Hoofdstuk 2 paragraaf: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 2936 woorden
  • 6 januari 2016
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Par:2.1

In Frankrijk woonden er 24 miljoen.

StandenSamenleving:                                                                                                                                                                                                                                  Een samenleving die verdeeld is in 3(drie) standen.

1.Geestelijke     
2.Edelen                                                                              
Hun hebben allerlei voorrechten.                                                                                                                                                                                                                                        3.Boeren

1.Geestelijke                                                                                                             Hun hadden de taak om te bidden voor de veiligheid van iedereen in de Middel-Eeuwen.              
2.Edelen:                                                                   
Hun hadden de taak om te strijden voor de veiligheid van iedereen in de Middel-Eeuwen         .                                                                                                                                                                                               
3.Boeren:(arme loonarbeiders) rest (85%) van de bevolking(bestaan uit kleine handelaren en winkeliers).                                                                  
Hun hadden de taak om iedereen te voeden.

Bourgeoisi(rijke burgers: Rijke Kooplieden, Rechters en Bankiers.

De eerste en tweede standen hadden privileges

Privileges:Voorrechten dat een vorst verleend aan een Edelman en Geestelijke.             

bijv.Het recht om geen belasting te betalen

of het recht op een belangerijke banen in het bestuuren de kerk.           

Een gewone burger of boer kon wel een lage geestelijke worden maar ze zouden nooit een Edelman kunnen worden

Om Edelman te worden was je dat namelijk al van geboorten de hoge geestelijke kwamen weer uit adel  voort.

Mensen van de derde stand hadden geen privileges.

Hun moesten wel gewoon belasting betalen aan de koning en de kerk.

Sinds de tijd van Steden en Staten was de groep van de rijke burgers flink gestegen.     

De bourgeoisie vonden dat zij ook iets te vertellen hadden in het bestuur.

Ze waren in de Middel-Eeuwen als boeren wel vrij geworden.

 maar zij werkte nog wel voor een groot deel van de tijd verplicht (en gratis) op het land van de Heer te werken.

Strenge winters en tegenvallende oogsten leden bovendien tot hoge gvraanprijzen en hongersnood onder de armen.

Door de vele plichten, armoede en honger waren veel boeren ontevreden

Na de ontevredenheid van dederde stand, waren er nog andere problemen.

Door de dure hofdelen en de kostbare oorlogen had de Franse Koning grote geldnood

Maar de regering liet door de privileges van de adelen de kerk veel geld mis.                                                       Om de problemen op te lossen riep Lodewijk 14e in 1789 de vertegewoordigers  van de drie standen bij elkaar.Hij wilde toestemming voor de belastingverhoging.

Die bijeenkomst van de Staten-Generaal  werd het begin van grote veranderingen

 

par:2.2

Kennis zorgt voor vooruitgang.

De wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw gaf de mensen en groot vertrouwen in het menselijk verstand.                                                                                                                                                                       

Er was veel onbekend(duister), Maar door  proeven te doen en logisch na te denken zouden die dingen verklaard worden(verlicht).

De achtiende eeuw werd de tijd van verlichting genoemd.

Denkers uit de verlichting vonden dat je niet alles wat de kerk en de keizer zei moest geloven.

En dat je er zelf om moest nadenken.

 

Wie heeft de macht in het land?

De verlichte denkers hadden over het bestuur een duidelijke mening.

Ze waren het er niet mee eens dat de koning als een god wordt aangesteld en dat daarom  al zijn beslissingen goed zijn.

Ze vonden dat de mensen vrij en gelijk geboren zijn.

Niemand mocht de gezondheid, de vrijheid of het bezit van iemand anders schaden.

Je moest met je verstand beredeneren hoe je een land moest besturen.

De Engelsman John Locke schreef in 1690 dat je er dus in elk geval moest zorgen dat koningen geen absolute macht krijgen.

Hij zei als een koning absolute macht krijgt dat het een bedreiging kon veroorzaken voor het eige volk.

