Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Hoofdstuk 3, zestiger jaren

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 504 woorden
  • 19 november 2009
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.5
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Geschiedenis
Hoofdstuk 3
De zestiger-jaren
Oriëntatie
Voor de jaren 60
- Respect voor gezag
- Respect voor het huwelijk
Vanaf de jaren 60 wordt de burger mondig
§ 3.1
Wederopbouw van een verwilderd land
Deelvraag: Welke politieke, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen waren kenmerkend voor de naoorlogse samenleving tot de jaren 60?
Moreel verval:
- Het gedrag in de oorlog, verzet en ondermijning van het gezag zet zich door in de jaren na de oorlog
Consensuspolitiek:

- Een politiek die doormiddel van overleg tot overeenstemming wil komen
- Consensusovereenstemming
- Werkgevers en werknemers moeten samenwerken om de problemen de baas te worden
- Zo hield de overheid de lonen laag om het bedrijfsleven (industrie) te stimuleren
Censuspolitiek 2:
- Door de gevoerde politiek en het Marshallplan produceerde NL in 1950 al evenveel als voor de oorlog en was de schade hersteld
Verzorgingsstaat:
- Na 1950 (wederopbouw) krijgt de overheid een nieuwe taak: zorgen voor sociale zekerheid
- AOW (Algemene Ouderdomswet)
- Kinderbijslagwet
- Nederland wordt een land waarin de overheid zorgt dat ook zwakke groepen een inkomen hebben
Verzuiling:
- 4 zuilen

- Socialistisch
- Liberalistisch
- Rooms-Katholiek
- Protestants
- Overheid stimuleerde goede gezagsverhoudingen, door regels een jeugdwerk

De verzuiling werd doorbroken door:
- Verstedelijking
- Televisie
- Hogere opleiding
§ 3.2
Strijd tegen het gezag
Deelvraag: Welke politieke, economische en sociaal-culturele veranderingen ontstonden in de jaren 60?
Verwilderde massajeugd:
“Men leunt, hangt, slentert en men kletst als een eindeloos geleuter, men gilt en tiert, jengelt en zeurt.” (’53)
Jongeren en vrouwen:
- Vanaf jaren ’60 ontstaat er een generatiekloof
- Jongeren wilden inspraak en medezeggenschap
- Ook de vrouwen wilden gelijke rechten
- Dolle Mina’s – abortus en gratis kinderopvang
Politieke partijen:
- 1958 einde rooms-rode coalitie
- Politici moesten steeds meer naar de samenleving luisteren
- Oude partijen reageerden afwijzend
- Nieuwe partijen
Secularisatie:
- Afname van de invloed van een religie op de samenleving
- Van de jaren ’60 liepen kerken leeg
- Nieuwe vormen in erediensten bleken daar niets aan te veranderen
- Individualisme en materialisme wonen aan terrein
§ 3.3
Politieke veranderingen
Deelvraag: Hoe ontwikkelde de politieke situatie zich na de jaren zestig
Poldermodel (1)
- Politieke idealen verdwenen naar de achtergrond het ging om wat praktisch haalbaar was
- Hierdoor gingen partijen steeds meer op elkaar lijken
- Meer zwevende kiezers
- Minder stemmen
- Minder inhoud
Poldermodel (2)
- Politiek van de jaren ’80 leek op de jaren ‘50
- Vanaf de jaren ’90 ontstond poldermodel
- Overleg tussen grote partijen en werkgevers- en werknemers-organisaties
- Loonmatiging
- Geen stakingen
- Industrie moest hierdoor concurrerend worden met het buitenland
Polarisatie jaren ’80:
- Plaatsen van kruisraketten in Europa
§ 3.4
Een postchristelijke maatschappij
Deelvraag:Hoe ontwikkelde de sociaal-culturele situatie zich na de jaren zestig?
Leven in een postchristelijke maatschappij:
- Invulling zondag
- Popconcerten
- Omgaan met Kerst
- Abortus, homohuwelijk, euthanasie
- Geloof op het nachtkastje
- Men weet te geloven wat geloof inhoudt
Van de jaren ’60 naar ’70:
- Weer met beide benen op de grond door vooral economische problemen
- Gezag en orde kwamen terug
- Je ziet dit terug in de kledingstijl deze wordt weer klassieker
Wat wel bleef:
- In de jaren ’60 nog verboden op school (spijkerbroeken)
Vrije tijd:
- Leven to naar het weekend (vanaf 1960 vrije zaterdag!)
- Winkelen
- Bijv. attractieparken
Veranderingen in het gezin
- Onderhandelingshuishouden
- Steeds minder gezinnen niet rijk
Emancipatie
- Jongens en meisje gelijk opgevoed
- Dus meisjes ook techniek en jongens ook verzorging
- In 1998 vindt nog maar 16% van de Nederlanders de traditionele rolverdeling goed

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

van welke leermethode is dit een samenvatting? kan ik er ergens meer over vinden?

4 jaar geleden