Module 2 hoofdstuk 6 en 7

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 435 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Samengvatting Laagland Module 2

Hfdst.6


Primaire Literatuur: de literaire teksten zelf.
Secundaire Literatuur: de achtergrondinformatie over de literaire teksten.

Verschillende soorten secundaire literatuur
- Samenvattingen van de inhoud van literaire werken - vind je in zogenaamde uittrekselboeken
- Samenvatting van de inhoud en korte besprekingen van de inhoud van literaire werken - ook in uittrekselboeken
- Uitgebreide analyse/besprekingen van literaire werken - Hierbij wordt verklaard hoe een literair werk in elkaar zit: structuur, personages, tijd, ruimte en thema komen altijd aan bod
- Algemene achtergrondinformatie over het werk van een schrijver met een korte bespreking van elk boek - Deze achtergrondinformatie geeft veel feiten en is zeer betrouwbaar.
- Krantenrecensies over literaire werken - wordt meestal een persoonlijk oordeel over het boek uitgesproken. Dit is dus een groot verschil met andere secundaire literatuur.
- Tijdschriftartikelen over literaire werken - Artikelen kunnen zeer uiteenlopen qua onderwerp en moeilijkheidsgraad.
- Interviews met literaire schrijvers - worden meestal verzameld in mappen in de bibliotheek.
- Speciale nummers van literaire tijdschriften - in zo’n boek zitten meestal overzichtsartikelen over het hele werk van de schrijvers.
- Algemene achtergrondinformatie over literaire schrijvers - LiteRom kun je hiervoor raadplegen om deze informatie te vinden.

Literatuur wordt meestal op de volgende manier beschreven: Schrijver, boektitel, uitgeverij, plaats en jaar van uitgave, eventueel de druk, soort boek.

Geraadpleegde achtergrondliteratuur beschrijf je op de volgende manier:
bij een boek: schrijver, boektitel(en eventueel ondertitel), uitgeverij, plaats en jaar van uitgave, eventueel de druk, eventueel reeks
bij een artikel of bespreking: schrijver, titel van het artikel/bespreking, bron waarin het verschenen is(krant, tijdschrift, boek), datum of jaar van uitgave.

Soorten argumenten:
- Over de bouw
- Over de personages
- Over de gebeurtenissen
- Over het verband tussen de tekst en de werkelijkheid
- Over de originaliteit ( het vernieuwende )
- Over de normen en waarden
- Over de gevoelens die de tekst oproept
- Over de bedoeling
- Over de stijl en taal

Hfdst.7

Personages hebben een bepaalde functie in een tekst: zij vervullen een bepaalde rol. De voornaamste rollen zijn:
- Hoofdpersonage is de belangrijkste figuur in de tekst
- Helper is een bijfiguur
- Tegenstander is een bijfiguur die hoofdpersonage dwarszit
- Afzijdige is een bijfiguur die zich niet direct bemoeid met het probleem van de hoofdpersoon.

Karakter - Iemand die volledig geschetst wordt
- Makkelijk om in te leven/identificeren
Type  - Je weet 1 hooguit 2 dingen van een persoon
- 1 Karakter overheerst: gierig, aardig etc.

Personages leer je op3 manier kennen:
- Door wat ze zelf zeggen, denken, doen.
- Door wat andere personages over hen zeggen, denken, doen en hoe ze zich tegenover hen gedragen.
- Door wat de verteller( of vertelinstantie) over hen zegt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.