Hoofdstuk 2: Tussen de oorlogen

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 1859 woorden
  • 22 januari 2023
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

2.1: Welvaart en crisis in de Verenigde Staten

Welvaart in de jaren 1920

In 1928 werd President Hoover gekozen in Amerika. Hij zei dat de armoede binnenkort zou verdwijnen. Voor WO1 was de VS het rijkste land ter wereld, in het interbellum. In de roaring twenties bloeide het industrieel kapitalisme. Er werd een lopende band gebruikt. De lonen gingen omhoog en prijzen omlaag. In Amerika kregen ze stopcontacten, zodat ze de nieuwe producten konden gebruiken. Zo ontstond in de VS de consumptiemaatschappij. In 1929 had 60% van de Amerikanen een auto, wat in Europa niet zo was. De wegen werden ook aangepast naar de auto's.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Interbellum=periode tussen de twee wereldoorlogen

Lopende band= productiesysteem waarbij werknemers werken aan voorbijkomende producten

Consumptiemaatschappij=samenleving waarin veel consumptiegoederen worden gekocht.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Crisis in de Jaren 1930

Aandelen van bedrijven werden meer waard. Met hun geld kochten ze aandelen op de beurs. Op 24 oktober 1929 gingen de aandelenkoersen ineens snel omlaag. Deze beurskrach veroorzaakte een economische crisis (depressie). In juli 1932 werden de aandelen minder waard. 'Zwarte Zondag' 24 oktober 1929 was een keerpunt in de geschiedenis, de grote depressie. Heel veel mensen gingen failliet. In juli 1932 was het nationaal inkomen in de VS gehalveerd. Daklozen werden hoovervilles genoemd, vernoemd naar Hoover. Door de handelscontacten in de wereldeconomie werd de crisis over Europa verspreid. De directe oorzaak was de beurskrach in New York City, maar de indirecte oorzaak was de overproductie in de VS. Landbouwoverschotten ontstonden doordat boeren in 1920 hun productie met machines sterk vergroot had. Hetzelfde was in de auto-industrie. Kopen op krediet was normaal geworden. Toen het crisis werd konden veel mensen de rente niet meer betalen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Beurs=gebouw waar in aandelen wordt gehandeld

Beurskrach=sterke en snelle daling van de aandelenkoersen op de beurs

Economische crisis (depressie)=lange tijd van economische achteruitgang en werkloosheid.

Keerpunt=belangrijke snelle verandering

Krediet=lening

Hoovervilles=sloppenwijken gebouwd door daklozen.

----------------------------------------------------------------------------------------------De overheid krijgt in

Hoover geloofde dat de crisis vanzelf voorbij zou gaan, dus greep hij niet in. Hij zei:'Prosperity is just around the corner'. (welvaart ligt om de hoek) De prijzen daalde, maar werknemers gingen minder verdienen. Doordat de uitspraken van Hoover niet waarkwamen verloor hij de verkiezingen van 1932. Franklin Delano Roosevelt werd gekozen. Hij koos voor een nieuwe aanpak: de New Deal. Hij ging juist bezig met de economie. Miljoenen mensen kregen werk. Boeren kregen subsidie, en de overheid kocht dingen voor meer geld dan de echte prijs. Ze gingen meer toezicht houden. Langzaam ging het beter. In 1938 waren er nog 9 miljoen werklozen. De crisis eindigde door de WO2.

Dit wil je ook lezen:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Subsidie=financiële steun van de overheid.

----------------------------------------------------------------------------------------------Kenmerkend aspect: de economische wereldcrisis. --> De crisis begon in oktober 1929, toen de Wall Street in elkaar stortte. (Wall Street=Amerikaanse beurs)

----------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 : Fascisme en communisme

Opkomst van Mussolini

Italië in de eerste wereldoorlog aan de geallieerde zijde, leverde te weinig gebiedsuitbreiding op. Ontevreden veteranen vormden nationalistische knokploegen voor meer gebieden. Mussolini was leider van fascisten, afgeleid van fasces, takkenbundels waarmee lijfwachten in het Romeinse rijk mensen sloegen. Na de oorlog heerste er chaos, Italianen vreesden een communistische revolutie zoals in Rusland. Mussolini vormde de Nationale Fascistische partij. Zijn ideologie was ook totalitair: volgens het fascisme moest de overheid volledig heersen. Mussolini wou Middellandse Zee beheersen. Hij verheerlijkte het leger, keerde zich tegen de democratie en vond dat het land geleid moest worden door één krachtige leider; de duce.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Veteranen=oud-soldaat

Totalitair=als de overheid volledig heerst over de samenleving

Fascisme=antidemocratische, gewelddadige, extreem nationalistische en totalitaire politieke beweging.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dictatuur in Italië

In 1922 dreigde Mussolini met geweld voor macht, koning was bang en benoemde hem tot premier. Politici stemden daarmee in met de gedachte dat ze hem wel onder controle konden houden. Jaren later schakelde hij met terreur tegenstanders uit en verbood hun partijen. Italië werd een eenpartijstaat, onder leiding van Mussolini. De overheid probeerde het denken en doen van de bevolking te beheersen, echtparen moesten bijv. veel kinderen krijgen. Fascisme werd de staatsideologie, ideeën werden systematisch opgedwongen. Bij dit indoctrineren hoort dat Mussolini continu werd verheerlijkt als leider, iedereen moest meedoen aan persoonsverheerlijking. Als je dat niet deed werden 'vijanden van het volk' bestraft. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Indoctrineren=systematisch opdringen van ideeën.

