De Zinvraag is de vraag der vragen, de vraag of het leven uiteindelijk de moeite waard is. Wij hebben het over de levensbeschouwelijke zinvraag, andere benaderingen zijn juridisch, ethisch, medisch, etc.

De zinvraag is een samenvatting van alle levensvragen:
-Wat is belangrijk in het leven? Bv is gezondheid belangrijk?
-Wie is de mens? Bv ben ik tevreden met mezelf?
-Hoe gaan mensen met elkaar om? Bv vertel je geheimen aan vrienden?
-Wat is tijd? Bv Waarom duurt ons leven niet eeuwig?
-Wat is natuur? Bv Zijn wij natuur?
-Waarom is er lijden en dood? Bv Hoe moeten we met lijden omgaan?

Redenen om over de zinvraag na te denken zijn:
-verder kijken dan de regelmaat van de dag
-wat te doen met onzin?
-behoefte aan zin

Wanneer stellen we de zinvraag?
-negatieve piekervaringen (kernmomenten in je leven die slechte dingen laten zien)
-positieve piekervaringen
-elkaar stimuleren

Op zinvragen kun je ooit een definitief antwoord geven, we blijven zoeken en geven steeds voorlopige antwoorden. Belangrijke voorbeelden van antwoorden zijn:
-er is geen zin
-zin in jezelf
-zin in anderen
-zin in natuur
-zin in god
-zin in doelen nastreven
-zin in waarden
-zin in het zoeken zelf

Een mensbeeld is een met argumenten onderbouwd antwoord op de vraag wie is de mens? Hierbij hebben we het over alle mensen. Ondanks verschillen zijn mensen toch wezenlijk gelijk, worden ze allemaal vrij en gelijk, in waardigheid en rechten geboren. Dat is nu, maar vroeger vonden mensen dat als ze het over mensen hadden, dat alleen ging over mensen uit de eigen cultuur. Als men het eigene als maatstaf beschouwt en het vreemde als minderwaardig ervaart noemen we dat etnocentrisme.

Plato
Kennis is volgens Plato herinnering. Als wij iets waarnemen worden we herinnerd aan de ideeen die de ziel heeft leren kennen in een vorig bestaan. Hij plaatst de wereld van de zintuiglijke waarneming tegenover die van de ideeen. De mens is opgebouwd uit 2 delen: een ziel die al bestaat voor de geboorte en een lichaam. De ziel is eeuwig, het lichaam is als een kerker voor de ziel. Dualisme. Ziel zit tussen lijf en ideeen in, richt ij zich ergens veel op, dan zal hij stijgen/dalen.

Christenen
De mens is als laatste als beheerder geschapen. Als adam en eva van de boom eten moet de man voortaan hard werken en de vrouw krijgt pijn bij het baren. De mens is een moreel wezen.

Hobbes
De mens wordt gedreven door eigenbelang, hij is egoist. Dat gaat ten koste van anderen.de natuurtoestand is mensen als eogisten. Iedereen moet z’n rechten opgeven en een sociaal contract tekenen. Een contract waarin zij hun rechten overdragen aan een heerser die ze gehoorzaamheid zijn verschuldigt. Het komt dus voor uit eigenbelang. De heerser moet de veiligheid aan de onderdanen garanderen.

Marx

Marx verzette zich tegen diegenen die een individualistisch mensbeeld hanteerden zoals Hobbes. Mensen zijn inderdaad egoistisch, maar dat komt door de omstandigheden in de kapitalistische maatschappij. Mensen als Hobbes zien de cultuur aan als natuur en dat klopt niet. De mens is een veranderlijk wezen. In wezen is hij goed en sociaal.

Sartre

De mens is een vrij wezen. Hij kan alles kiezen. Datgene wat de mens is heeft hij van zichzelf gemaakt. Vrijheid is het belangrijkste. Het heeft ook een opgave in zich. Je moet keuzes maken, je moet niks.

