Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Russische Revolutie

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 2355 woorden
  • 27 november 2003
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
30 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Aantekeningen Geschiedenis Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Europa verdeeld in 2 blokken. Triple Alliantie - Duitsland - Oostenrijk - Italië Triple Entente - Frankrijk - Engeland - Rusland
De ideeën van de Franse revolutie en de Industriële revolutie, dus moderniseringsproces was in Rusland niet doorgedrongen (1800-2000) Rusland was circa 1900 een achterlijk land. De Russische intelligentsia (valt later in tweeën) heeft een belangrijke vraag: “Hoe moet Rusland moderniseren?” Het antwoord is echter op twee manieren te bereiken. 1. De Westerlingen, door het voorbeeld van de westerlingen te volgen. Gaat af op de ideeën van Carl Marx.Het toepassen van socialisme of communisme is bijvoorbeeld een westers idee. 2. De Slavofielen (vriend van de slaven), door juist niet het voorbeeld van de westerlingen te volgen, maar zich te richten op eigen erfenis. Dus eigenlijk terug naar een oude periode. Deze groep heeft als hoofdargument dat ze de grootste Slavische groep zijn. Ze willen op zoek naar een oplossing in de eigen cultuur. In Rusland is politiek de tsaar (keizer) de baas. Vanaf 1613 is de Romanov Line aan de orde. Deze keizer heet in dit geval Nicholas II. Nicholas regeert als absoluut heerser. Hij noemt zichzelf de landeigenaar. Dat is wel raar natuurlijk, want heel Rusland is namelijk helemaal niet alleen van hem. Een erfenis wordt ook wel patrimonium genoemd. Hij had Rusland geërfd en het was daardoor dus een patrimoniale staat. De onderdanen werden door de keizer zijn kinderen genoemd. De Tsaar had de politieke partijen verboden, want dan hadden mensen geen inspraak om iets te veranderen. Dus politiek is gewoon verboden. Politieke partijen + activiteiten zijn verboden. Er is een goed georganiseerde, geheime politie (censuur). De westerlingen volgden Carl Marx, maar in hoeverre zijn die ideeën van hem toe te passen? Marx zegt: “Als we naar de geschiedenis kijken, is er altijd al een strijd geweest tussen bezitters en niet – bezitters (klassenstrijd) Het gaat om de macht. Macht hebben is gelijk aan het bezitten van productiemiddelen (vooral land) In de tijd van de Romeinen waren de niet – bezitters de slaven en in de middeleeuwen waren dat de lijfeigenen. Van de oudheid zegt hij dat er een oer – communisme (algemeen) was. Voor de toekomst heeft hij echter ook ideeën. Hij gelooft dat uiteindelijk alles beter gaat worden. De samenleving met een klassenstrijd is een samenleving van uitbuiters. De proletariërs hebben niets meer te verliezen (behalve hun kinderen) Dan komt er een tijd voor een nieuwe samenleving door een revolutie. Dan wordt alles van iedereen (communisme) de samenleving gaat dus van feodaal naar kapitalistisch, en van de Adel naar de Bourgeoisie. Industrialisme en burgers gaan samen. Rusland loopt echter heel erg achter. Er is geen bourgeoisie en geen industrie. Dus Rusland was geen waarschijnlijke land voor een proletarische revolutie. RSDAP (1897): was een illegale partij. Het werd beïnvloed door de ideeën van Marx. Grootste deel van deze groepering zat in het buitenland, maar wordt wel in de gaten gehouden door de geheime politie. Vergaderingen in Brussel, maar daarna in Londen vanwege een vlooienpest. In 1903 krijgt de organisatie onderling ruzie en wordt in twee groepen verdeeld: de Bolsjewiki en de Mensjewiki. Vladimir I. Lenin (bijnaam) is de leider van de Bolsjewieken. Leider van de Mensjewieken was Trotski. In 1902 schrijft Lenin een boek: “Wat te doen?” Dit is een