Jaarverslag Koninklijke Olie

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 825 woorden
  • 23 mei 2001
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 4
54 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Management & organisatie

Opdracht 1

De onderneming heeft als ondernemingsvorm de naamloze vennootschap. Het kan geen stichting of vereniging zijn want ze willen wel winst maken en een vereniging of stichting wil geen winst maken. Een eenmanszaak of een VOF kan het ook niet zijn want die hebben persoonlijke aansprakelijkheid. Dan blijven alleen nog maar de BV en NV over. En de onderneming heeft aandelen op de beurs dus is het een NV.

De koninklijke olie heeft voor de komende vijf jaar drie doelen. 1. Portfolio’s herstructureren. Vooral in de chemieportfolio zullen grote veranderingen plaatsvinden. Veertig procent van alle activiteiten zullen worden afgesloten en alleen de activiteiten waarin ze marktleider zijn of kunnen worden blijven bestaan

2. Kosten verlagen. In alle activiteiten die de onderneming onderneemt, zullen de kosten verlaagd worden. Ze willen dit bereiken met behulp van portfolio aanpassingen en door een hogere productie van gas en olie. Verder krijgt het management van diverse Shell-activiteiten een grotere bewegingsvrijheid en wordt op hun resultaten afgerekend.

3. Gericht investeren. Ondanks het feit dat de investeringen met een derde dalen wil de koninklijke olie door gericht te investeren daar een hoog rendement uit halen.

Koninklijke olie is op verschillende gebieden actief. Het meest belangrijke doel van koninklijke olie is het zoeken naar nieuwe olie en gasvelden en het raffineren en verwerken van ruwe olie. Maar omdat de afgelopen jaren het milieu steeds belangrijker is geworden en het de komende jaren nog belangrijker wordt zal de onderneming zich hier ook meer mee bezig gaan houden. Ze gaan bijvoorbeeld de productie van gas in de komende twintig jaar verdubbelen. Gas is namelijk beter voor het milieu dan benzine. Om die zelfde reden is ook Shell Pura ontwikkelt, dat is ook een benzine die beter voor het milieu is. Verder zijn ze ook op chemisch gebied actief. Ze maken vooral reinigingsmiddelen. Ze houden zich ook bezig met het verwerken en verkopen van aardgas en duurzame energie zoals zonneenergie. Het hoofdkantoor zit in Den Haag. Ze hebben vele vestigingen over de hele wereld. Een paar belangrijke vestigingen in Nederland zijn in Rotterdam en Pernis.

De raad van Commissarissen bestaat uit 7 leden. Het bestaat uit 6 Nederlanders en 1 Zwitser. Dit zijn de namen van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Olie:

-ir. L.C. van Wachem Voorzitter(Nederlander). Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds 1992. Hij is verder nog lid van de RvC van Akzo Nobel en lid van de “Board of Directors van IBM”. -K.V. Cassani Commisaris(Zwitser). Hij is commissaris sinds 1989. Hij is ook nog lid van de “Board of Directors” van IBM. -ir. J.M.H. van Engelshoven Commissaris(Nederlander). Hij is commissaris sinds 1991. Hij is ook nog voorzitter van de RvC van de Schelde Groep en ook nog lid van de RvC van ABN- AMRO. -drs. A.G. Jacobs
Commissaris(Nederlander). Hij is commissaris sinds januari 1998. Hij is ook Vice-voorzitter RvC Amsterdam Exchanges. -Jonkheer mr. A.A. Loudon Commissaris(Nederlander). Hij is commissaris sinds 1997. Hij is ook nog lid van de RvC van Koninklijke Hoogovens en van Arcadis. -ir. H. de Ruiter Commissaris(Nederlander). Hij is commissaris sinds 1994
Hij is ook voorzitter van de RvC van Koninklijke Hoogovens en
Koninklijke Ahold Beers. -J.D. Timmer
Commissaris(Nederlander). Hij is commissaris sinds 1996. Hij is ook nog voorzitter van de RvC van de Nederlandse
Spoorwegen en lid van de RvC van de ING Groep.

De directie bestaat uit 3 leden. Twee Nederlanders en een Amerikaan. Dit zijn de namen van de directieleden: -drs. M.A. van den Bergh
President-directeur(Nederlander) Hij is directeur van Koninklijke Olie sinds 1992 en President-directeur sinds juli 1998. -S.L Miller Groepsdirecteur( Amerikaan) Hij is directeur en groepsdirecteur sinds 1996 -Drs. Ir. J. van der Veer
Groepsdirecteur(Nederlander) Hij is directeur en groepsdirecteur sinds 1997

Een groot deel van het verslag luidt in dollars maar de vraag was of het in guldens of in euro’s was. Er staat behalve dollars ook veel guldens in maar er staan maar weinig euro’s in.

Het totaal geplaatst aandelenvermogen is fl 2.144.296.352

Per aandeel wordt er 3.20 dividend uitgekeerd.

Opdracht 2

100.000 / 60.15 = 1662.51 wordt 1662 aandelen gekocht op 11 januari.

1662*56.30 = 93570.6 is het kapitaal op 11 februari waard.

Aan het begin is het kapitaal nog 100000 gulden waard. Aan het eind is dat nog maar 93570.6. Dus het rendement is een verlies in procenten. 100000=100% 93570.6=? %

93570.6* 100= 9357060
9357060/100000= 93.57% Het rendement is dan 93.57-100=-6.43

Behalve koersstijging leidt ook dividend tot rendement.

Het zou heel onverstandig zijn om 100.000 Euro voor een maand op een rekening te zetten want als je het bijvoorbeeld een jaar vastzet krijg je al veel meer rente en je kan het niet voor een maand vastzetten. Als je het maar een maand vast zet krijg je 3.5% rente. Dan staat het op een Telespaarrekening bij de Rabobank. Zou je het een jaar vastzetten krijg je 4.35% rente. Zet je het een maand op een Telespaarrekening dan krijg je 100000*0.035 = 3500 rente. Dit moet je dan delen door twaalf omdat het voor een maand is, dus 3500/12= 291.66 rente.

Het totale aandelenvermogen is 2.144.296.352, dus 100%

Wij hebben 1662 aandelen.

1662* 100=166200
166200/ 2.144.296.352=0.000775% In promille is het dan 0.00775

REACTIES

H.

H.

geen commentaar, wel een vraagje.
van welk jaar is dit jaarverslag???

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.