ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Opdrachten Piet Paaltjens.
Kies drie gedichten uit de bundel ’Snikken en grimlachjes’ en bespreek:
- waarom gekozen?
- per gedicht wat erin staat
- waarom het gedicht romantisch en humoristisch is
Ik heb gekozen:
Aan Jacoba, Aan Rika en De zelfmoordenaar.
Ik heb deze gedichten gekozen omdat ik deze het best te begrijpen vond en er de romantische kenmerken er het best ik kon herkennen. Het taalgebruik was niet heel moeilijk waardoor de teksten beter te begrijpen waren.
Aan Rika
Het gedicht gaat over een man in een trein die een vrouw ziet staan maar de ontmoeting was zo kort omdat de trein heel snel voorbij reed. Hij heeft haar maar heel eventjes gezien maar krijgt haar niet uit zijn hoofd. Het is dus eigenlijk letterlijk een liefde op het eerste gezicht.
De romantische kenmerken uit Aan Rika zijn een onbereikbare liefde, uiting van gevoelens, een beetje een verlangen naar de dood gezien er aan het eind van de tekst staat dat hij graag met haar verpletterd zou willen worden door een trein.
Het humoristische is wel dat het gedicht een best wel luguber eind heeft. Normaal hoop je met degene waar je van houdt eeuwig samen te blijven en samen te leven maar hij hoopt samen met haar verpletterd te worden door een trein. Het is wel een romantisch kenmerk dat hij zich vasthoudt aan de eeuwigheid dat hij voor eeuwig met haar samen wil zijn.
Aan Jacoba
Het gedicht gaat over dat hij verliefd is op een prachtige vrouw. Deze vrouw heeft hij wel echt ontmoet en een gesprek mee gevoerd. Niet zoals bij de vorige gedicht dat hij haar alleen maar snel heeft gezien.
De romantische kenmerken uit dit gedicht is weer het verlangen naar de dood. Aan het eind hoop de schrijver zichzelf dood te snikken en zegt hij dat hij haar nooit van zijn lijden weer ziet. Het eind is dus heel erg negatief beschreven. Er is weer een beetje sprake van een onbereikbare liefde omdat hij zegt dat hij haar nooit weer zal spreken terwijl hij eigenlijk met haar samen zou willen zijn.
Ik kan in het gedicht niet echt humoristische kenmerken vinden, misschien is er wel een beetje sprake van ironie in het gedicht.

De zelfmoordenaar

Het verhaal gaat over een man die zelfmoord pleegde, die zichzelf ophing in een boom. Hij werd niet gevonden en een hele tijd hing hij daar in die boom, ook in de winter, waardoor het lichaam niet echt goed heel bleef. Zijn lichaam werd niet ontdekt, pas toen een verliefd stel onder de boom wou gaan vrijen viel er een laars naar beneden. Het stel keek naar boven en zag daar het afgekloven geraamte van de man hangen.
Het romantische in dit verhaal is het verlangen naar de dood van de man die zelfmoord wil plegen. Het verliefde stel die onder de boom wil gaan vrijen en een kenmerk is ook dat je niet zoon luguber einde verwacht. Er wordt ook over de natuur gesproken en het stille woud.
De humor in het verhaal is wel een beetje te herkennen. Hij gebruikte een grappige uitspraak als: ‘hij hing daar op zijn dode gemak’. Hij was natuurlijk ook dood. Het eind is ook best wel grappig op te vatten want hij had ook gewoon kunnen beschrijven dat mensen hem zagen hangen. Het is wel humor dat hij een stel beschrijft die onder de boom wil gaan liggen vrijen en dat er dan een laars naar beneden valt, dat het lijk op die manier wordt ontdekt.

Het Gedicht ’Zuster Lenin’ van Levi Weemoedt doet aan Piet Paaltjens denken.
- Typ het gedicht over
- Waarom doet het aan Piet Paaltjens denken?