soort correctie op het standpunt van Marx. Marx ziet de geschiedenis als een natuurwetenschap. Over een natuurwetenschap kan geen discussie plaatsvinden. Lenin voegt zijn ideeën toe aan het marxisme: Marxisme – Leninisme. Lenin vindt dat de revolutie niet vanzelf zal plaatsvinden. Marx vindt dat de arbeiders het niet slachter krijgen, maar steeds beter. Lenin: “Arbeiders moeten in beweging gezet worden. Een kleine strak georganiseerde partij bestaande uit beroepsrevolutionairen moet dat doen. Arbeiders -> domme massa, moeten door deze beroepsrevolutionairen in beweging worden gezet. De partij is een voorhoede, het zijn een soort stoottroepen / dus een elitecorps. Marx ziet de revolutie als een spontaan verschijnsel. Lenin zorgt ervoor dat het georganiseerd is. Lijkt een beetje op NSDAP (RSDAP, zelfs met uniformen). Marx denkt dat hij de mechanisme van de geschiedenis ontdekt heeft. V.I. Lenin. Imperialisme als laatste stadium van het kapitalisme (1916) volgens hem is Marx een stadium vergeten. 1882 – 1914 Modern Imperialisme. Toen werd Afrika verdeeld, het Chinese Rijk stortte in. Wat Marx vergeet: industrieën concurreren nadat ze ontwikkeld zijn. Eerst vreedzaam, maar daarna kan het uitlopen tot een oorlog. Hij vergeet twee belangrijke punten: 1. concurrentie van landen en als punt 2. moederlanden worden rijk door de ruggen van het andere land. Als je arm bent, heb je meer gemeen met armen in de wereld dan de rijken in het andere land. Communisme is internationaal. Lenin zegt dat de landen door de concurrentie oorlog zouden gaan voeren. De industrielanden zouden elkaar naar de strot vliegen in de WO1, dit leidt op zijn beurt weer tot een chaos en de proletariërs worden ontevreden en komen in opstand: REVOLUTIE Er bestond ook een groep, die een soort mix maakte van de socialistische (westerse) en Russische aspecten: sociaal – revolutionairen. Zij zeggen dat Rusland een agrarisch land is en dat het een belangrijke dorpsgemeenschap is. Zij zeggen dat de Russen afhankelijk zijn van landbouwgrond. Ze vinden ook dat het grond verdeeld moet worden naar de behoefte van mensen. Dit is natuurlijk een heel socialistisch (socius = makker) idee. Het is een soort oer idee van het communisme. Deze groep zegt dat ze terugmoeten gaan naar boerengemeenschappen. Ze vinden dus dat Rusland niet moet industrialiseren. Zij probeerden het land in beweging te houden door terroristische bewegingen. 1 maart 1881 was namelijk de aanslag op Alexander II. Er is echter nog een groep pure westerlingen en dat waren degenen die zeiden dat er een einde moest komen aan absoluut heerser. Ze vonden dat ze een soort van een Franse Revolutie moesten krijgen. Dit waren de Liberaal – Democraten. Zij willen een democratie, een constitutionele monarchie. - eerst politiek - daarna industrieel - en dan een modern land als de westerse landen
Tsaar Alexander II (1855-1881) Dit was een soort bevrijder van de lijfeigenen. Als de lijfeigenen namelijk geen lijfeigenen meer zijn, hoeven ze ook niet meer op het land te blijven. Diezelfde lijfeigenen moesten nog wel schuld afbetalen aan de staat die hen vrijkocht. Deze tsaar laat dus wel wat meer toe dan de vorige, maar hij blijft nog wel de baas. Er zijn namelijk zeker nog geen wetten. Narodnaya Volnya. Narod betekent volk. Zij willen de macht leggen bij de boeren, dus het Russische volk. Dit is dus de groep van de volkswil! Zij hebben het grootste succes, op 1 maart 1881 plegen ze namelijk moord op de tsaar met een bom. Alexander II was een hervormende tsaar, hij werd opgevolgd door zijn zoon Alexander III. Hij had het idee: “Als dank voor mijn vaders hervormende, vrijere ideeën pleegde het volk moord op mijn vader!”. Dus deze tsaar draait alles weer terug en het wordt een strengere, een hardere leider. In feite leidde de succesvolle aanslag op de tsaar dus eigenlijk tot meer onderdrukking. De bevolking groeit ondertussen door en dit leidt tot een agrarische crisis. Mensen zijn ontevreden en er is geen middenklasse. De oorlog dat de Russen voerden tegen de Japanners, leidde langzaam tot het instorten van Rusland. Dit instorten kwam pas echt op gang in de Eerste Wereldoorlog. ,b>Evenementen (concreet), bijvoorbeeld de Russisch – Japanse oorlog in 1904 en de WO1 in
