Massamedia hoofdstuk 3 en 4

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 691 woorden
  • 9 februari 2010
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

H3
3.1 functies van de massamedia functies voor het individu

informatieve functie
- informatie (journaal, krant, achtergrond verhalen, vaktijdschriften, websites)
- educatie (schooltelevisie, voorlichting, documentaires)
- hulp bij meningsvorming (commentaar, achtergrondprogramma’s, opinieweekbladen)

sociale functie
- meepraten (onm)
- eenzaamheid verdrijven (chatten)
- gezelligheid hebben (samen tv)

recreatieve functie
- afleiding, ontspanning
- tijdverdrijf
- zinvolle vrijetijdsbesteding (educatieve programma’s)
- nieuwe ideeën
- beleven van emoties

3.2 functies voor de samenleving functies voor de maatschappij

socialiserend en informerend

bindende functie
- sociale cohesie van de mensen (samenhang)

informatieve functie
- educatieve informatie
- politiek informatieve functie
(doel: iedereen kan meepraten over het politieke beleid van de regering)

- spreekbuisfunctie
- agendafunctie
- opiniërende functie
- commentaarfunctie
- waakhondfunctie

spreekbuisfunctie
- de media is een platform voor allerlei standpunten van belangengroepen.
- de media geeft aanzet tot een publiek debat tussen voor en tegenstanders

agendafunctie
- een gesignaleerde misstand die onder de bevolking leeft word op de politieke agenda geplaatst.

opiniërende functie
- de media vormt een grote rol bij het vormen van de publieke opinie

Commentaar functie
- hier geven mensen via de media hun mening over bepaalde kwesties

waakhondfunctie
- de media controleert het parlement en de ministers

Socialisatie: het proces waarbij iemand de waarden normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.
socialiserende instituties: de media draagt belangrijke cultuurelementen over.
vrijetijdsindustrie: een bedrijfstak die zich bezighoudt met recreatie en ontspanning.
publieke opinie: de mening van de meeste burgers over een bepaalde kwestie.
verschraling: het proces waarbij amusement de andere functies verdringt.
infotainment: de vermengingen van informatie en amusement
entertainment-education: het geven van informatie door middel van amusement programma’s
mediahype: nieuws dat zichzelf versterkt zonder dat zich nieuwe feiten voordoen (papegaaiencircuit)
mediaframes: berichtgeving over een onderwerp die steeds vanuit hetzelfde perspectief plaats vind.
medialogica: een situatie waarin de manier van politiek bedrijven gestuurd word door de media, hierbij gaat het minder om inhoud, achtergrond en feiten en meer om emoties, schandalen en personalisering.
personalisatie: gebeurtenissen worden toegeschreven aan persoonlijke fouten.
minder kwaliteit: de media gaat zich richten op de grootste doelgroep

H4
4.1 technologische ontwikkelingen

de drie ontwikkelingen rondom digitalisering
- de technologische mogelijkheden, met name de komst van de digitale techniek
- economische groei en enternationalisering
- groeiende behoefte aan informatie

4.2 opkomst digitale techniek en nieuwe media

we spreken van nieuwe media als:
- de informatie digitaal word opgeslagen
- er interactieve mogelijkheden zijn
- er netwerken zijn om de informatie te verplaatsen

digitale snelweg: een wereldwijd netwerk waar je draadloos via telefoondraad of televisiekabel kan rond surfen.
content-platform: een plaats waar je gebruik kunt maken van verschillende soorten media inhoud literatuur films nieuwsberichten muziek enz.
content: inhoud

4.3 Economische groei en internationalisering

outsourcing: het uitbesteden van werkzaamheden.

4.4 groeiende behoefte aan informatie

informatie maatschappij: een samenleving waar communicatie en informatie overdracht de basis van de meeste economische activiteiten vormen.

kenmerken:
- de enorme constante stroom van informatie.
- de informatie maatschappij is niet gebonden aan één bepaalde plaats.
- de informatie maatschappij is zelf continu in verandering
- informatienetwerken nemen steeds meer de plaats in van hiërarchische organisatievormen
- het product informatie is niet meer gebonden aan een fysieke drager zoals papier.

4.5 gevolgen voor de media (van digitalisering, internationalisering)

sociaal culturele gevolgen
- diversificatie van het media aanbod:
de consument kan kiezen uit een groot aantal verschillende media
- informalisering van de samenleving:
de verhouding tussen mensen lopen minder formeel, Minder grote verhouding tussen werk en privé.
- de grens tussen massacomm. En persoonlijke comm. Vervaagt.
het onderscheid tussen bekend en onbekend publiek verdwijnt.
- intensivering van de beleving en ervaringen met media.
het voldoen aan het verlangen bij veel consumenten naar spectaculaire programma’s
- internationalisering van het media aanbod
er komt meer buitenlandse media informatie zoals tv zenders
- ontstaan van een globale cultuur
er ontstaat een nieuwe internationale of globale cultuur los van een nationale dominante cultuur.

veramerikanisering: het geleidelijk opdringen van de eigen cultuur aan andere landen of volken

sociaal economische gevolgen

- het ontstaan van oligopolistische of monopolistische bedrijven (weinig of alleenrecht bedrijven)
- door de monopolistische bedrijven een gevaar naar de vrijheid van informatie
- een dreigende tweedeling in de samenleving.

multinationals: internationaal georiënteerde mediabedrijven

politiek juridische gevolgen

1. Informatiemaatschappij geeft burgers meer mogelijkheden om via nieuwe media informatie in t winnen over de overheid.
2. De informatiemaatschappij heeft gevolgen voor de privacy van mensen.
3. Persvrijheid op het internet zonder regels, door grootte anoniemheid
4. X

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.