Levensbeschouwing H5 en H6
Hoofdstuk 5

Levensbeschouwelijke dimensie in muziek, 4 stappen:
- Je kunt je uitleven in muziek, goed middel om levensbeschouwing te uiten
- Muziek die over levensbeschouwing gaat, levensbeschouwelijke muziek
- Bijna alle muziek is levensbeschouwelijk, niet altijd op 1e gezicht
- Hoe ben je zelf bezig met muziek als het gaat over jouw levensbeschouwing.
Functies van muziek:
• Genieten, muziek is op zichzelf gericht.
• Ontspannen, omdat je zo van muziek kunt genieten, kun je er ook rustig van worden.


• Boodschap, boodschap wordt verteld, vaak dmv tekst.
• Gevoelens, 2 geliefden die naar nummer luisteren bij 1e ontmoeting.
• Sociale betekenis, muziek brengt mensen bij elkaar. (volklied, clublied)
Functies van levensbeschouwing:
- Levensbeschouwing kan zin geven aan het leven, zorgt voor bepaald doel.
- Structuur en veiligheid, duidelijkheid, zekerheid en samenhang.
- Zorgt voor steun en troost in het leven bij ernstige tegenslagen
- Is een bron van inspiratie
Levensbeschouwelijke muziek = allerlei soorten muziek die uitdrukkelijk als doel hebben om levensbeschouwing te uiten.
Levensbeschouwelijke muziek vb:
o Aboriginals, bedanken god dmv van muziek.
o EO-jongerendag, overbrengen dat Jezus onze verlosser is.