Rond 1900 was er een grote onrust, er zijn bij elke lagen ontevredenheden. 1. Rusland gaat eind 19e eeuw industrialiseren. De industrialisatie gebeurt echter vanuit de staat. Het gaat dus van bovenaf. De tsaar ziet in dat Rusland moet moderniseren. Je moet dan wel eerst kapitaal hebben en dat geld is heel belangrijk. 2. Rusland heeft echter helemaal geen kapitaal dus moet de tsaar leningen afsluiten. De westerse landen geven het geld, omdat ze vinden dat het wel wat kan worden met Rusland. 3. De industrialisatie is erg geconcentreerd. De industriegebieden zijn drie stukken van Rusland. - Sint – Petersburg is een gebied waar geïndustrialiseerd wordt. - Moskou - Kiev
In 1903 zijn er 103 miljoen inwoners, en maar 3 miljoen arbeiders. Het zijn er heel weinig, maar omdat ze zo geconcentreerd zijn, maakt dat niet zo’n heel groot verschil. Op elk van de machtsgebieden zit bijvoorbeeld een miljoen arbeiders en daardoor kunnen ze in dat gebied veel meer invloed uitoefenen dan de boeren (die verspreid wonen over heel Rusland). De arbeiders hebben dus enige invloed uit te oefenen. 4. Arbeiders zorgen ervoor dat er sneller en veel meer geproduceerd kan worden. Maar er is geen afzetmarkt!!! Dus er is gewoon geen markt. De staat zorgt ervoor dat er producten komen, die de staat vervolgens zelf weer moet gaan kopen, want er is geen markt. Liberaal - democraten -> KD ( = cadetten) Konstituional Democraten. Nog een keer op een rijtje: 1. Industrialisatie van bovenaf
2. buitenlands geld uit Engeland en Frankrijk
3. geconcentreerd op 3 plekken
4. geen afzetmarkt
Dus of Rusland nou echt kan moderniseren is nog maar een beetje de vraag… De burgerlijke rechten die in andere landen in een grondwet staan vastgelegd, bestaan niet in Rusland. De tsaar Alexander II - laat meer toe in het land - zelfbestuur - laat de lijfeigenen “vrij” Hij wil eigenlijk in feite dingen anders gaan doen, maar hij geeft nog steeds te weinig volgens het volk. Hij is een autocraat, hervormer. Hij wil wel nog steeds de enige baas blijven en dit leidt ontevredenheden bij het volk en tot terroristische aanslagen. In 1894 komt Nicholas aan de troon en hij zegt dat vrijheid geleidt heeft tot de moord op zijn vader. Hij heeft een staat van beleg. Dit betekent een noodsituatie voor Rusland. De regels (rechten) van de mensen worden afgeschaft. Een geheime politie wordt ingezet, om aanslagen te verkomen en eventuele terroristen tegen te gaan. O Kahrana, betekent staat van beleg en geheime politie. De hoop van de mensen verdwijnt. Aan de ene kant moderniseert Rusland, maar dit moderne regime houdt de macht van de tsaar in stand. Vernieuwen werkt dus nadelig voor Rusland! Veel mensen zijn ontevreden, ze willen veranderingen, maar ze kunnen niets. Dan komt er een Japans – Russische oorlog. Dit evenement zorgt voor het wankelen van de structuur. De Japanse keizer besluit de Japanse cultuur te behouden, maar ondertussen wel verdergaan met industrialiseren. In de 19e eeuw “IJzeren Paard” (locomotief). De tsaar vindt dat het aanvallen van Japan wel goed uitkomt voor hem. Dan zou namelijk het land als een eenheid tegen de Japanners vechten. De oorlog begint en de Japanners vallen Port Arthur aan. Een veldslag bij Mukden wordt door de Japanners