Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Oorlog en vrede

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 760 woorden
  • 15 augustus 2005
  • 15 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.1
  • 15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Factoren die de oorlog beperkten tot circa 1870 zijn:
· Het ridderideaal (afspraken omtrent duur van een gevecht)
· De weersomstandigheden (in de winter zelden oorlog)
· De technische ontwikkeling (geringe vuurkracht)
· Het optreden van de kerk (allerlei verboden)
· De wetenschap (Hugo de Groot en de rechtvaardige
oorlog)

Het invoeren van een volksleger onder leiding van de vorst was een idee van Macchiavelli.

Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis streefde geen beperking, maar de humanisering van de oorlog na. Hij stelde regels op voor de verzorging van gewonden tijdens de oorlog. Hij was geen pacifist en hij protesteerde nooit tegen een oorlog.


Het verschil tussen burgerlijk pacifisme en de socialistische vredesbeweging:
De burgerlijke pacifisten traden individueel naar voren en deden een beroep op het gezonde verstand van mensen.
De socialisten traden gemeenschappelijk op en zagen het kapitalisme als structurele oorzaak van de oorlog.

De fransen wilden aantonen dat Duitsland op oorlog uit was en dat dat bleek, omdat de verhouding legersterkte en totale bevolking al vanaf 1890 niet meer klopte. Ook de stijging van de militaire uitgaven zou op hetzelfde wijzen.
Kritiek:
De omvang van een leger zegt weinig over de slagkracht. De Russische legers bijvoorbeeld waren massaal, maar zeer kwetsbaar.
Cijfers over de bewapening ontbreken.
Misschien moesten de Duitsers hun sterkte wel opvoeren, omdat de Fransen dat ook deden.
Er is hier sprake van propaganda, om het een zeer eenzijdige voorstelling is van zaken.

Een totale oorlog wordt gekenmerkt door een strategie die uit is op volledige vernietiging van de vijand, door massale deelname aan de oorlog (dienstplicht), door een zendingsdrang (het nationalisme), door grootscheepse propaganda, door het inzetten van alle beschikbare technische en industriële middelen.

Frankrijk en Rusland sloten rond 1900 een bondgenootschap tegen Duitsland. Frankrijk wilde revanche voor de nederlaag tegen Duitsland 1870 – 1871. Frankrijk achtte zich alleen niet sterk genoeg om Duitsland te verslaan. Het zocht toenadering tot Rusland, dat expansie zocht op de Balkan, waar het Oostenrijk, een bondgenoot van Duitsland tegenover zich vond. Door dit bondgenootschap zag Duitsland zich gesteld voor een mogelijke oorlog aan twee fronten. Het was de vraag of Duitsland dit aankon.


De Duitsers gingen uit van een korte, snelle oorlog aan het westfront. De Fransen werden niet al te sterk geacht. Als Frankrijk in een snelle oorlog verslagen zou zijn, zouden er voldoende troepen vrij zijn om te vechten tegen de massale, maar slecht uitgeruste Russische troepen. Dat kon wel eens een lange oorlog worden.
Het Russische leger mobiliseerde sneller dan de Duitsers verwacht hadden. Engeland nam deel aan de oorlog. De Duitse troepen wisten Parijs niet te omsingelen en moesten overgaan tot een loopgravenoorlog.
Het gevolg hiervan was de loopgravenoorlog aan het westfront, waardoor een overwinning uitbleef. De Duitsers hadden te weinig troepen om de Russen definitief te verslaan. Dat gebeurde pas in 1917 – 1918, maar toen waren de troepen van de Verenigde Staten de Geallieerden te hulp gekomen.

De Eerste Wereldoorlog was een totale oorlog, omdat bij deze oorlog de technische en industriële kracht van een land de doorslag gaf.
Een totale oorlog wordt ook gekenmerkt door een strategie die uit is op volledige vernietiging van de vijand, door massale deelname aan de oorlog (dienstplicht), door een zendingsdrang (het nationalisme) en door grootscheepse propaganda.
Buiten een goed draaiende industrie moet een land ook een goed getraind leger bezitten en voldoende militaire leiders.
De uitdrukking ‘doodsfabriek’ slaat op de ontelbare slachtoffers die als gevolg van de technisch-industriële vooruitgang sneuvelden (prikkeldraad, machinegeweer, gifgas enz.).

1917 vormde het keerpunt van de Eerste Wereldoorlog. Het uitbreken van de Russische Revolutie leidde tot de vrede van Brest-Litovsk, waarbij Rusland uit de oorlog stapte. Op hetzelfde tijdstip verklaarden de Verenigde Staten de oorlog aan de Centralen. De vrede met Rustland kwam te laat voor de Duitsers; de deelname van de Verenigde Staten gaf de doorslag aan het westfront.

(Tweede Wereldoorlog)
Dolkstootlegende: het Duitse leger was niet aan de fronten verslagen, maar verraden door de regering die een wapenstilstand sloot. Door de oorlogspropaganda had men echt het idee gekregen dat Duitsland onoverwinnelijk was. De nederlaag in november 1918 kwam als een volledige verrassing. De nieuwe Duitse regering, die aantrad na het aftreden van de keizer en de joden kregen de schuld van de verloren oorlog.
Relatie tussen het Verdrag van Versailles en deze legende: In het verdrag van Versailles kreeg Duitsland als enige de schuld voor het uitbreken van de wereldoorlog. Dat wilde de Duitse bevolking niet accepteren. De dolkstootlegende gaf hen een handvat om de ‘ware schuldige’ aan te wijzen.

Truman-doctrine: de Amerikaanse leer, door president Truman in 1947 afgekondigd, die steun beloofde aan alle volken die bedreigd werden door het communisme.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.