Hoofdstuk 5

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas vwo | 481 woorden
  • 17 april 2004
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

1807 eerste dienst met een stoomboot
1851 grote wereldtentoonstelling in Londen
1859 Drake ontdekt aardolie ondergronds
ca. 1870 sterke groei Naamloze Vennootschappen, arbeiders richten vakverenigingen en politieke partijen op
1874 wet tegen kinderarbeid beneden 12 jaar in Nederland
1876 Graham Bell vindt de telefoon uit
1879 Edison demonstreert de eerste gloeilamp
1897 eerste radio-uitzending
ca. 1900 regeringen breiden sociale wetgeving sterk uit/ vrouwen strijden voor gelijke rechten
1900 eerste filmvoorstelling
1903 eerste vlucht van gebroeders Wright met een vliegtuig

Wat was nodig voor het ontstaan van een industriële samenleving? Grondstoffen en energiebronnen, zeer veel kapitaal, voldoende arbeidskrachten en uitvindingen.

Vier kenmerken van een industriële samenleving: - een snelle groei van fabrieken en steden - het ontstaan van het industriële kapitalisme - grote veranderingen in de gelaagdheid van de bevolking - conflicten tussen werkgevers en arbeiders

Nadeel van massaproductie: - er kwam langzamerhand een einde aan de vakbekwame handwerklieden
Voordelen van massaproductie: - er kon sneller en goedkoper worden geproduceerd - de massaproducten konden zo door veel mensen worden betaald - kapotte onderdelen konden makkelijker worden vervangen

Vier voorbeelden van de slechte werkomstandigheden van de fabrieksarbeider door de industrialisatie: - het is gevaarlijk werk - de machines bepalen het tempo - lange werkdagen - ongezonde omstandigheden

Veranderingen die verbetering brachten in het leven van de arbeiders: - er kwam straatverlichting en openbaar vervoer - er kwamen meer uitgaansmogelijkheden - er kwam een ondergronds riolenstelsel in de steden - er werden waterleidingen aangelegd - er werd meer politie aangesteld om de burgers te beschermen - er kwamen meer scholen, ziekenhuizen en bibliotheken - arbeiders gingen activiteiten organiseren om elkaar te helpen

De belangrijkste kenmerken van kapitalisme: - scheiding tussen kapitaal en arbeid - de werkgever is een zakenman die het kapitaal heeft om grondstoffen, werktuigen, vervoermiddelen en lonen te kunnen betalen - de meeste bedrijven zijn van particulieren - de werkgevers proberen zoveel mogelijk winst te maken

De drie lagen waarin de bevolking was verdeeld in West-Europa rond 1800: - een kleine bovenlaag van zeer rijke mensen - een kleine middenlaag van mensen met enig bezit - de onderste laag van arme boeren, landarbeiders en arbeiders in steden

De kanten waar verzet van kwam tegen de nadelige kanten van de industrialisatie: - arbeiders richten vakverenigingen en nieuwe politieke partijen op - sommige politici uit oude politieke partijen deden hun best om het lot van de arbeiders te verbeteren - paus Leo XIII schreef in zijn encycliek Rerum Novarum over de fouten van het industriële kapitalisme - schrijvers als Charles Dickens en Emile Zola beschreven de mensonterende omstandigheden in de fabrieken en de woningen van de arbeiders - verschillende kunstenaars namen het in hun kunstwerken op voor de arbeiders

Vijf veranderingen door de industrialisatie op het terrein van de pers: - er ontstond een opiniepers - allerlei uitvindingen maakten de krant goedkoper - extra belastingen op papier en advertenties werden opgeheven - er kwamen kranten voor arbeiders - er ontstond een populaire pers

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.