis)

Begroting van ontvangsten en uitgaven: financiële feiten die een verandering in de kas of bank veroorzaken die betrekking hebben op een bepaalde periode in de toekomst.

Liquiditeitsbegroting: hetzelfde als een begroting van ontvangsten en uitgaven, maar nu splitst men het jaar op in kwartalen of maanden waardoor je de ontwikkeling van de liquide middelen gedurende het jaar kunt zien. 

Staat Baten en Lasten

Ontvangsten en Uitgaven

Bepaald bedrag per periode

Vindt plaats op één tijdstip

Veroorzaken een verandering in het Eigen Vermogen

Veroorzaken een verandering van de liquide middelen

Resultatenrekening

Baten vergroten het EV, lasten verkleinen het EV

Dit wil je ook lezen:

Periodetoerekeningsstelsel: administratie waarbij er een strikt onderscheid gemaakt worden tussen baten en lasten enerzijds en ontvangsten en uitgaven anderzijds,  en waarbij de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze feitelijk betrekking hebben (‘matching’-principe), ongeacht of de baten feitelijk zijn ontvangen dan wel dat de lasten daadwerkelijk tot uitgaven hebben geleid.

Baten en lasten kunnen uiteindelijk ontvangsten en uitgaven worden. Uitzondering: afschrijvingen zijn lasten die niet tot uitgaven leiden. Aflossingen op een lening zijn uitgaven maar geen lasten.

Berekeningen:

 • Te betalen rente EB = betalen rente BB + betaalde rente OIU + rentelasten SBL
 • Vooruitbetaalde huur EB = vooruitbetaalde huur BB + betaalde huur OIU – huurlasten SBL

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.