Hij wilde dat de macht werd verdeeld door de koning en de vertegenwoordigers van het volk.

Hij vond ook als de koning de macht niet wilde delen dat het volk in opstand tegen hem mocht komen.

En in Frankrijk?

In Frankrijk hadden de koningen nog tot 1789 absolute ma0.0

Maar ook hier vonden dat verlicht denkers dat daar een einde aan moest komen

Montesuieu had de boeken van Locke gelezen en in 1748 legde hij uit hoe je machtsmisbruikdoor de koning kon.:

Door Scheiding Der Machten. De macht moest worden verdeeld

1. het parlement maakt wetten

2.De koning en de regering voeren de wetten uit

3.De rechters geven straffen uit als iemand zich niet aan de wet houdt;dat geld zowel voor burgers als voor de regering en de koning.

De koning verbood zulke geschriften want als zulke schriften werden doorgevoerd zou de koning absolute macht kunnen verliezen.

En zulke geschriften tegen de kerk werden ook verbode.

we noemen zo'n verbod:(censuur).

Soms werden verlicht denkers vanwegen hun geschriftehn in de gevangenis gezet.

 

par.2.3

Stemmen per stand of per aanwezige?

Koning Lodewijk XVI zat in geldnood. Hij riep de Staten-Generaal bij elkaar om de drie standen toestemming te vragen voor een belastingverhoging.

Vertegenwoordigers van de 3 standen kwamen op mei 1789 bij elkaar.

van de eerste en de tweede stand elk 300 mensen en van de derde stande als grootste groep 6oo mensen.

De derde stand wilde voorkomen dat alleen zij voor de belastingverhoging opdraagde.

Dus zij wilde per aanwezige stemmen en hoopte dat enkele geestelijken en edelen ook vooreerlijke  belastheffing ware.

Maar de koning wilde net als vroeger per stand stemmen.

 

De Nationale Vergadering

Om te voorkomen dat zij allen belastingen moesten betalen,riepen de leden van de derde stand in juni de nationale vergadering bij elkaar.

In deze vergadering werd geen onderscheid gemaakt van afkomst en stand

De aanwezige beloofde elkaar op 20 juni niet uitelkaar te gaan voordat Frankrijk een grondwet had.

Daarin moest er komen te staandat het volk een inspraak had op het bestuur.

Deze staat bekend als de eed in de kaatsbaan.

Veel gestelijke en enkele edelen sloten zich bij de vergadering aan.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Online oplichting

Tips en trucs om geen slachtoffer te worden van online oplichting

Veel gestelijke en enkele edelen sloten zich bij de vergadering aan.

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap werden de idealen van de mensen die de Nationale vergadering steunden.

 

Revolutie

De koning stuurde soldaten om de nationale vergadering te ontbiden.

Maar nu kwam ook het volk van parijs in opstand.

Het volk trok door de straten, eiste goedkoper brood en drong regeringsgebouwen binnen om wapens te roven.

Een menigte parijzenaars bestomde op 14 juli de bastille.

De frannse revolutie was begonnen.

de onrust sloeg over naar hetplatteland.Boern plunderden kloosters en kastelen.

Mensen weigerde nog belasting te betalen en belastingsambtenaren werden verdreven.

De nationale vergadering herstelde de rust door enkele maatregelen te nemen.de eerste en tweede standen veloren hun privileges en ieder fransman had nu gelijke rechten ook nam de staat bezitting van de kerk.

In 1791 maakte een nieuwe grondwet een einde aan het absolute bestuur, En de koning moest voortaan de wetten uitvoeren.

 

De Terreur

Toch bleef het onrustig in frankrijk, ook omdat veel landen zich er mee gaan bemoeien.

In 1792 werden de koning en koningin beschuldigt van veraad;zij zouden Oostenrijk en Pruisen geholpen hebben om frankrijk aan te vallen.

