Middeleeuwen

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 678 woorden
  • 31 juli 2008
  • 14 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Middeleeuwen “The Dark Ages” 500-1500

Europa

Het begin van The Dark Ages begint met het einde voor het West-Romeinse rijk in ongeveer 400. het einde ervan in 1500 met de Renaissance (=wedergeboorte)

In 711 vallen de Arabieren Spanje binnen en veroveren bijna heel Spanje. Zij worden “Saracenen” genoemd. Er kwam een ander geloof, waarin je geen afbeeldingen mocht gebruiken.

In 1096 vinden de eerst kruistochten plaats. In The Dark Ages is hier geen belangstelling voor, omdat er voortdurend oorlog is. Zoals de 100-jarige oorlog, waarin er veel epidemieën waren. Pest, honger, klimaatveranderingen (oogst mislukt) kwam hier veel in voor. De pest kwam in 1350 veel voor en in Engeland stierf de helft van de bevolking hieraan, in Europa zo’n derde van de bevolking. In totaal waren dit 40 miljoen mensen die stierven als gevolg van de pest. Dit werd het werk van de Duivel genoemd. Als er een ramp gebeurde, was dit duivels werk.

Klooster waren een uitzondering, hier werd wel literatuur en geschiedenis geschreven. Er waren veel overstromingen en opstanden. Mensen stierven op hele vroege leeftijd. Ze werden zo’n 30-35 jaar oud. In Engeland lag dit gemiddelde rond de 27 jaar.

Feodaliteit bestaat uit standen die kunnen worden verdeeld in een piramide. De vorst stond bovenaan, en bezat al het land: leenheer.

Trouw is de basis van de Middeleeuwen, ook wel de “eercultuur” genoemd. Dit houdt in dat je moet gehoorzamen en als tegenprestatie krijg je bescherming. Ook moet je belastingen betalen.

Het Christendom was het centrale geloof in die tijd, en nu ook nog steeds. God stond centraal. Dit in tegenstelling met de Renaissance, waarin de mens centraal stond.

Verering van Maria was ook belangrijk. Dit werd duidelijk gemaakt door hoofse liefde, wat vaak onbereikbaar en vaak getrouwd was. Er waren hierbij veel Franse invloeden. Het is gebaseerd op de Bijbel.

Kunst is in die tijd gebaseerd op traditie en er werd vaak gekopieerd, ook wel plagiaat genoemd. De een ging verder in de traditie van een ander. Tegenwoordig is plagiaat plegen strafbaar. Vaak werden onder stukken tekst geen naam van de schrijver vermeld, deze was dus anoniem, dit was in die tijd ook niet belangrijk. Dit omdat de groep belangrijker was dan tegenwoordig het individu. Het was heel belangrijk om bij een groep te horen.

Didactisch betekent: iets willen leren
Moralistisch betekent: het verschil tussen goed en kwaad, waarin normen en waarden grote rollen spelen.

In die tijd heerste de voorleescultuur. Deze werd voorgedragen en pas later opgeschreven in een klooster. In 1450 werd de boekdrukkunst uitgevonden. Hiervoor moest elk boek, elke bladzijden opnieuw met de hand geschreven worden. Met de komst van de boekdrukkunst scheelde dit veel tijd.

Engeland

In 400 vertrekken de Romeinen naar Rome. In 450 komen de Angelen, Saksen en Juten. De Kelten bleven achter en moeten later vluchten naar Schotland en Ierland.

Volksverhuizing, 1860

De Germaanse stammen hebben hun eigen gedichten en verhalen. Deze mythen, sagen en legenden gaan vooral over eer en wraak nemen. Een voorbeelden hiervan is het verhaal Beowulf, een gedicht uit 500 meegenomen uit Europa naar Engeland. Het is geschreven in 1000 en is anoniem, de schrijver is dus niet bekend.

In 850 wordt Engeland geteisterd door de Vikingen, ook wel plunderaars genoemd. Later vestigen zij zich in het Noorden. De woorden “she” en “they” komen uit het Vikings. Danelaw

In 1066 vind de strijd, genoemd The Battle of Hastings plaats. Deze is weergegeven op een tapijt van 60m. Willem de Veroveraar uit Normandië verovert Engeland. Hij verslaat de Engelse koning Harold, die ook sterft op datzelfde slagveld.

Ook de Angelen hadden hun eigen verhalen en helden. Bijvoorbeeld Robin Hood en King Arthur en de ridders van de ronde tafel. Een bekend ridderroman is de Chanson de Roland. In deze tijd heerst ook het feodalisme.

Van 1340-1400 is Geoffrey Chauncer bekend. Hij schrijft de boeken The Canterburry Tales, oftewel Pelgrimstochten. Dit gaat over toeristen met goddienstige achtergronden, deze tocht duurde 3 dagen.

Later kwam er een samensmelting van 2 talen, het Engels en het Frans. Dit is nu het huidige Engels. Het Germaans van de Angelen was 60% en de Franse invloed uit Normandië was 40%, met een beetje Latijns.

Almighty
Powerful betekenen alle drie macht.
omnipotent

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.