Persoonsverheerlijking=uitbundig prijzen van een persoon

----------------------------------------------------------------------------------------------

De Sovjeteconomie

Lenin overleed in 1924, nieuwe dictator werd Georgiër Josef Stalin. Na burgeroorlog hadden kleine bedrijven wat meer vrijheid; particuliere winkels waren weer toegestaan, boeren hoefden niet al hun oogst in te leveren, honger verdween en er ontstond wat welvaart. Stalin vond het niet snel genoeg gaan dus in 1928 liet hij een vijfjarenplan schrijven; daarin bepaalde de overheid precies wat er moest worden geproduceerd, later volgden er nog meer plannen. Het doel van deze planeconomie was om van de Sovjet-Unie snel een sterke industriële mogendheid te maken. Het was een succes, hij maakte ook een eind aan de zelfstandige boeren, ze moesten hun land inleveren en zich aansluiten bij de collectivisatie. Er braken opstanden uit vanaf de boeren. Stalin greep hard in, gaf de schuld aan de rijke boeren, die werden laten 'koelakken' genoemd. Koelak betekent uit het Russisch uitbuiter. Communisten gingen genadeloos op jacht naar zelfstandige boeren uit bevel van hun dictator. Om verzet te breken werden in Oekraïne grote gebieden uitgehongerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Planeconomie=economie waarbij de overheid voorschrijft wat moet worden geproduceerd.

Collectivisatie=samenvoeging van privéboerderijen in gemeenschappelijke landbouwbedrijven.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dictatuur in de Sovjet-Unie

Onder Stalin werd de Sovjet-Unie een totalitaire dictatuur, waarin tegenstanders werden gedeporteerd naar werkkampen in Siberië. Stalin breide de terreur ook uit naar eigen partijleden; in de jaren 1936-1938 werden partijleden door de geheime dienst vermoord. Ze werden ervan beschuldigd dat ze voor een buitenlandse geheime dienst werkten. Omstandigheden voor arbeiders en boeren waren slecht, maar in de staatspropaganda leek dat heel anders. Daarbij paste ook de verheerlijking van Stalin; zijn gezicht hing overal en er waren beelden van hem waarin hij werd getoond als vriend van de mensen. Door de propaganda en indoctrinatie geloofden de meeste Sovjetonderdanen dat 'vadertje Stalin' zorgde voor hun welzijn. Het communisme van Stalin wordt het stalinisme genoemd.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Welzijn=als het goed gaat met iemand

Stalinisme=variant van het communisme met extreme onderdrukking en extreme verering van een politiek leider.

2.3: Duitsland van democratie naar dictatuur.

Politieke problemen

Laatste dagen van WO1 gingen mensen in Duitsland staken, keizer vluchtte naar het neutrale Nederland. In Berlijn riepen socialisten een republiek uit met een parlementaire democratie; nieuw parlement, de Rijksdag kwam bijeen in Weimar. Eerste Duitse democratie werd Weimarrepubliek genoemd. Op 5 januari 1919 een communistische opstand, socialistische regering en gewelddadige bendes sloegen deze neer. Vielen meer dan 1200 doden door geweld tussen linkse en rechtse groepen. Regering kon hierna niet goed zorgen voor orde en veiligheid. Er waren gevechten en politici werden vermoord. Vertrouwen van bevolking werd minder. Antidemocratische generaals en politici beweerden dat Duitsland 'in de rug was gestoken' door de democraten die om een wapenstilstand hadden gevraagd. Duitsers voelden zich verraden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Links=(in de politiek) vooruitstrevend.

Rechts=(in de politiek) conservatief, voor sterke leiders.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Economische problemen

Duitse mark werd steeds minder waard, inflatie in 1923. De waarde ging met de uren achteruit; voedseltekorten en hongerdoden. Eind 1923 kwam er een nieuwe mark, duizend miljard keer zo veel waard als de oude. Economie herstelde in 1924 toen Duitse banken Amerikaanse leningen kregen, en herstelbetalingen verlaagden; 5 jaren van welvaartsgroei. In 1929 keerde armoede en werkloosheid terug. Duitsland werd getroffen door economische wereldcrisis; ze waren afhankelijk van Amerikaanse leningen, die vielen weg. Eind 1932, 30% werkloos. Hoop op politicus, zou het 'dictaat van Versailles' ongedaan maken: Adolf Hitler. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Inflatie=waardevermindering van geld

----------------------------------------------------------------------------------------------

De opkomst van Hitler

1913: Hitler verhuisd van Oostenrijk naar München. 