De revolutie werd radicaler(gaande).In 1793 werden de koning en koning onthoofd door de jakobijnen.

Onder leiding van Robespierre aan de macht.

hoewel de jakobijnen bij de bourgeiosie horen wilden ze dat gewone burgers meer macht zoude krijgen.

Hun bestuur ontaardde echter schrikbewind:de Tereur.Wie het niets eens was met de besluiten van de jakobijnen, was volgens hun tegen de revolutie en werden onthoofd.

Robespierre liet tegenstanders onder de guillotine onthoofden, En later zelfs jakobijnendie hij niet vertrouwde.

Par.2.4

 

Einde van de Terreur

In 1794kwam er tot opluchting van veel franseneen einde aan de terreur.

Robespierre werd gearresteerd en de volgende dag onthoofd.                                                                           
Het schrikbewind was voorbij.

Maar wer was nog wel onrust tussen de jakobijnen en de koningsgezinden.                                        
Daarnaast voerde frankrijk oorlog met een aantal landen.

het franse volk morde want de voedselprijzen stegen en toen hadden veel mensen honger.

In 1795 kwam er een nieuw bestuur, het DIRECTOIRE,met 5 directeuren.

maar ook dat slaagde er niet om het probleem optelossen.                                                                              
Het directoire moest steeds vaker de help van het leger interoepen tegen opstanden

In 1799 raakte frankrijk opnieuw oorlog, met groot-brittannië, Oosstenrijk en Rusland.

 

Napoleon

Generaal Napoleon Bonaparte was erg populair bij het volk ook bleek hij op vele veldslage een bekwame leider te zijn.

In 1799 greep hij de macht en maakteeen nieuwe grondwet,Daarin stond dat de burgers inspraak hadden in het bestuur.

In werkelijkheid vestigde Napoleon een dictatuur.

In 1804 riep hij zichzelf tot keizer.Hij maakte nieuwe wetten,Benoemde en ontsloegministers en besliste over de oorlog en vrede.

Napoleon bleef enorm populair.                                                                                                                                              
Dankzij zijn overwinningen en omdat hij voor orde en rust zorgde.

De uitslagen van de volkstemmingen waren steeds overweldigend in Napoleons voordeel.

Het leek dus of het volk mocht meepraten,maar in feite besliste Napoleon alleen.

De Franse revolutie was in die zin voorbij.

 

Blijvende successen van de Revolutie

Napoleon liet een paar belangerijke resultaten van de franse revolutie onveranderd.                          
Zo  kregen adel en geestelijkheid hun voorrechten niet terug.

De standensamenleving was defenitief afgeschaft

Alle burgers hadden grond rechten zoals vrijheid van menigsuiting, drukpers en goddienst.                  
In de grondwet staat dat alle mensen vrij waren geboren en gelijken rechten hadden

Napoleon liet wetboeken samenstellen, waarmee hij de rechtspraak verder verbeterde.                         
Het principe dat iedereen voor de wet gelijk is en de recht heeft op eerlijke rechtspraken bleef bestaan.

Maar Napoleon benoemde zelf de rechters.

Napoleon bleef oorlog voeren om de ideeën van de franse revolutie verder te verspreidden.

Hij veroverde ook vele delen van Europa.

De mislukking van de Russische veldtocht van 1812 was het begin van het einde.

In 1815 werd hij defenitief verslagen bij Waterloo.

Hij werd verbannen naar een afgelegen eiland Sint-helena.

Vanaf de tijd van de franse revolutie kregen veel landen een grondwet.

Er waren ook geen absolute vorsten meer.

Toch probeerde Europese leiders de klok terug te zetten.Zo hielpen ze Lodewijk XVII, een broer van Lodewijk XVI, om koning van Frankrijk te worden

 

REACTIES

A.

A.

Ik vind het een matige samenvatting, omdat er veel spelfouten in zitten. Verder wel super bedankt voor het maken, dit bespaart me veel tijd

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.