Binnenkant van de levensbeschouwing, jou nadenken dat je voor jezelf houdt.
Buitenkant van de levensbeschouwing, jou nadenken dat je naar buiten brengt. Symbolen, muziek en reclame.

Muziek uit levensbeschouwing
Muziek is belangrijk
Waarom muziek:
-genieten
-ontspannen
-boodschap
-gevoelens
-sociale bedoeling

functies van levensbeschouwing:
-lb kan zin geven aan het leven
-lb zorgt voor structuur en veiligheid
-lb zorgt voor steun en troost
-lb zorgt voor inspiratie

Onder levensbeschouwelijke muziek verstaan we allerlei soorten muziek die uitdrukkelijk als doel hebben om levensbeschouwing te uiten. Vb: kerkkoor. Eigenlijk is bijna alle muziek is levensbeschouwelijk

RECLAME

Naast een openlijke boodschap heeft reclame ook een verborgen boodschap. Mensen worden beinvloedt door die verborgen boodschap. De definitie van reclame is: iedere vorm van betaalde openbare aanprijzing die tot doel heeft de bevordering van de verkoop van goederen en diensten en het propageren van denkbeelden. Doel: verkoopbevordering.
Reclame draagt een levensbeschouwing uit:
-een beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt.
-een beeld van onze idealen
-een beeld van onze behoeften en manieren om die te bevredigen
-een beeld van wat belangrijk is in het leven
-een beeld van wat hoort en wat niet hoort
-een beeld van wat wel of niet een zinvol leven is
-een beeld van wie de mens is
er is identificatie d.m.v. symbolen als kleding, bezittingen enz.

analyse model.

1. welke doelgroep heeft de reclame?
medium, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, beroep, enz.
2. welk doel heeft de reclame?
concrete reclamedoelstellingen kunnen zijn:
-aandacht vragen nieuw product
-herinneren
-aandacht vragen voor bepaalde kwaliteiten product
-opbouwen, in stand houden, herstellen bepaald imago
-associeren van een bepaald product met een door de doelgroep als positief ervaren waard
-opbouwen en in stand houden van merkentrouw

3. wat is de inhoud van de reclameboodschap?
Expliciet: nadrukkelijk zichtbare informatie
Impliciet: verboren boodschap
Volgens humanistisch psycholoog is er bij de mens sprake van hierarchie aan behoeften:
-lichamelijke behoeften (seks, honger)
-behoefte aan veiligheid (fysieke bescherming)
-behoefte erbij te horen
-behoefte aan waardering (zelfrespect)
-behoefte aan zelfactualisatie (bereiken wat in je zit)

4. welke strategieen worden gebruikt in reclame?
-Naamreclame
-informatieve reclame (zakelijke gegevens product proberen te voertuigen)
-leitbildreclame (referentiegroepen)
-vergelijkende reclame
-testimonial reclame (bepaald persoon getuigt over kwaliteit product)
-weerleggende reclame (oppoetsen merk)
-associatieve reclame (verband, bijv. met gezelligheid)

5. welke accenten worden gelegd binnen de strategie?
Rationeel: verstand wordt aangesproken (zakelijke info)
Emotioneel : gevoel wordt aangesproken (muziekje)

6. welke concrete technieken worden in reclame gebruikt?
-gezichtsuitdrukking en houding (geluk=lachen. Je word beter door dit product)
-kleding en voorwerpen (bv gezag, een product moet wel goed zijn)
-symbolen
-vorm (kleur, grootte, afstand, scherpte, belichting, standpunt, beweging suggereren)
-taal (weergave van de tekst)

7. welke levensbeschouwing straalt reclame uit?
Welke beelden van mannen en vrouwen worden er gegeven?

8. welke model voor levensbeschouwing?
-welk model voor levensbeschouwing blijkt uit deze reclame?
-welk mensbeeld herken je in deze reclame?

ethiek
Klachten over reclame kunnen betrekking hebben op vragen: misleidend, kwetsend, onzedelijk, pedagogisch onverantwoord, milieu
Steeds meer shockerende reclame

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.