Zuster Lenin
Een lief gezicht, dat wel, maar uit haar mond
meurt ze naar Marx en opbouwwerk.
Acht jaar geleden zat ze vóór mij in de kerk;
bracht ze zedig de gezangenboekjes rond.
Haar blonde krullen zijn aanmerkelijk vetter,
en gek, dat flink stuk blote rug en kont,
dat, als ze neerhurkt op de grond
de aandacht vraagt, doet mij geen spetter.
Haar frisse jurkjes vroeger wel: wat was ze proper!
Borstrok en kamizool: wel werk voor twee,
maar eenmaal uitgepakt bezat ik haar privé.
En nu heeft heel de jonglingschap een loper.
Terwijl ze opstaat om wat gore wijn te schenken,
vertedert ze en toch moet ik denken:
ik wou mij ophangen om haar...
Ach! Had zij nu de Lieve Heer nog maar!
Het gedicht doet mij denken aan het werk van Piet Paaltjens omdat in het gedicht het eerst nog zo goed was. Vroeger was ze zo proper, enz. en nu is alles slechter geworden. Aan het eind wil hij zich weer ophangen, hij verlangt naar de dood. Deze keer wel om een andere reden, niet om voor eeuwig samen met haar te zijn, maar eigenlijk om van haar af te zijn. het lijkt ook wel dat toen hij die vrouw acht jaar geleden voor het eerst zag in de kerk dat hij toen naar haar verlangde. Het verlangen naar een vrouw komt ook overeen met elkaar. Het verschil is alleen dat de liefde van Levi Weemoedt niet onbereikbaar is, maar dat is ook lang niet áltijd het geval bij Piet Paaltjens.

Schrijf een korte biografie over van Lennep van Maximaal 250 woorden.
Bronnen:
www.jacobvanlennep.nl/homeindex
www.20eeuwenNederland.nl/actueel/1576.html
Biografie Jacob van Lennep
Jacob van Lennep werd op 24 maart 1802 geboren in Amsterdam. Zijn ouders waren David Jacob van Lennep (1774-1853) en Cornelia Christina van Orsoy (1778-1816). Hij is 21 jaar als hij met zijn vriend Dirk van Hogendorp een wandeltocht door Nederland maakt.
Van Lennep is een flamboyante knaap die geniet van het leven. Een goed glas wijn slaat hij zelden af en ook vrouwelijk schoon weet hij flink te waarderen. Jacob trouwt in 1824 een jonkvrouw, nadat hij in Leiden is gepromoveerd in de rechten. De eerste jaren van zijn huwelijk heeft Van Lennep geen baan. Hij besteedt dan zijn tijd vooral aan de Letteren.
Van Lennep krijgt later bekendheid als schrijver en politicus. Hij schrijft verschillende romans, toneelstukken en historische werken. Maar ook als politicus is Van Lennep een invloedrijk man. Van Lennep is een aantal jaren lid van de Provinciale Staten Noord Holland en van de Tweede Kamer. En hij is bovendien een graag geziene gast aan het Hof van Koning Willem III.
Jacob van Lennep heeft veel interesses, vooral op het gebied van de kunst en de geschiedenis. Een grote schare bevriende schrijvers bezoekt dan ook regelmatig zijn huis.
Tot aan zijn dood blijft Van Lennep een geestdriftig wandelaar. Hij is sterk van gestel en geniet over het algemeen een goede gezondheid. Jacob van Lennep overlijdt, nog onverwacht, tijdens een vakantie in Oosterbeek op 25 augustus 1868. Daar is hij op het plaatselijke kerkhof begraven.
(242 woorden)

Zoek verschillen in de biografieën van van Lennep en van Hogendorp.

Van Lennep en Hogendorp hielden van hun looptocht door Nederland allebei een dagboek bij alleen dat van van Lennep werd gepubliceerd onder de titel ‘Nederland in den goeden ouden tijd’. Dat van van Lennep werd gepubliceerd maar dat van van Hogendorp niet. Beiden hebben ze rechten gestudeerd in Leiden maar van Lennep is er echt mee door gegaan en heeft qua werk meer bereikt dan van Hogendorp.