1914: Hij meldde zich aan als vrijwilliger in het Duitse leger, diende bijna hele oorlog aan het westfront. 

1919: Sloot zich in München aan bij een kleine rechts-nationalistische politieke partij. 

Hij ontdekte daar zijn talent als redenaar: kon zichzelf en zijn publiek goed opzwepen. Hitler werd leider van partij; hij veranderde die naar Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Hij was een antisemiet, gaf Joden de schuld van Duitse nederlaag in de oorlog. Meende dat zij socialisme gebruikten om arbeiders van hun vaderland te vervreemden. Hij vond dat er een nationaal socialisme moest komen, om de arbeiders van het 'joodse' socialisme af te houden. Nationaalsocialisme was net als het fascisme: gewelddadig, totalitair etc. Net zoals Mussolini liet Hitler zich Führer (leider) noemen. Het nationaalsocialisme (nazisme) was nog radicaler dan fascisme omdat het racistische was; nazi's geloofden dat er verschillende mensenrassen waren die meedogenloze strijd op leven en dood uitvochten. Volgens deze rassenleer was het 'joodse ras' de grootste vijand van het 'Germaanse ras'. Het 'Germaanse ras' moest volgens hen worden verbeterd. Ze bedoelden niet alleen Joden maar ook homoseksuelen en gehandicapten. Duitsers hadden volgens de nazi's meer 'leefruimte' nodig. Hij wou 'minderwaardige' Slavische volken verdrijven, vermoorden of voor hem als slaaf werken. Tijdens Rijksdagverkiezingen, Juli 1932 kreeg hij 37% van de stemmen en werd de grootste partij. President Hindenburg benoemde Hitler op 30 januari 1933 tot rijkskanselier. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nationaalsocialisme=antidemocratische, totalitaire, gewelddadige, extreem nationalistisch en racistische politieke beweging.

Nazi=afkorting van nationaalsocialist

Rassenleer=onjuiste theorie over verschillen tussen 'mensenrassen'

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dictatuur in Duitsland

Hitler schreef direct nieuwe verkiezingen uit. 3 weken laten stak Nederlander Marinus van der Lubbe het Rijksdaggebouw in brand. Het was een actie van een eenling maar volgens Hitler was dit het teken dat het 'joods bolsjewisme' op het punt stond Duitsland over te nemen. Hij verbood de communistische partij, hij hoopte op een absolute meerderheid (van meer dan 50%), maar behaalde 44% van de stemmen; niet genoeg om alle macht te krijgen. In maart 1933 stemde de meerderheid voor een 'machtegingswet' die Hitler 4 jaar lang alle macht gaf. Het keerpunt van de geschiedenis: het einde van de democratische Weimarrepubliek en het begin van de dictatuur van nazi-Duitsland. Het werd een totalitaire eenpartijstaat; veel burgerrechten werden afgeschaft. SA: sturmabteilung, partijleger in bruin gekleurde uniformen. Burgers werden geïntimideerd door deze 'bruinhemden' die geweld gebruikte om de orde te 'herstellen'. Tegenstanders van regime werden gevangengezet in kampen, onder leiding van de SS(Schutzstaffel): elitetroepen van Hitler. Ministerie voor Propaganda opgezet onder leiding van Joseph Goebbels, controleerde radio, kranten en films. Hitler liet zich als Führer van het Duitse volk vereren; massabijeenkomsten, de Hitlergroet en zwaaien met vlaggen met hakenkruizen (symbool van de nazi's). Hij verheerlijkte het leger, voer de dienstplicht in en gaf opdrachten aan de oorlogindustrie, die wapens etc. maakten.  De werkloosheid verdween, dat maakte Hitler populair.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Absolute meerderheid=meerderheid van meer dan de helft

Intimideren=bang maken

Regime=ondemocratische regering

Oorlogsindustrie=industrie die wapens en andere militaire producten maakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdvakken:

1922 – Mussolini wordt premier van Italië

1928 – Stalin wordt leider van de Sovjet-Unie

1929 – begin van de economische wereldcrisis

Januari 1933 – Hitler wordt kanselier van Duitsland

Maart 1933 – Roosevelt wordt president van de VS

1914-1918 – Eerste Wereldoorlog

1939-1945 – Tweede Wereldoorlog

Tot 3000 v. Chr. : Tijd van jagers en boeren

3000 v. Chr – 500 n. Chr. : Tijd van Grieken en Romeinen

500 – 1000 : Tijd van monniken en ridders

1000 – 1500 : Tijd van steden en staten

1500 – 1600 : Tijd van Ontdekkers en hervormers

1600 – 1700 : Tijd van regenten en vorsten

1700 – 1800 : Tijd van pruiken en revoluties

1800 – 1900 : Tijd van burgers en stoommachines

1900 – 1950 : Tijd van de wereldoorlogen

Vanaf 1950 : Tijd van de televisie en de computer

Periodes:

Prehistorie : tot 3000 voor Christus

Oudheid : 3000 voor Christus - 500

Middeleeuwen : 500 - 1500

Vroegmoderne tijd : 1500 - 1800

Moderne tijd : 1800 - nu

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.