o Gezang in kerk, mensen leggen hun diepste verlangens en gevoelens neer.
o Negerslaven hebben hun verzet uitgedrukt in liederen.
o New age winkel en muziek over meditatie, zelfontspanning, reiki.
o Muziek op begrafenis
In de meeste teksten zitten levensvragen (verborgen).
Hoofdstuk 6
Mensen worden beïnvloed door de boodschap van reclame, hun kijk op het leven(levensbeschouwing) wordt er mede door gevormd.
Reclame = Iedere vorm van betaalde openbare aanprijzing die tot het doel heeft; de bevordering van de verkoop van goederen en diensten en het propageren van denkbeeld.
Commerciële reclame = doel is om de omzet en winst van bedrijf te vergroten.
Ideële reclame = doel om gedragingen en overtuigingen van mensen te beïnvloeden zonder dat er winstoogmerk aan verbonden is. (overheidreclames)
Reclame spiegels ons beelden voor van:
- wat nastrevenswaardig is in het leven
- wat hoort en wat niet hoort
- onze idealen
- onze behoeften, wensen, verlangens én van manieren deze te bevredigen
- wat wel of niet een zinvol leven is
- wie of wat de mens is
- hoe de werkelijkheid in elkaar steekt
Analysemodel reclame en levensbeschouwing:
- Wat is de doelgroep?
Let op: medium, geslacht, leeftijd, leefsituatie, beroep, opleidingsniveau, kleding, uiterlijk, woonsituatie, statussymbolen en activiteiten.
- Welk doel heeft de reclame?
• Aandacht vragen voor nieuw product, of herinneren aan bestaand product.
• Aandacht vragen voor bepaalde kenmerken en kwaliteiten.
• Opbouwen/in stand houden/herstellen van een bepaald imago
• Associëren van een bepaald product met een door de doelgroep als positief ervaren waarde, opvatting, leefstijl etc. met als doel een positief gevoel te krijgen of te behouden bij een bepaald product
• Opbouwen en in stand houden van merkentrouw
- Wat is de inhoud van de reclameboodschap?
expliciete boodschap - gaat om zichtbare informatie
impliciete boodschap - niet bewust overgebracht, verborgen boodschap
- Welke strategieën worden gebruikt?
• Naamreclame: alleen de naam van het product adverteren
• Informatieve reclame: via zakelijke informatie (technische aspecten) en zaken die samenhangen met product (prijs, korting, extra spaarzegels, service) product te verkopen.
• Leitbildreclame: voorbeeldfiguren, bekende Nederlanders of gebruik van deskundige.
• Vergelijkende reclame: eigen product vergelijken met concurrerend product.
• Testimonial reclame: ‘getuigenis’ wordt afgelegd over het gebruikt van het product. Vertelt hoe goed het product heeft gewerkt enz.
• Weerleggende reclame: het is nodig om het imago van het merk op te poetsen
• Associatieve reclame: Er wordt een verband gesuggereerd tussen het gebruik van een bepaald product en iets anders. Je krijgt nog iets bij het product. Context is belangrijk, zegt ook iets over sociale identiteit.
- Welke accenten worden gelegd binnen de strategie?
• rationele techniek = het verstand van de consument wordt aangesproken, door zakelijke informatie(extra service, prijsverlaging)
• Emotionele techniek = het gevoel wordt aangesproken(kleuren, muziek, symbolen, dier/kind)
- Welke concrete technieken worden gebruikt?
a) Gezichtsuitdrukking en houding(lachen en gezelligheid = geluk)
b) Kleding en voorwerpen (dokter met doktersjas)
c) Symbolen (account reclame voor dure cognac met NRC, niet met AD)
d) Vorm (kleurengebruik, grootte, afstand, scherpte, belichting, standpunt etc
e) Taal (keuze voor lettertype, humor werkt ook positief)
- Welke levensbeschouwelijke boodschap heeft de reclame?
Afbeelding = net zoals levensbeschouwing geeft ook reclame een beeld de werkelijkheid(reclame weerspiegelt de waarden en normen van de samenleving)
Verbeelding = Hoe mensen de ideale werkelijkheid voorstellen. (wat mensen belangrijk en nastrevenswaardig zouden behoren te vinden)
Levensbeschouwing = een bepaalde opvatting over de zin van het leven.
De 6 kernvragen:
- Wat is belangrijk in het leven?(waarden en normen)
- Wie is de mens(mensbeeld)
- Hoe leven mensen met elkaar samen?
- Wat is de betekenis van lijden en dood?
- Wat is tijd?
- Wat is de natuur?
Marketing = het complex van handelingen waardoor een product of een dienst van de producent/leverancier tot de consument wordt gebracht.
Hahn = reclame-expert - ontevredenheidssyndroom
Maslow = humanistisch psycholoog. Mensen hebben deze behoeften:
• Lichamelijke behoeften (honger, dorst, seks)
• Behoefte aan veiligheid (fysieke bescherming)
• Behoefte ‘erbij te horen’ (acceptatie in de sociale groep)
• Behoefte aan waardering ( zelfrespect, prestige)
• Behoefte aan zelfverwerkelijking ( de behoefte datgene te bereiken wat in je zit en waar je je zelf toe in staat acht)
Volgens Maslow ontstaat elke behoefte pas als de bovenliggende behoeften zijn bevredigd.
Mensbeeld(van reclame) hij is vlot, spontaan, hij doet mee(zegt ja), hij is een optimist, hij wil iets, hij consumeert graag en veel.
Klachten over reclame kunnen betrekking hebben op 4 vragen:
- Is reclame verspilling?
Reclame is weggegooid geld. 2 tegenargumenten:
1. Reclame is verbonden met een vrije markteconomie - meerdere aanbieders en eerlijk concurrentieproces.
2. Reclame voegt iets toe aan het product - imago toevoegen
- Is reclame misleidend?
Kritiek is van beginselethische aard: je hoort de waarheid te spreken en niet te liegen. Maar consument is niet dom, sommige reclames verboden door Nederlandse Reclame Code
- Is reclame behoudend?
Bestaande cultuur wordt steeds bevestigd in reclames, geen vernieuwing.
Oppervlakkige consumptiecultuur, mensen kunnen alleen gelukkig worden door meer te consumeren.
Kritiek op bovenstaande: In reclameboodschappen wordt spiegel voorgehouden. Reclame heeft niet als eerste doelstelling het veranderen van de samenleving. Het speelt in op bestaande of potentiële behoeften van mens.
- Is reclame kwetsend?
Vrouw als lustobject op motorkap.
2 tegenargumenten: het recht op vrije meningsuiting, minderheden hebben het recht op eigen opvattingen, maar dat recht hebben meerderheden ook. Het gaat te ver om de moraal van de samenleving te laten bepalen door een kleine minderheid.
Choquerende reclame = de steeds gewaagdere reclame-uitingen, die de aandacht van het publiek proberen te trekken. Probeert mensen diep te raken. Ze choqueren om op te vallen, praten etc erover is weer gratis publiciteit.
Inspirerende reclame = mensen stimuleren om goed te leven, bijv door verantwoordelijkheid niet uit te weg te gaan of door respectvol met elkaar om te gaan. Speelt positieve rol in de samenleving, kan bijdrage aan emancipatie van mensen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Heb er veel aan gehad dankjee

7 jaar geleden