Paragraaf 6.2

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 376 woorden
  • 3 juni 2015
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

§6.2

Crisis om Cuba:

In 1948 hadden de Russen een communistische regering aan de macht geholpen in Noord-Korea. In 1949 werd China een communistische staat onder leiding van Mao Zedong. Enkele jaren later werd ook Noord-Vietnam communistisch. De Amerikanen vreesden een domino-effect. Op Cuba werd in 1959 door een groep revolutionairen onder leiding van Fidel Castro een staatsgreep gepleegd. Castro maakte van Cuba een socialistische staat. Alle Amerikaanse bedrijven kwamen in handen van de Cuba. De VS besloot Cuba economisch tegen te houden. Castro sloot als gevolg daarvan handelsverdagen met de Sovjet-Unie. Chroesjtsjov plaatste raketten met atoomkoppen op Cuba. Doordat president Kennedy dreigde met een zeeblokkade, haalde Rusland de raketten weg. Amerika beloofde Cuba niet aan te vallen. Hierbij kwam de internationale crisis zonder geweld tot een einde.

Internationale kritiek:

In 1954 was Vietnam opgedeeld in communistisch Noord-Vietnam en kapitalistisch Zuid-Vietnam. De VS raakte betrokken bij de oorlog in Vietnam. Amerikaanse president Johnson dacht dat Noord-Vietnam de Vietcong steunde en gaf toestemming tot bombardementen op Noord-Vietnam. Hij stuurde ook Amerikaanse soldaten naar Zuid-Vietnam om te vechten tegen de Vietcong. Het bleek dat de Amerikanen niet zouden gaan winnen. Het imago werd aangetast en de nationale + internationale kritiek nam toe. In 1968 gingen de hervormingsplannen van leider Dubček in Tsjecho-Slowakije niet door. De Russen maakten met geweld een einde aan de plannen door de Brezjnevdoctrine.

Wapenwedloop:

In 1949 begon een wapenwedloop tussen de Sovjet-Unie en de VS, nadat de Sovjet-Unie een eigen atoombom had gemaakt. Beide landen ontwikkelden steeds meer en steeds nieuwere kernwapens, waardoor er in 1963 een verdrag werd ondertekend dat kernproeven boven de grond en onder water verbood. Ook sloot de VS het Proliferatieverdrag met China in 1968, nadat China in 1964 ook een eigen atoombom had gemaakt. In 1969 waren verdere besprekingen voor de wapen reductie tussen Rusland en Amerika.

Ontspanning:

De jaren 1970 was een periode van détente (ontspanning). De West-Duitse bondskanselier Brandt wilde de relatie met het Oostblok verbeteren en bezocht in 1970 Warschau. Dit wordt ook wel de Ostpolitik genoemd. In 1972 werd het SALT I verdrag ondertekend door Nixon en Brezjnev en waren de BRD en DDR onafhankelijke staten. President Nixon maakte in 1973 een einde aan de oorlog in Vietnam. Er werden verdragen gesloten. In 1975 sloten de Sovjet-Unie, de VS, Canada en 33 Europeese landen een nieuw verdrag, het Helsinki-akkoord.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.