Hoofdstuk 5 // Paragraaf 1

Beoordeling 9
Foto van Lotte
  • Samenvatting door Lotte
  • 4e klas vwo | 382 woorden
  • 1 april 2018
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 9
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

1, Verschil en verdraagzaamheid

1.1 DE LANGZAME EENWORDING VAN NEDERLAND

Pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen leven.

Na de Nederlandse onafhankelijkheid in 1648 ontstond er langzamerhand een bepaalde mate van verdraagzaamheid. Nederland werd steeds diverser.

Bij de eenwording van Nederland hebben communicatiemiddelen een belangrijke rol gespeeld; bijvoorbeeld telegrafie of spoorwegen. Pas toen de afstanden kleiner werden begonnen de inwoners van Nederland steeds meer met elkaar op te trekken.

1.2 ZIJN WIJ TOLERANT?

Tolerantie geeft aan in welke mate mensen die anders denken, zich anders gedragen of anders worden geaccepteerd in de maatschappij.

Nederland is een klein land en daarom zijn mensen nou eenmaal met elkaar betrokken, hoe anders ze ook zijn. Er is daarom ook een verband tussen de tolerantie van Nederland en haar morele geografie: het dicht op elkaar leven van mensen op een klein grondgebied heeft invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Deze tolerantie was eerst een pragmatische keuze. De mensen realiseerden zich hoe kwetsbaar de maatschappelijke vrede was in een land met religieuze minderheden.

1.3 DEMOCRATIE VAN NATTE VOETEN

Poldermodel: Het streven naar overeenstemming in de politiek en de maatschappij dat kenmerkend was voor Nederland in de jaren negentig. Als basis van het poldermodel geldt het compromis tussen werkgevers en werknemers uit 1982, het Akkoord van Wassenaar.

Pacificatiedemocratie: staatsvorm waarbij de leiders ondanks hun meningsverschillen de bereidheid vertonen om samen te werken.

Deze begrippen geven aan dat het in een land van minderheden vaak om compromissen gaat en dat de politiek een kwestie van schikken en plooien is.

Onze vroegste vorm van democratie moet gezocht worden in de waterschappen van de 14e en 15e eeuw, waarin werd samengewerkt om het water te beheersen. Hier komt de naam: Democratie van natte voeten vandaan.

“God schiep de wereld, de Nederlanders hun eigen land”.

Conformisme is het verlangen om zich aan te passen aan de opvattingen en gedragingen van de meerderheid in de samenleving.

1.4 EEN GEPOLARISEERDE TIJD

Sinds 2000 lijkt er weinig meer over van gelijkgestemdheid en verdraagzaamheid. In deze periode is het politieke en sociale conflict scherper geworden.

Dit wil je ook lezen:

Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

Sociale cohesie is de samenhang van de maatschappij.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Lotte