gewonnen. De Russen vinden dit natuurlijk een nederlaag, omdat de personen die zij ‘De Apen’ noemen van hen gewonnen hebben. Daar komt ook nog bij dat de zeeslag bij de Zeestraat van Tushima ook door de Japanners wordt gewonnen. De vrede wordt geregeld door de president van de Verenigde Staten, Roosevelt. Dit wordt ook wel de Vrede van Porthsmout genoemd. In Rusland onstaat ook ontevredenheid door de oorlog. Het gaat niet goed in Rusland. We zitten inmiddels in januari 1905. De toestand dreigt uit de hand te lopen. De tsaar is in Sint Petersburg. De boeren kondigen onder leiding van een priester Gapon een protestmars aan. Ze waren van plan om een vreedzame verklaring op te leggen aan de tsaar. De tsaar hoort het van de mars en wil niet in Sint Petersburg blijven. 22 januari 1905 zou de mars plaatsvinden. Het enige dat de boeren en de priester willen, is dus een papier aanbieden. De tsaar vertrekt uit Sint Petersburg, denkend dat hij iets slims aan het doen is. Het centrum waar hij toen naartoe is gegaan, wordt afgegrendeld door het leger. De mars gaat echter door en langzaam komen de protestanten naar het centrum waar de tsaar zich bevindt. Ze moeten allerlei grachten over om daar te komen. Wanneer ze daar aankomen, houdt het leger de menigte tegen. De tsaar bevindt zich in het Witte Paleis. Er wordt op een gegeven moment zelfs op de mensen geschoten!!! Dit wordt dan ook de beroemde Bloedige Zondag (22/1/1905) genoemd. De Japanse oorlog is een evenement. De tsaar moet uiteindelijk toegeven aan de ontevredenheid en hij kan zijn macht niet meer behouden. In 1905 komt er een oktobermanifest. Een papier waarop staat dat de tsaar toestemming geeft voor een volksvertegenwoordiging (doema) en dat er een grondwet moet komen. Rusland wordt een beetje een democratie en de liberaal – democraten krijgen een beetje hun zin. Uiteindelijk krijgt de tsaar het weer voor het zeggen. Hij draait alles dus langzamerhand weer terug. De spanningen leiden tot een politieke moord op Frans Ferdinand (Kroonprins van Oostenrijk – Hongarije). Begin augustus is er oorlog en Rusland is definitief aan het instorten!!! De tsaar besluit dus een volksvertegenwoordiging te laten kiezen. ‘De Doema’ in 1906. De meerderheid in deze Doema wordt gevormd door Constitutionele Democraten. Zij moesten ook gelijk een grondwet instellen. De situatie wordt aan de ene kant een chaos en aan de andere kant wil de tsaar zijn macht terug. Het wordt moeilijk om met de Doema iets te beslissen. Het werkt dus niet, heeft geen invloed. Wat heb je aan een volksvertegenwoordiging waar je niets mee kunt bereiken? De macht gaat dus steeds verder naar terug naar de tsaar. Links wil democratiseren en de eigendommen verdelen, doen ze overigens door aanslagen. Rechts pleegt moorden op hele grote schaal. De overheid kiest op zo’n moment meestal voor de rechterkant, omdat zij blijkbaar ook eigendommen hebben die ze zeker niet willen delen. De tsaar van Rusland kiest dus ook gewoon voor rechts. Dit zijn in die tijd “De Zwarte Honderden”. Als de WO1 uiteindelijk komt, wordt de macht van de tsaar definitief uitgeschakeld. Er is echter in de tijd daarvoor een merkwaardig persoon. Hij is genaamd Raspoetin. De tsaar komt daarmee in contact en het keizerlijke huis gelooft er plechtig in dat Raspoetin hun zoon beter kan maken. Raspoetin hield van het ruime leven, ook al was hij natuurlijk een geestelijke. Het volk vindt hem schandalig. Toen hij vervolgens vermoord werd, duurde het heel land voor hij ook echt dood was!!! In de Doema worden toespraken gehouden om de tsaar op te laten rotten. De toestand wordt zo erg dat zelfs de personen uit het midden een anti – tsaristische leven wil leiden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.