Hoofdstuk 4

Beoordeling 3.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 667 woorden
  • 5 augustus 2008
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 3.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 4.

Vermogensmarkt:
Er wordt geld aangeboden en geld gevraagd.
De aanbodzijde van de vermogensmarkt is:
- Institutionele beleggers en spaarders.
- Ondernemingen.
- De overheid.

Institutionele beleggers:
Instellingen die grote sommen geld te beleggen hebben als uitvloeisel van hun hoofdtaak. Een voorbeeld is het Pensioenfonds.
Pensioenfonds: De hoofdtaak van een pensioenfonds is iemand bij het bereiken van 65-jarige leeftijd een pensioen uit te keren. Als iemand in loondienst werkt, houdt de werkgever elke maand pensioenpremie in op zijn loon. Vaak betaald de werkgever een deel van deze premie.
Premie: Geldsom die wordt betaald.
Levensverzekeringsmaatschappij: Je kunt jezelf laten verzekeren tegen een vast bedrag per maand, Nabestaande kunnen op die manier na het overlijden een geldbedrag uitgekeerd krijgen.
Onderhandse lening: De geldgever en de geldnemer treden in direct contact.
Voordelen van een onderhandse lening: Het interestpercentage ligt vaak enkele tienden van procenten lager.
Er kan onderhandeld worden over de leningsvoorwaarden en de betaling van de interest gaat veel sneller als bij een obligatielening, want er is slechts 1 geldgever.
Obligatielening: Een grote lening opgedeeld in kleinere leningen.
Ondernemend Sparen: Beleggen.
Koerswinst: Een aandeelhouder kan koerswinst maken. Hier is sprake van wanneer de verkoopprijs van de aandelen hoger is dan de prijs waarvoor ze destijds zijn gekocht.
Beleggingsmaatschappijen:
Als je geld belegt bij een beleggingsmaatschappij stort je je geld op een rekening bij die beleggingsmaatschappij, die de gelden van veel beleggers kan spreiden over veel ondernemingen. Zo word het risico voor de individuele belegger aanzienlijk verkleind.
Dividend: Vergoeding voor de aandeelhouders, het is afhankelijk van de winst.

De Vragers van de vermogensmarkt:
- Consumenten.
- Ondernemingen.
- De overheid.

Korte kredieten:
Looptijd korter dan 1 jaar.
Lange kredieten: Bijvoorbeeld wanneer een bank een onderneming een geldlening verstrekt.

De vermogensmarkt valt in 2 grote delen uiteen:
- De geldmarkt: De markt waar het kortstondig tijdelijk vermogen verhandeld wordt.
- De kapitaalmarkt: De markt voor permanente vermogen (aandeelvermogen) en langdurig tijdelijk vermogen (De looptijd is langer dan 1 jaar).

Rekening-courant-krediet:
Een schuld van een particulier of een onderneming aan een bank tot een afgesproken maximumbedrag.
Leverancierskrediet: De verkoper levert eerst de goederen en later betaald de koper.
Afnemerskrediet: De koper betaalt de goederen voordat hij ze geleverd krijgt van de verkoper.

De kapitaalmarkt kan onderverdeeld worden in 2 markten:
- Openbare markt: Er worden waardepapieren verhandeld door middel van een emissie (uitgifte) zijn geplaatst.
- Onderhandse markt: Er is slechts 1 aanbieder van vermogen.

Marktmechanisme:
Evenwicht tussen vraag en aanbod.
Effecten: Waardepapieren die kunnen worden gekocht en verkocht, zoals aandelen en obligaties.
Effectenbeurs: De plaats waar de aankoop en verkooporders van effecten worden uitgevoerd.
Provisie: Vergoeding
Amsterdam Exchanges: Effectenbeurs.

Vraag en aanbod :
Zoals op elke markt ontmoeten op de vermogensmarkt vraag en aanbod elkaar. Hier vindt de overdracht van vermogen plaats; tevens komt hier de prijs tot stand waartegen het vermogen ter beschikking wordt gesteld. Meestal in de vorm van rente.

Euronext :
Brussel & Parijs de officiële naam van Euronext Amsterdam Er kan worden gehandeld van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 Dat kan alleen door leden van de Vereniging voor de Effectenhandel. dit zijn banken of commissionairs.

Op de effectenbeurs worden aan- en verkooporders van effecten uitgevoerd.
Belangrijke indices zijn:
- Euronext 100
- Next 150
- AEX

De handel op de Euronext vindt plaats via:
- doorlopende handel
- handel door veiling

De soorten orders zijn:
- limietorder
- market order

Limietorder:
de belegger geeft aan de bank of commissionair een maximale kooprijs of een minimale verkoopprijs op. De belegger weet dan zeker dat hij niet meer betaalt respectievelijk niet minder ontvangt dan het opgegeven bedrag. In dat geval is wel de kans aanwezig dat de opdracht niet wordt uitgevoerd omdat de prijs niet binnen het limiet valt.
Market order: bij een market order wordt de opdracht tegen de eerstvolgende prijs uitgevoerd. Er is dus wel zekerheid dat de opdracht wordt uitgevoerd, maar niet over de prijs.

Emissie:
Wanneer een onderneming het aandelenkapitaal wil uitbreiden, komt er een emissie van aandelen. De onderneming stelt dan de prijs (koers) vast waartegen het publiek of de institutionele beleggers deze kunnen kopen: de emissiekoers.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.