Hoofdstuk 3, zestiger jaren

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 504 woorden
  • 19 november 2009
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Geschiedenis
Hoofdstuk 3
De zestiger-jaren

Oriëntatie

Voor de jaren 60
- Respect voor gezag
- Respect voor het huwelijk
Vanaf de jaren 60 wordt de burger mondig

§ 3.1
Wederopbouw van een verwilderd land

Deelvraag: Welke politieke, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen waren kenmerkend voor de naoorlogse samenleving tot de jaren 60?

Moreel verval:
- Het gedrag in de oorlog, verzet en ondermijning van het gezag zet zich door in de jaren na de oorlog
Consensuspolitiek:
- Een politiek die doormiddel van overleg tot overeenstemming wil komen
- Consensusovereenstemming
- Werkgevers en werknemers moeten samenwerken om de problemen de baas te worden
- Zo hield de overheid de lonen laag om het bedrijfsleven (industrie) te stimuleren
Censuspolitiek 2:
- Door de gevoerde politiek en het Marshallplan produceerde NL in 1950 al evenveel als voor de oorlog en was de schade hersteld
Verzorgingsstaat:
- Na 1950 (wederopbouw) krijgt de overheid een nieuwe taak: zorgen voor sociale zekerheid
- AOW (Algemene Ouderdomswet)
- Kinderbijslagwet
- Nederland wordt een land waarin de overheid zorgt dat ook zwakke groepen een inkomen hebben
Verzuiling:
- 4 zuilen
- Socialistisch
- Liberalistisch
- Rooms-Katholiek
- Protestants
- Overheid stimuleerde goede gezagsverhoudingen, door regels een jeugdwerk

De verzuiling werd doorbroken door:
- Verstedelijking
- Televisie
- Hogere opleiding

§ 3.2
Strijd tegen het gezag

Deelvraag: Welke politieke, economische en sociaal-culturele veranderingen ontstonden in de jaren 60?

Verwilderde massajeugd:
“Men leunt, hangt, slentert en men kletst als een eindeloos geleuter, men gilt en tiert, jengelt en zeurt.” (’53)
Jongeren en vrouwen:
- Vanaf jaren ’60 ontstaat er een generatiekloof
- Jongeren wilden inspraak en medezeggenschap
- Ook de vrouwen wilden gelijke rechten
- Dolle Mina’s – abortus en gratis kinderopvang
Politieke partijen:
- 1958 einde rooms-rode coalitie
- Politici moesten steeds meer naar de samenleving luisteren
- Oude partijen reageerden afwijzend
- Nieuwe partijen
Secularisatie:
- Afname van de invloed van een religie op de samenleving
- Van de jaren ’60 liepen kerken leeg
- Nieuwe vormen in erediensten bleken daar niets aan te veranderen
- Individualisme en materialisme wonen aan terrein

§ 3.3
Politieke veranderingen

Deelvraag: Hoe ontwikkelde de politieke situatie zich na de jaren zestig

Poldermodel (1)
- Politieke idealen verdwenen naar de achtergrond het ging om wat praktisch haalbaar was
- Hierdoor gingen partijen steeds meer op elkaar lijken
- Meer zwevende kiezers
- Minder stemmen
- Minder inhoud
Poldermodel (2)
- Politiek van de jaren ’80 leek op de jaren ‘50
- Vanaf de jaren ’90 ontstond poldermodel
- Overleg tussen grote partijen en werkgevers- en werknemers-organisaties
- Loonmatiging
- Geen stakingen
- Industrie moest hierdoor concurrerend worden met het buitenland
Polarisatie jaren ’80:
- Plaatsen van kruisraketten in Europa

§ 3.4
Een postchristelijke maatschappij

Deelvraag:Hoe ontwikkelde de sociaal-culturele situatie zich na de jaren zestig?

Leven in een postchristelijke maatschappij:
- Invulling zondag
- Popconcerten
- Omgaan met Kerst
- Abortus, homohuwelijk, euthanasie
- Geloof op het nachtkastje
- Men weet te geloven wat geloof inhoudt
Van de jaren ’60 naar ’70:
- Weer met beide benen op de grond door vooral economische problemen
- Gezag en orde kwamen terug
- Je ziet dit terug in de kledingstijl deze wordt weer klassieker
Wat wel bleef:
- In de jaren ’60 nog verboden op school (spijkerbroeken)
Vrije tijd:
- Leven to naar het weekend (vanaf 1960 vrije zaterdag!)
- Winkelen
- Bijv. attractieparken
Veranderingen in het gezin
- Onderhandelingshuishouden
- Steeds minder gezinnen niet rijk
Emancipatie
- Jongens en meisje gelijk opgevoed
- Dus meisjes ook techniek en jongens ook verzorging
- In 1998 vindt nog maar 16% van de Nederlanders de traditionele rolverdeling goed

REACTIES

E.

E.

van welke leermethode is dit een samenvatting? kan ik er ergens meer over vinden?

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.