Vragen bij studentenangst en oudervreugd

1_het vertelperspectief is alwetende verteller omdat de schrijver van iedereen weet wat ze zien, voelen, enz. Hij bekijkt het als het ware vanaf een afstandje.
2_het taalgebruik heel ouderwets omdat er woorden in staan waarvan ik de betekenis niet weet, of er staan woorden in die nu bijna nooit meer gebruikt worden zoals bedaard, melankerliek en ofschoon. Ook gebruikt hij lange zinnen.
3_het thema duister past in de romantiek.
4_oudervreugd (zie ook antwoord 5) studentenangst: iemand moet examen maken maar hij krijgt er een slecht gevoel over doordat zijn vriend hem een slecht voorgevoel probeert te geven door te zeggen dat hij het eigenlijk niet kan en dat hij zichzelf niet te hoog moet inschatten. De jongen heeft een slechte invloed op zijn vriend omdat hij zelf een slecht gevoel krijgt en dat is niet handig bij een examen. Uiteindelijk slaagt de jongen met de beste cijfers die je kunt halen zowat en
5_de vader en moeder zijn het niet altijd met elkaar eens gezien het feit dat de moeder het belangrijkste vindt dat hun zoon gelukkig moet worden, en de vader vindt het belangrijkste dat zijn zoon het goed moet doen op school en goede cijfers haalt. Ze hebben allebei andere ideeën over hoe de toekomst van hun zoon eruit komt te zien en de vader wil er het maximale uit halen terwijl de moeder het wat soepeler bekijkt. De vader is te streng voor de zoon en de moeder is heel lief voor haar zoon en laat hem blijkbaar meer denken dat ze van hem houdt dan dat de vader dat doet.
6* het taalgebruik vond ik veel beter, veel makkelijker te begrijpen. Maar een paar stukjes zaten woorden ion waarvan ik de betekenis niet direct wist. Dit taalgebruik lijkt meer op wat wij nu gebruiken. Ik vind het verhaal niet echt humoristisch.

Nicolaas Beets
Beets. Nicolaas, pseudoniem Hildebrand leefde van 1814 tot 1903. Hij was Nederlands predikant, dichter en schrijver.
Hij werd in Haarlem geboren en stierf in Utrecht.
Beide steden spelen een belangrijke rol in zijn verhalen.
Die gebundelde verhalen verschenen onder de titel Camera Obscure.
Beets studeerde theologie te Leiden. waar hij in 1839 promoveerde, werd predikant te Heemstede. In 1854 te Utrecht. waar hij tenslotte hoogleraar theologie werd.
In zijn vroege romantische periode, later door hem zijn ‘zwarte tijd’ genoemd. schreef hij door Byron geïnspireerde verhalende gedichten.
Onder de naam Hildebrand verscheen het werk waardoor hij nu nog bekend is, de Camera Obscura. (1839. definitieve vorm 1851).
Dat boek is waarschijnlijk het meest herdrukte werk (naast de bijbel) in ons land. Ook nu wordt het nog uitgegeven, een aardige van tekeningen voorziene uitgave is die uit de Spectrumreeks.
Heel humoristisch is het verhaal De Familie Stastok.
Ook hier zie je het gebruik van sprekende namen: Stastok, Dorbeen, Van Naslaan.
Een wat langere uitwerking van ongeveer hetzelfde geven is de Familie Kegge. Hoewel dit ook een mooi verhaal is wordt de rol van de ik-figuur, Hildebrand wel wat hinderlijk briljant.
Dat bezwaar doet zich niet voor in het verhaal Een oude Kennis dat daarom wel beschouwd wordt als het beste van alle schetsen. Hildebrand komt daarin niet voor, het gaat in Een Oude Kennis om twee oude studiegenoten: Bruis en Deluw.
Een schrijver uit latere tijd die merkwaardig veel overeenkomsten met Hildebrand vertoonde was Godfried Bomans. (Hij werd ook in Haarlem - precies honderd jaar na Beets - geboren, beschreef deze stad met liefde en had eenzelfde soort humor als Beets.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.